U bent hier: Home / Geert Wilders nek omdraaien

Geert Wilders nek omdraaien

by J.L. de Kreek — last modified 04-10-2014 08:05
Opgeslagen onder:

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet beslist op de 6.500 aangiftes tegen Wilders in verband met zijn Marokkanen-uitspraken maart 2014. Inmiddels ontstaat er het beeld van Wilders alsof hij handlanger is van de plegers van de aanslag op de MH17 boven Oekraïne. Geert Wilders heeft ook schuld aan het sneuvelen van twee Nederlandse militairen in Afghanistan dus onmogelijk is het niet. Inhoudelijk zal het voor het Openbaar Ministerie eenvoudig zijn Geert Wilders persoonlijk strafrechtelijk de nek om te draaien.

De feiten en omstandigheden zijn evident. De conclusie van de kwalificatie van de door Wilders begane strafbare feiten is dat hij persoonlijk prominent deelneemt aan genocide en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en NATO. Wilders pleegt bij en tijdens gewapend conflict aanslagen tegen NATO en bondgenoten. Voor de Oranje Verenigingen van Nederland is het interessant te weten dat Geert Wilders ook de Koninklijke familie in gevaar brengt. Nederland is kennelijk niet zo Oranje gezind dat dit gevaar voor de familie aan het licht gebracht wordt door bijvoorbeeld de Volkskrant.

De aangifte die leidend moet zijn voor het Openbaar Ministerie bevat ongeveer een pagina of zeventig, drie en zeventig en een DVD vol data. Alles netjes voorzien van tekst en uitleg. Vooral ook die andere leugens van Wilders geven zicht op zijn ware aard, en doen hem de das om. Bijvoorbeeld over zijn Zionistische helden, Herlz en Jabotinsky. Historisch gezien, dus aan de hand van de feiten zoals deze zich waarachtig hebben voorgedaan, zijn deze helden van Wilders de grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Wilders kan het allemaal weten want de dagboeken en anderen werken van de helden van Wilders waarin hun 'timeline' te volgen is staan op Internet.

In 1897 schreven de Zionistische helden van Wilders reeds dat Joden vernietigd moesten worden en dat antisemieten hun beste vrienden zijn. Toevallig hebben Joden met Wilders het gevoel dat zij de volgende zijn die op het hakblok van zijn ongenoegen komen te liggen. Wilders grijpt helemaal terug op Mohammed om te bewijzen dat de islamieten niet thuis horen in Nederland. Als hij bedenkt dat de Joden en kleurlingen recenter aan de Nederlandse cultuur zijn toegevoegd dan de openbaring van de Koran, dan kunnen zij de borsten alvast nat maken voor wat er te wachten staat.

Wilders is één van de leidende mannen op aarde die met elkaar geheim houden dat de Zionisten de grote terroristen zijn die nu al meer dan 117 jaar de Joden vergasten op brandoffers. De bewaking van Wilders kan er veiligheidshalve voor kiezen de bewaking van Wilders op te geven. Wilders brengt niet alleen de Staat en bondgenoten in gevaar met zijn gedemoniseer, ook zijn bewaking brengt hij levensgevaarlijk in problemen. De Mujahideen zal natuurlijk Wilders in het vizier houden en hem achtervolgen waar hij ook gaat of staat tot er een moment is waarbij het uitkomt genadeloos toe te slaan. Voor Wilders is het te hopen dat voor die tijd het Openbaar Ministerie hem in de kladden heeft.

Een van de handlangers van Wilders is Esther Voet van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Op het kortzichtige gezicht lijkt dat een gezocht verband. Behalve dat Esther Voet ook de grote Nazileiders bewondert die door Wilders als zijn helden gezien worden, en Esther Voet doet de stinkende best te voorkomen dat de Nazi-feiten van de Zionistische helden van Geert Wilders algemeen bekend zijn. Zionisten en Wilders zijn soldaten zonder uniform onder dezelfde vlag als de legers van Hitler. Wilders is in vreemde krijgsdienst.

De fascisten en neonazi's, de Zionisten, de massamoordenaar Anders Breivink, arabist Hans Jansen, GeenStijl en Geert Wilders zijn deelnemers aan het samenwerkingsverband met rolverdeling die ook schuldig is aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Zij willen oorlog met Rusland en de wereld zuiveren van alle onreine elementen, om te beginnen met de Arabieren. Het is nog even wachten op wat het Openbaar Ministerie beslist. De genocide van Wilders is makkelijk te zien voor Bert Brussen van the Postonline. Toch zwijgt hij als journalist die werkt voor de inhoud. Bert Brussen is vriendje van GeenStijl en GeenStijl zit middels Hans Jansen in het kontgat van Wilders dus iedereen kan op de klompen aanvoelen waar de klappen vallen zullen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus