U bent hier: Home / Geert Wilders wreken

Geert Wilders wreken

by J.L. de Kreek — last modified 14-01-2015 15:35
Opgeslagen onder:

Geert Wilders moet gewroken worden voor zijn bloedvergieten in Moslimlanden en het gevaar wat hij is voor de veiligheid van de Staat en scholen. Een docent van een school koos ervoor geen Mohammed-cartoon toe te staan in school. Een verstandige keuze omdat in het algemeen bij en tijdens gewapend conflict of oorlog het de beste keuze is de negatieve mening over de vijand “te parkeren”.

Wilders noemt de desbetreffende docent een lafaard terwijl het Wilders is die in zijn rol als bezorgd politiek ambtsdrager iedereen er op had moeten wijzen dat de profeet beledigen in Europa op grond van de wet vrije meningsuiting is toegestaan tenzij daarmee de Staat of bondgenoten benadeeld worden bij en tijdens gewapend conflict zoals vandaag de dag het geval is met de algemeen bekende artikel 100 grondwet conflicten in Moslimlanden.

Het feiten vrije beledigen van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat door Wilders is een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en onderdeel van de systematische of wijdverbreide aanval van Wilders en zijn 'umfeld' tegen minderheden. De helden van Wilders zijn de kwartiermakers van WOII en de Shoah. Door eigen criminele toedoen nooit afgestraft. Nu zijn die gasten bezig met de laatste trap van hun meertrapsraket op weg naar wereldheerschappij voor de Moffen.

Wilders staat in de traditie van de slavendrijvers, apartheid, nazisme, antisemitisme, racisme, fascisme. Het zit allemaal onversneden in zijn aderen. Omdat Wilders daadwerkelijk schuld heeft aan het sneuvelen van misschien wel de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS en Wilders met de lange arm daadwerkelijk genocide in Irak begaat wordt hij juridisch onverdoofd geslacht. Er staat enorm veel op het programma in verband met Wilders.

Dat hij heen en weer wordt gereden in geblindeerde zwarte pantserwagens van het huis van bewaring Scheveningen naar het Paleis van Justitie te Den Haag om zijn eerste twee jaar voorarrest aan te vechten. Ijs en weder dienende komende maanden gaat iedereen er getuige van zijn hoe op beschaafde wijze zonder bloedvergieten met Wilders en zijn 'umfeld' afgerekend wordt. Wilders zal aan het eind van de rit bij herhaling levenslang tegen hem horen uitspreken. Hans Jansen als medeplichtige bij de misdrijven van Wilders moet toch zeker op een jaar of twintig kunnen rekenen.

Dit levert dat aan het eind van de som boven de lijn de medewerkers van Geen Stijl nog genoemd moeten worden als kandidaat voor langdurige celstraf. Had iedereen eerder netjes meegewerkt dan waren velen er misschien met een taakstraf en beroepsverbod afgekomen. Nu moet er grondig gezuiverd en dus huisgehouden worden in de politiek en journalistiek om het verwerpelijke gedachtegoed van Geert Wilders duurzaam buiten het bereik van mensen te houden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus