U bent hier: Home / Geweld tegen MDI & CIDI

Geweld tegen MDI & CIDI

by J.L. de Kreek — last modified 16-08-2013 09:15
Opgeslagen onder:

In ieder geval met juridisch geweld wordt gereageerd op het Meldpunt Discriminatie Internet en Centrum Informatie Documentatie Israël. Onderzocht wordt of ook andere middelen noodzakelijk zijn om het bestuur en de rechtspraak veilig te stellen. Omdat journalisten tegenwoordig vergeten zijn wat de controlerende rol inhoudt is niet algemeen bekend dat de Nederlandse Zionisten met Ronald Eissens en Ronny Naftaniel en Esther Voet voorop voorbereidingshandelingen voor terrorisme getroffen hebben of althans gedreigd hebben met serieus geweld als de Holocaust ontkend wordt.

Louter het dreigen met 'dire consequences' wanneer de rechtspraak de waarheid van de feiten overneemt heeft dermate veel kwaad bloed gezet dat er serieus nagedacht wordt over geweldsmiddelen die noodzakelijk zijn om tegen het MDI en CIDI in te zetten. Gezien het feit dat de magistratuur door de Zionisten bedreigd wordt is het iets voor militairen of een civiele knokploeg autonomen om het MDI en CIDI het lesje te leren. Het is heel onjoods Zionist te zijn. De Joden hebben al meer dan honderdvijftig jaar heel veel last van de Zionisten. Eerst door de Zionisten in getto's gehouden. Later vergast door de Zionisten, als kabbalistisch offer. Liegend dat de Sondercommando's door de SS gedwongen zijn.

Het vervelende aan de Zionisten is dat zij de sleutelrolpersonen zijn geweest in verband met de Tweede Wereldoorlog, bombardement op Rotterdam, razzia op Putten, deportatie van de Joden, en dat de SS ondersteunend personeel was van de grote leider die veilig ver weg woonde in de Verenigde Staten van Amerika. Het is even een inzicht. Wanneer de Zionistische teksten gelezen worden die steeds verzwegen worden door de Zionisten is makkelijk te zien dat de Zionisten de grote Nazi collaborateurs zijn. Veel van de internationale politiek valt daarmee op de plaats en ook het antisemitisme van Geert Wilders krijgt dan de plek.

Ronny Naftaniel. Esther Voet. Ronald Eissens. Het zijn zeer zeker geen Joden. Het zijn mensen met een Joodse achtergrond net als de Nazileiding. De SS is opgericht door zo'n jood. Dat de tekens Nazi de afkorting zijn van het Joodse woord Ashkenazim wat staat voor tot Joodsheid bekeerde Khazars, bewijst meteen dat het Nazisme een joodse bron heeft. Het Zionisme is net zo Joods als Nazisme. Bedacht door mensen die zich voordoen als Joden en feitelijk geen jota van de kern van het Jodendom heel laten. Dat ze naar de synagoge gaan houdt niet in dat hun kerk niet van Satan is.

Onderzoek wijst uit dat het Zionisme althans de Ashkenazim net als het Katholicisme terug gaat tot het Romeinse Rijk. De geschiedenis overziend is de conclusie dat de Europese joden de grondslag vinden in het Rome dat heerste over Judea. Een significant verschil tussen Joden en Zionisten is de grond waarin de stammen geworteld zijn. De Joden komen uit het gebied wat nu Israël heet terwijl de Zionisten geworteld zijn in een kongsi van het Byzantijnse Rijk met de Khazar koning. Zionisten zijn van een ander ras dan Joden. Joden zijn van het Semitische ras. Zionisten zijn van het Aziatische ras. Zionisten zijn genetisch verwant met Dzjengis Khan. Zionisten zijn geen nakomelingen van Sem. Hebben geen historische of Bijbelse band met Israël. Zionisme en Nazisme zijn hoofden van hetzelfde meerkoppige monster. Het militarisme van de Duisters is naar voorbeeld van en betaald door de Zionisten. Eerst zongen de Zionisten hun Heimatliederen. Het waren de eerste bruinhemden. Eichmann was Zionist.

Eichmann is in Jeruzalem geëxecuteerd kennelijk omdat hij de holocaust heeft laten mislukken of omdat hij misschien zou kunnen lekken. Na de Tweede Wereldoorlog zijn opvallend veel prominente Nazi's veiliggesteld in Amerika. De vluchtroute van de Nazi's is vernoemd naar de stad in Oost Europa waar de Zionisten het Nazisme begonnen. Te Basel 1897 is alles bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres geformaliseerd. De authentieke protocollen van dit congres maken geen onderdeel uit van het standaard geschiedenisonderwijs in Nederland terwijl daaruit blijkt dat eerst de Zionisten de mensenrechten voor de Joden ontbonden en de Joden een volk van verachtte bedelaars genoemd hebben, nadat Hitler meer dan dertig jaar later het stokje overnam. Met zulke vrienden hebben de Joden geen vijanden nodig.

Het MDI en CIDI worden nu gezien als zeer actief Nazi-frontoffice wat reeds terroristische dreigingen naar het Nederlands bestuur en de rechtspraak achter de kiezen heeft. Ook zijn het MDI en CIDI en medewerkers en ondersteuners schuldig aan holocaustfraude wat meteen ook het grootste economische misdrijf is. Al die 'wiedergutmachungen' die onverschuldigd betaald zijn. Vooral het dreigen door het MDI en CIDI & co van bestuur en rechtspraak met 'dire consequences'  in de zaak tegen de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl wordt niet op prijs gesteld, en desnoods met ander dan juridischgeweld beantwoord. Nagedacht wordt over een landelijke KP met militante Joden die het bestuur, de rechtspraak en kantoren van het MDI en CIDI rechtens veiligstellen. Lekker ouderwets zoals dat ging met Nazi's!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus