U bent hier: Home / Geert Wilders strafrechtelijk vermorzelen

Geert Wilders strafrechtelijk vermorzelen

by J.L. de Kreek — last modified 25-09-2013 14:10
Opgeslagen onder:

Bij het Gerechtshof is het verzoek in behandeling om Geert Wilders voor de rest van zijn leven definitief strafrechtelijk te vermorzelen. Toevallig 25 september 2013, de dag dat Wilders de woorden "zielig", “miezerig", "hypocriet" en “klein” bezigt, is een nadere brief afgegeven bij de centrale balie van het Hof waaruit blijk dat Geert Wilders een hardcore antisemiet is die iedereen een liederlijke loer draait.

Geert Wilders blijkt voorts een militaire junta in de Verenigde Staten van Amerika te ondersteunen die schuld heeft aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Deze Junta wil ondemocratisch onder dreiging van internationaal geweld en het offeren van de eigen Amerikaanse burgers het bestuur bepalen op aarde. Het verslag van het Goede Nieuws over de aaslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 spreekt boekdelen over de terroristische rol van Wilders in de internationale verhoudingen.

In ieder geval worden die aanslagen door Wilders misbruikt om zijn anti-Islamitische beleid en propaganda in particuliere hoedanigheid (FITNA) op te baseren. Technisch volgens staande natuurwetten is het onmogelijk dat de Twin Towers ten gevolge van de vliegtuigen ingestort zijn. De vliegtuigen waren ter afleiding van de 'cotroled demolition'. Door verslaggevers van de sociale media een algemeen herkend en erkend academisch feit. Alleen deelnemers, politiek opportunisten, mainstream media en geshockeerd officieren van justitie, rechters en raadsheren ontkennen.

In de eerste Wilderszaak heeft de querulant in het openbaar gedreigd met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak als hij niet wordt vrijgesproken. Ook heeft hij ter zitting oud-raadsheer Schalken verbaal agressief in de rug aangevallen op een wijze die associaties wekt met het Nazi-verleden. Die beide handelingen, het dreigen met bijlen aan wortels van de onafhankelijke rechtspraak en de agressie in de rug van mr. Schalken, worden elke afzonderlijk en in samenhang gezien als een vorm van voorbereiden van een terroristische aanslag.

Geert Wilders maakt aanslagen op de wortels van de onafhankelijke rechtspraak moreel verantwoord en emotioneel aanvaardbaar. Daarmee pleegt hij aanslagen op de Trias Politica of althans bereid hij dergelijke aanslagen voor. Bovendien kan Vrouwe Justitia het laatste woord niet hebben wanneer vrijspraak afgedreigd wordt met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak. Het is verzekerd dat wanneer een gewone burger zich op deze wijze uitlaat de kans groot is dat deze terstond wordt ingesloten door politie.

Gelukkig heeft Geert Wilders de hand overspeeld. Fout op fout op fout maakt hem kwetsbaar voor knalharde strafvervolging. FITNA valt in de particuliere hoedanigheid van Wilders. Dus ook nu blijkt dat hij daarmee willens en wetens de aanslag op de zoon van de commdant der strijdkrachten uitgelokt heeft. Ook van Wilders is het extreem oncollegiaal over de rug van de Nederlandse krijgsmacht met FITNA olie te gooien op het vuur waarvan deze krijgsmacht de artikel 100 grondwet opdracht bezit het te bestrijden.

Wilders benadeelt de Nederlandse (militaire) hulpverleners die in Islamitische landen de lokale bevolking beschermen tegen gewapende jihadistische strijders.  De feiten die Wilders ten laste horen te worden gelegd zijn in titel 1 boek 2 onder het kopje Misdrijven tegen de veiligheid van de staat strafbaar gesteld met levenslange gevangenisstraf. Dat Geert Wilders voorts prominent politiek ambtelijk deelnemer is aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen is door de Blonde Geit en achterban nog niet erkend.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus