U bent hier: Home / Geert Wilders is staatsgevaarlijk

Geert Wilders is staatsgevaarlijk

by J.L. de Kreek — last modified 22-10-2013 10:51

Geert Wilders, oppperkakkerlak der Nederlandse Kaalkopjes, wordt politiek strafrechtelijk naar het leven gestaan door Jeroen de Kreek. Jeroen de Kreek was benadeelde partij in het Wildersproces waarin de Blonde Geit werd vrijgesproken voor discriminatiefeiten. Jeroen de Kreek was tevreden met het vonnis van de rechtbank omdat Jeroen de Kreek op grond van artikel 55 Sr de mening is toegedaan dat Wilders veroordeeld moet worden omdat hij staatsgevaarlijk is.

Er ligt een vet nieuw beklag van Jeroen de Kreek op het bureau van de voorzitter en de griffie van de beklagkamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het Hof wat ook de vervolgingsbeschikking leverde in het eerste Wildersproces. Hetzelfde Hof waarvan Wilders de raadsheer in de rug en media heeft afgepist. Jeroen de Kreek zat in de zaal geklemd tussen de muur en politie toen Geert Wilders de thans oud-raadsheer verbaal agressief aanviel in de rug.

Jeroen de Kreek wilde toen Geert Wilders ter plekke fileren alleen daar was de gelegenheid niet voor. Jeroen de Kreek zat in de rechtszaal om Geert Wilders aan te houden of althans aan te doen laten houden en voorgeleiden in verband met het middels FITNA benadelen van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict in islamitische landen. Misbruik van vrije meningsuiting heet dat. Daarvoor moet er natuurlijk wel sprake zijn van vrije meningsuiting daarom steunt Jeroen de Kreek niet het nieuwe verzoek van advocaat mr. Spong om cassatie in het beland der wet in te stellen.

Iedereen, en vooral zijn slachtoffers, heeft belang bij de vrijspraak van Geert Wilders in het eerste Wildersproces en veroordeling voor het leven of althans dertig jaar in het tweede Wildersproces wat er hopelijk binnen afzienbare tijd aankomt. Grappig genoemd ziet Jeroen de Kreek de mogelijke lange gevangenisstraf voor Geert Wilders als een bewijs van het gelijk van Mohammed B. Die overigens terecht levenslang veroordeeld is voor de moord op Theo Van Gogh. Hoewel Mohammed B in beginsel gelijk had heeft hij met de moord de Islam benadeeld ten opzichte van de vijand. Niet toevallig is er een causaal verband tussen FITNA en succesvolle psychologische oorlogsvoering van Taliban tegen Nederland en bondgenoten.

Geert Wilders wil benadelen. Geert Wilders heeft maling aan Henk en Ingrid. Het gaat bij Geert Wilders alleen om Geert Wilders. Geert Wilders heeft Jeroen de kreek schalks vanuit de ooghoeken aangekeken tijdens het Wildersproces. Zijn liegende arabist reageerde tot genoegen van Jeroen de Kreek randpsychotisch op de persoonlijke aanwezigheid. Geert Wilders is zijn topadvocaat reeds kwijt. Advocaat Moszkowicz die welbeschouwd zijn cliënt Wilders geen dienst bewezen heeft. Thans reeds is levenslang voor Wilders onontkoombaar. Én de Staat en bondgenoten benadelen ten opzichte van de vijand én politiek ambtelijk deelnemen aan genocide is iets te veel van het goede.

Hiermee is ook meteen het bericht afgegeven aan Geert Wilders persoonlijk dat hij op ramkoers ligt met Jeroen de Kreek en dat zoals dat gaat met Jeroen de Kreek er van de zijde van Jeroen de Kreek geen sprake van wijken zal zijn. Daarnaast is Geert Wilders als oud-lid van de VVD schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in islamitische landen. Niet erkend door politiek en medeplichtige media omdat de verzoeken tot strafvervolging niet ontvankelijk verklaard zijn. Dat de Hoge Raad daarbij pardoes opnieuw de fout maakt soortgelijk aan het beruchte Toetsingsarrest van 1942 wordt gemakshalve over het hoofd gezien door de terroristen in politiek en ondersteunende media. Er is sprake van breed door Nederlandse politiek ambtsdragers en media gedragen terrorisme van blanke en overigens christelijke mannen in islamitische landen.

Jeroen de Kreek bereidt voor dat de harde knuppel van politie en justitie in het hoenderhok geknikkerd worden kan, bij gebreke waarvan hij zich het recht voorbehoudt overigens zelf ouderwets Partizaans rechtens middelen ter hand te nemen. Jeroen de Kreek heeft voorts geconstateerd dat de jeugdzorg de methode en technieken afgekeken moet hebben van de Gestapo. Tevens heeft Jeroen de Kreek grote aantallen leden van het CDA bij en tijdens het formatiecongres horen zeggen dat zij voor het gedoogakkoord waren in verband met de buitenlanders.

De oorlog in Irak is een racistische oorlog. Het terrorisme in islamitische landen van het vrije westen is terrorisme van racisten. Tegelijk met de moord op Khadaffi en het verondersteld bevrijden van Libië zijn ouderwets negers gelyncht. Ook is waargenomen dat de SS weer van de partij is. Het spreekt nu Engels. Het overigens excessief gebruik van verarmd uranium bij en tijdens het bevrijden van Irak van dictator Hussein heeft een racistische grondslag.

Het bezit ontegenzeggelijk het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep (moslims), dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk (islamieten), als zodanig te vernietigen. Dat het Legers des Heils binnenlands kleinschalig genocide pleegt door islamitische minderjarigen onder de dwanghoede van de jeugdzorg tot het christendom te bekeren is nog niet benoemd door de Telegraaf of Geen Stijl of Bert Brussen of Dingetje van Roorda Reclamebureau (voor al uw racisme) of Jort Kelder of Matthijs van Nieuwkerk of Kustaw Bessems of Arnold Karskens of Saskia Belleman.

Share |
comments powered by Disqus