U bent hier: Home / Georganiseerde criminaliteit besmet MinVenJ

Georganiseerde criminaliteit besmet MinVenJ

by J.L. de Kreek — last modified 24-05-2014 16:05
Opgeslagen onder:

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is besmet met georganiseerde criminaliteit van ambtenaren bij de Raad voor de Kinderbescherming en in het kabinet. Fred Teeven en Ivo Opstelten (doen) laten hun ondergeschikten georganiseerd in mensen handelen. Als dank belonen zij zichzelf ten titel van kinderbescherming met middelen uit de schatkist. Dit wordt door Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, de Slimme Overheid genoemd.

Die omstandigheid moet onmiddellijk ophouden omdat er gevochten zal worden voor de veiligheid van de Nederlandse jeugd. De mate waarin gevochten moet worden hangt af van de houding van de medewerkers van BJZ, AMK en de Raad voor de Kinderbescherming. Het misbruik in de jeugdzorg van de ambtelijke positie en de bevoegdheden van de semi-publieke overheid doet onmiddellijk denken aan GESTAPO. Ook de houding van bijpassende gezinsvoogden en crisismanagers naar ouders en kind vraagt om rechtens wraak. Ouders worden in elkaar geslagen. In zwarte fourwheel SUV geïntimideerd, en bedreigd. Kinderen worden misbruikt.

 

Van geen enkel contact tussen ouders, kind en de semipublieke overheid wordt een ambtsedig proces verbaal opgemaakt. Beschikkingen van kinderrechters die ook te werk zijn gesteld als beslisser in de jeugdzorg, worden zonder het horen van betrokkenen, met spoed uitgevaardigd, en zonder voorafgaande betekening door een beëdigd deurwaarder met ondersteuning van de sterke arm geëxecuteerd. Dat de jeugdzorg medewerkers niet 'raus' roepen betekent niet dat het geen Gestapo is. Alles vindt met gesloten deuren plaats. Niemand krijgt zicht op de minderjarigen. Wanneer ouders openbaarheid willen, verzetten BJZ en de Raad zich daartegen want dat is niet in het belang van de privacy van het kind. Wanneer de Commissie Samson zicht wil op de minderjarigen die de georganiseerde criminaliteit onder zich heeft, wordt dat ook gefrustreerd met beroep op de privacy.

 

Erik Gerritsen van BJAA draait overuren om de klachten over zijn organisatie in de kiem te smoren. Zelfs wanneer econoom professor Heertje half dement flashbacks krijgt uit zijn jeugd toen hij als joods kind moest vluchten voor de moffen wanneer hij de jeugdzorg aan het werk ziet, gaat er géén lichtje branden bij Erik Gerritsen. Hij feliciteert zichzelf met van de georganiseerde criminaliteit verkregen certificaten. Erik Gerritsen en de organisatie van mensenhandelaren doen niet aan waarheidsvinding. Iedereen weet dat er in de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding gedaan wordt.

 

In het debat doet de jeugdzorg alsof daarover debat mogelijk is. Waarheidsvinding is in het belang van het kind besloten. Bovendien stelt de wet het sinds jaar en dag verplicht. De semipublieke overheid moet 1000% procent zeker zijn dat uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen noodzakelijk zijn anders begaan betrokken medewerkers de meest liederlijke misdrijven die rechtens vergolden moeten worden. Meer dan 100.000 kinderen per jaar waarover géén énkele zekerheid bestaat of zij terecht onder de hoede van de overheid geplaatst zijn. Alle signalen wijzen erop dat het misbruik wat de Commissie Samson blootgelegd heeft, het topje van de ijsberg is. Ook gedurende het uitkomen van dat rapport en de rapporten van de Kinderombudsman verandert er niks in de jeugdzorg.

 

De crimineel georganiseerde ambtenaren bijten zich alleen meer vast in het eigen ongelijk en steken nog meer tijd, geld en energie in propaganda om lokale beslissers bij de gemeentelijke overheid medeplichtig te maken. Het moet afgelopen zijn met het misbruik door de jeugdzorg medewerkers van door de wet gegeven bevoegdheden en middelen. Genoeg is echt genoeg. Ouders hoeven helemaal niks te accepteren van wat de jeugdzorg inclusief ketenpartners leveren. De mate waarin politie en openbaar ministerie gecorrumpeerd worden door de jeugdzorg is dermate schandalig dat het totaal onwaarschijnlijk is dat de misdrijven van de kinderbeschermers niet rechtens vergolden zullen worden.

 

Een van de leidende betrokkenen bij en tijdens de georganiseerde criminaliteit in het Ministerie van Veiligheid en Justitie is mr. Joris Demmink, de oud-secretaris-generaal, die van het Gerechtshof Den Haag vervolgd worden moet voor het misbruiken van minderjarigen. Het OM heeft het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink recent uitgebreid. De uitbreiding van het strafrechtelijk onderzoek naar Erik Gerritsen en de overige medewerkers van de jeugdzorg waaronder alle gezinsvoogden en pleeggezinnen ligt voor de hand. Misschien dat niet weinigen daarvan na het lezen van het bovenstaand bericht de kinderporno, die ongetwijfeld in het netwerk van Joris Demmink circuleert, vernietigen.

 

Meisje A. te R. waarmee alles goed was thuis had als baby van twee maanden eerst na de UHP smetstrepen in de schaamstreek en overstrekte zij zich en trilde ze met de handen bij vreemden en huilde ze dagen als ze de moeder niet zag. Een andere baby die meteen uit de keizersnede uit huis geplaatst is had later blaren in de schaamstreek. Weer een ander, ouder kind, vertelde dat het bedreigd werd met de dood als het openbaarde dat het meteen na de UHP misbruik is in het pleeggezin. Weer een ander kind wat net vrij was gekomen uit een gesloten instelling van de jeugdzorg verklaarde over verkrachtingen van minderjarigen voor het oog van de bewakingscamera en niemand van het personeel die iets ondernam. 'Loverboys' hebben een makkelijke prooi aan al de pupillen van de jeugdzorg. Finkensieper in het kwadraat!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus