U bent hier: Home / Genocide erfenis Jeanine Hennis

Genocide erfenis Jeanine Hennis

by J.L. de Kreek — last modified 15-03-2013 02:00
Opgeslagen onder:

In de media is veel aandacht voor VVD'er Jeanine Hennis-Plasschaert als eerste vrouwelijke minister van Defensie, ook is ze de jongste minister van Defensie ooit. Voorts wenst deze defensieminister de strafvervolging van de eigenaar van hetzuur.nl in verband met beledigingen. Het toeval wil dat deze eigenaar de strafvervolging van de VVD defensieminister verzoekt in verband met deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide én dat oud-bevelhebber Dick Berlijn hem persoonlijk bewijs van opzet tot genocide geleverd heeft.

Minister van Defensie Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert is er niet mee bekend dat Nederlandse militairen gesproken hebben met Goede Nieuws en zich ronduit hebben beklaagd over de oud-collega VVD defensieministers van Jeannine Hennis. In Irak hadden we niks te zoeken was de mededeling van de militair die voorts een brief afgaf van toenmalige de bevelhebber der strijdkrachten Berlijn. Dat Nederland in Irak niks te zoeken had blijkt ook uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids waaruit onloochenbaar blijkt dat aan de oorlog in Irak geen adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag ligt.

Dat dit een eerste klas oorlogsmisdaad is waar alle VVD'ers schuld aan hebben volgt mede logisch uit de recente wrakingszaak in verband met het voorzitterschap van VVD rechter Mijnsbergen in het hoger beroep in de zaak van hetzuur.nl. Jeanine Hennis is niet alleen de eerste vrouwelijke minister van defensie, ze is ook oorlogsmisdadiger. Haar oorlogsmisdaden in de rol van politiek ambtsdrager zijn vooralsnog niet te vervolgen. Dat hangt samen met de ambtsmisdrijven en het machtsmisbruik van de minister zo wijst rechtspraak uit. De maintream media heeft daar geen aandacht voor. Ook heeft deze media geen aandacht voor het terrorisme en de genocide van de eerste vrouwelijke minister van defensie in Islamitische landen.

De strafzaak die de eerste vrouwelijke defensieminister heeft aangespannen tegen de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl is omdat deze naar het toen nog VVD Kamerlid getwitterd heeft:

tientallen miljoenen mensen gaan dagelijks door een hel omdat jij een domme blonde muts bent die fascisme gedoogt

en/of

jij en je partij zijn medeplichtig aan fascisme. Verdenk je ook van deelname aan terrorisme en genocide

en/of

mij lukt het niet om dood te zwijgen dat jij een genocide plegende terroriste bent

en/of

oorlogsmisdadiger

en/of

neuk je moeder

en/of

ontmoet de politica die nooit kinderen heeft kunnen krijgen & deelneemt aan terrorisme & genocide

en/of

moffenhoeren werden vroeger kaalgeschoren

en/of

frustraties over jouw miskramen zitten dermate diep bij je dat je bijdraagt aan de miskramen van DU-slachtoffers in Irak

Geenstijl is groffer in de mond en vooral dat van die miskramen zal op de narcistische tenen van de eerste vrouwelijke defensieminister geweest zijn, aldus betrokken verdachte  die zich verheugt op de strafvervolging van de eerste vrouwelijke oorlogsmisdadige minister van defensie.

In de mainstream media worden de misdrijven van defensieminister Jeannine Hennis en haar collega's onbesproken gelaten. Op zich geen onbegrijpelijk fenomeen omdat de gehele mainstream media meegedaan heeft aan het opruien tegen Irak en op geen enkel moment de opgeworpen grondslagen onderzocht heeft. Ook nu jaren later de feiten helder zijn en een beetje onderzoek op Internet uitwijst dat Irak geen bedreiging was voor het westen, niet betrokken was bij 9/11 en het rapport van de Commissie Davids verschenen is, laat de mainstream media na de feiten te onderzoeken en worden zij die de feiten brengen weggezet als aluhoedjes of complotdenkers. Kennelijk bestaat er in de media behoefte aan een moderne perszuivering, aldus de persoon die in Jeanine Hennis-Plasschaert vleesgeworden terrorisme ziet.

Feit is dat defensieminister Jeannine Hennis gelegenheid gegevens heeft aan het bombarderen van Irak met meer dan 400.000 ton aan munitie van verarmd uranium, en dat de beruchte dosis-effect-relatie van deze munitie algemeen bekend en geaccepteerd is onder Nederlandse politici die zich van links tot rechts niet verzet hebben tegen de oorlog zonder geldige reden in Irak. In het recent verschenen onderzoek van PaxChristi in opdracht van de Noorse regering staat dat de daders claimen dat deze DU-munitie alleen op het slachtveld gebruikt is en niet in de bewoonde wereld. Los van het feit dat dit niet waar is maakt het niet uit. DU is berucht om de microscopisch fijn giftige en radioactieve stofwolken die het achterlaat. Dat verspreidt zich over het hele land. Sporen ervan zijn reeds buiten Irak gevonden.

Militairtechnisch is DU-munitie een uitkomst in verband met de hardheid van DU. Het is gemaakt van kernafval en kan relatief moeiteloos dwars door centimeters dikke stalen pantsers dringen. Het negatieve bijeffect is evenwel dat het in eerste instantie lokaal stof achterlaat wat gegarandeerd slecht is voor milieu en volksgezondheid, en wat door wind verspreidt, door regen in de diepere bodemlagen doordringt, en wat bij voldoende stofwolken een 'life time' genocide verzekert. De radioactiviteit van DU heeft een halfwaardetijd van vier miljard jaar, al die tijd hebben ouders en kinderen van Irak te duchten dat ze vermoord worden door de gevolgen van de oorlog zonder geldige reden in Irak van de eerste vrouwelijke defensieminister en haar collega's. Emancipatie is dus mislukt. Mannen en vrouwen aan de top zijn volgens de vermeende belediger van oorlogsmisdadiger Jeannine Hennis kennelijk allemaal klootzakken.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus