U bent hier: Home / Geert Wilders juridisch molesteren

Geert Wilders juridisch molesteren

by J.L. de Kreek — last modified 12-04-2014 11:06
Opgeslagen onder:

Donderdag 10 april 2014 maakt PowNed zich druk om het feit dat de terreurdreiging in Nederland onveranderd is terwijl jihadstrijders uit Syrië terugkomen. Opstelten zegt dat gewelddadig Jihadisme niet een element is van de Islam. Martin Bosma van de PVV zegt dat Opstelten niet begrepen heeft wat er aan de hand is. Degene die het niet begrepen hebben zijn de leden van de PVV en Geert Wilders persoonlijk.

Volgens de plaatsvervangend Hoofd Officier van Justitie te Amsterdam in diens ambtsbericht 10 juli 2013 aan het Gerechtshof van deze stad valt op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland mogelijk aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film Fitna onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen. 

Uit openbare bronnen blijkt dat de aanslag op de twee Nederlandse militairen Schouwink en Van Uhm in Afghanistan op 08 april 2008 is opgeëist als onmiddellijke wraak op Fitna. Ook blijkt uit openbare bronnen dat reeds op 13 april 2007 een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Wilders en de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding (NCTb) over de uitgedragen standpunten van Wilders. 

De aanwezige senior analist van de directie Kennis en Analyse van de NCTb stelt vast dat de Korenuitspraken van Wilders in het Midden-Oosten vrijwel uitsluitend negatieve emoties hebben aangeroerd en geen intellectuele discussie op gang hebben gebracht. Ook merkt hij op dat Wilders hetzelfde zou kunnen zeggen maar zonder deze emotie op te roepen. Oktober/november 2007 is Wilders wéér gewaarschuwd in een gesprek tussen hem en de MvJ en MBZK. 

Wilders trekt de schouders op voor de waarschuwingen die hij krijgt in verband met zijn misbruik van vrije meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden. Wilders kiest ervoor de belangen van Nederland en bondgenoten in gevaar te brengen door een virulent anti-islamitische campagne te voeren, terwijl de Nederlandse krijgsmacht in Moslimlanden aanwezig is om daar een ander volk te helpen. 

Dat Geert Wilders met zijn hetze de veiligheid van de leden van de Nederlandse krijgsmacht in gevaar breng wordt hem persoonlijk bijzonder zwaar aangerekend. Er wordt gewerkt aan uitzonderlijk agressieve juridische acties tegen Geert Wilders en zijn club van PVV aanhangers om de terrorisme dreigingen die van hen uitgaan te neutraliseren. Anders gezegd: Geert Wilders gaat persoonlijk juridisch volledig gemolesteerd worden opdat hij levenslang in een cel naast Mohammed B. zal verblijven.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus