U bent hier: Home / Geert Wilders moet gesloopt

Geert Wilders moet gesloopt

by J.L. de Kreek — last modified 14-12-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Geert Wilders moet juridisch gesloopt worden. Geert Wilders brengt de Nederlandse strijdkrachten in gevaar. Dat is zijn betrokkenheid met Henk en Ingrid. Geert Wilders is in het verleden professioneel en deskundig geïnformeerd over de louter negatieve reacties die hij opwekt net zijn anti-Islam 'bullshit' terwijl hij ook anders het doel bereiken kan. Geert Wilders is ermee bekend dat Nederland betrokken is bij gewapende conflicten in Islamitische landen.

Door de profeet en Koran te beledigen motiveert hij Islamitische strijders wapens op te nemen tegen Nederland en bondgenoten. De anti-Islam campagne van Geert Wilders is voor de Jihadist wat de rode lap is voor een stier. De aanslag op de zoon van de Commandant der Strijdkrachten in Afghanistan is opgeëist als onmiddellijke wraak op FITNA. Nu met de nieuwe hetze van Wilders tegen de Islam zijn er weer bedreigingen van uit het buitenland. Ook in Mali zal Wilders de missies geen goed doen.

Toen Wilders nog lid was van de VVD verleende hij zijn politieke consent aan de oorlog zonder geldige reden in Irak. Omdat deze oorlog het oogmerk van 'regime change' in zich heeft is Wilders politiek akkoord gegaan met terrorisme. De Amerikanen en Britten tevens ruimte gevend om Irak excessief te bombarderen met munitie van verarmd uranium. Obsceen natuurlijk dat Geert Wilders politiek consent verleent aan een illegale oorlog wat gepaard gaat met excessief bombarderen van verarmd uranium en binnenlands beweren geen geweld te gebruiken.

Ook bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces was Geert Wilders agressief. Verbaal agressief in de rug van ouds raadsheer Schalken. Zoals Geert Wilders ook de Nederlandse krijgsmacht in de rug schiet met zijn anti-Islamcampagne. Ongeacht of Wilders de missie in Malie steunt is het vanzelfsprekend buitengewoon oncollegiaal naar de ambtenaren in het leger om de vijand op te hitsen met anti-Islamitische retoriek. Dat is vragen om een aanslag. In 2011 is geprobeerd Geert Wilders aan te houden en voorgeleiden.

Nu wordt de tweede poging gewaagd. 03 juni 2013 is de nieuwe strafklacht ingediend tegen Geert Wilders. Een half jaar geleden. Wat inhouden kan dat behandeling er aan zit te komen. Het beklag is ingediend door Bureau De Kreek. Daar wordt ook de strafvervolging van de bureaus jeugdzorg en de christen terroristen behandeld. De naamgever van dat bureau heeft een van Wilders afwijkende belangstelling in de Sharia en Koran. Hij wil een shariarechtbank vestigen in Nederland. Op sharia.rechtbank.nl. Met digitaalprocederen en al.

Voor Geert Wilders is in gedachte een cel gereserveerd op dezelfde unit als Mohammed B. Dat Geert Wilders levenslang kan krijgen voor zijn misdrijven staat in de wet. De artikelen 102, 107 en 107a Sr om precies te zijn. Ook staat dat in de Wet Internationale Misdrijven. In Nederland zijn bepaalde afspraken gemaakt die Geert Wilders zich vast en zeker herinnert. De kroonjuwelen van de vijand bij en tijdens gewapend conflict beledigen staat gelijk aan het ondersteunen van de tegenstander.

Stel dat Saudi-Arabië met het leger van de grote machten Nederland plat bombardeert om het van verondersteld terrorisme af te helpen ondertussen het Oranje Blanje Bleu bevlekkend; dan zou Geert Wilders ook witheet worden en de wapens oppakken. Geert Wilders zal meemaken dat hij begeleid door de brede mannen die hem dagelijks beschermen naar het huis van bewaring gebracht en opgesloten wordt. Nederland is een bananenrepubliek van varkens, apen, ezels en andere beesten wanneer de Nederlandse rechterlijke macht niet tot veroordeling met lange gevangenisstraf van Geert Wilders komt. Iemand die dreigt met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak wanneer het geen vrijspraak krijgt hoort in het schavot als liederlijk crimineeltje met staatsgevaarlijke predisposities.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus