U bent hier: Home / Gezinsvoogd Desiree M.

Gezinsvoogd Desiree M.

by J.L. de Kreek — last modified 17-06-2013 11:45
Opgeslagen onder:

Gezinsvoogden zijn publieke personen. Zij werken voor de openbare orde. Zij manifesteren zich als beschermengelen van minderjarigen. Wanneer de gezinsvoogd in beeld is moet iedereen daarnaar luisteren want die is deskundig en weet wanneer kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Desiree M. is gezinsvoogd. Ze wordt ook de “heks van jeugdzorg” genoemd. Vader L. S. te R. van meisje A.E.W. te R. ligt op ramkoers met jeugdzorg omdat het zijn baby gegijzeld houdt en misbruikt, mishandelt en verwaarloost, en Desiree M. liegt zich een slag in de rondte met gesloten deuren voor de marginaal toetsende rechtbank.

De rechtbank te R. toetst besloten alleen of Desiree M. de uithuisplaatsing noodzakelijk vindt. Wanneer dat het geval is levert het de stempels en handtekeningen voor de valse machtiging tot gijzeling van kinderen waar ook in R. en omstreken. De casemanager van LoketBJZ zat er met de neus bovenop toen de baby gegijzeld werd. Hij had harde afspraken gemaakt met jeugdzorg over de zorg van meisje A. te R. Dat die zorg en de controle daarop aan de reguliere huisarts overgelaten wordt en dat jeugdzorg het belagen van ouders verder zou laten. Ouders en huisarts kwamen de afspraken na. Binnen tien dagen frustreerde de crisismanager van jeugdzorg de verdere nakoming en escaleerde het op weg naar de spoed-uhp opdat Desiree M. met het kind verder aan de haal kan.

De redelijke vermoedens zijn dat de baby vrijwel direct na de UHP misbruik en/of mishandeld en/of verwaarloosd is. Het overstrekt zich eerst ná de UHP en trilt eerst ná de UHP met de handen bij vreemden. Desiree M. weet hoe De casemanager van LoketBJZ over haar denkt. Zij weet ook dat politie en justitie tegen haar en de collega's worden opgezet om aan te houden en voor te geleiden en te vervolgen in verband met deelnemen aan een criminele organisatie en bedrijfsmatige kinderhandel. Er zijn ook omstandigheden waarbij jeugdzorg kennelijk opzettelijk bijdraagt aan de dood van minderjarigen, en er zijn omstandigheden waarbij medewerkers van jeugdzorg deelnemen aan genocide. Jeugdzorg is terrorisme gerelateerd omdat het mede uit de brein van André Rouvoet komt.

Het beeld wat Micha Kat van Klokkenluidersonline over oud top-ambtenaar Joris Demmink levert, dat het een pedofiel is die veelvoudig de fout ingaat, wordt bevestigd door diepliggende pedoseksuele criminaliteit van de leden van Jeugdzorg Nederland. Als Secretaris Generaal van het ministerie van justitie is Joris Demmink vanzelfsprekend beleid bepalend geweest. Er kan makkelijk over jeugdzorg gedacht worden als een club pedofielen of mensen met een ver gaande vorm van Munchausen by Proxy. Het zijn stuk voor stuk zieke lui zonder inleveringsvermogen en een kennelijke lust naar corruptie. De rechtens ruzie die zij over zichzelf afroepen heeft zich niet eerder vertoont in Nederland. Steeds weer wordt de burgerarrestatie van Desiree M. afgehouden om het bevoegd gezag de kans te bieden de criminele in de jeugdzorg te tuchten.

Zelden is de casemanager van LoketBJZ mensen tegen gekomen die zo hardleers zijn als de medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Lieden die voor zichzelf bloed aan de paal uitlokken en bot schandpalen op internet. Vader L. S. te R. is het meer dan zat en plaatst zijn gesprekken met Desiree M. op Internet. De casemanager van LoketBJZ kan bevestigen dat de vrouw “te liederlijk schofterig bezig is”. De casemanager van LoketBJZ doet de hele leven juridische bijstand. Vooral in de eerste lijn.

Nu ook bij vader L. S. te R. Niks was er aan de hand met ouders of kind. Dat is door iedereen bevestigd. Talloze deskundigen hebben zich over ouders en kind uitgelaten dat alles goed was en positief uit zag. Ouders waren liefdevol met het kind. Gingen er normaal mee om. Hun holisme en natuurgeneeskundige zienswijze gingen niet zo ver dat dit het kind benadeelde. Het staat allemaal letterlijk in de rapporten de Desiree M. samenstelt. Vader doet aan permacultuur. Moeder gaat naar de kerk. Niet opvallende mensen die normaal doen. Er was niks aan de hand met ouders of kind. De geboorte was  perfect verlopen, binnen een poep en een zucht bij ouders die het kind vreugdevol ontvingen. Bewust gemaakt. Uit romantische liefde. De baby is een halfbloedje. De smetstrepen in de schaamstreek zijn haar eerst ná de UHP geleverd.

Toch wil Desiree M. het kind niet teruggeven aan haar ouders. Ze wil het houden voor surrogaatouders die van opvangen van kinderen op kosten van de staat beroep, bedrijf of gewoonte maken. Een UHP is om kinderen voor geld en/of rauwe pedoseksuele duurzaam onder de hoede van derden te plaatsen. Wat opvalt bij  jeugdzorg is dat het steeds zicht wilde op de baby. De wil tot zicht en natuurlijk veronderstelde zorgen rechtmatige het binnendringen van de jeugdzorg en raadsmedewerkers bij ouders. De baby is steeds mooi genoemd. Vooral dat het mooi roze was is relevant gevonden om te noteren in het dossier. Alsof het vlees gekeurd werd voor de pedoseksuele organisatie die jeugdzorg blijkt te zijn. Mensen die opgesloten hebben gezeten bij de William Schrikker Groep verklaren aan LoketBJZ dat kinderen voor het oog van de bewakingscamera verkracht worden en dat niemand van de leiding iets doet. Ook het rapport van de Commissie Samson noodzaakt tot onmiddellijk strafrechtelijk optreden tegen jeugdzorg, meer in het bijzonder omdat de medewerkers willens en wetens niet aan waarheidsvinding doen terwijl de wet dat wel eist van de ambtenaren. Het Gerechtshof noemt de strafklacht tegen Desiree M. persoonlijk een zware zaak. De casemanager van LoketBJZ heeft het er druk mee.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus