U bent hier: Home / Gezinsvoogd Jeff Chapman

Gezinsvoogd Jeff Chapman

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2013 12:25
Opgeslagen onder:

De vraag is hoe gezinsvoogd Jeff Chapman zijn verdere leven door wil komen, zegt de casemanager van LoketBJZ.nl die bij het zien van de documentaire De Gezinsvoogd van NCRV Document de spreekwoordelijke lange arm uit het vet haalt. Van de collega's van gezinsvoogd Jeff Chapman is bekend dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat zij in strijd met de wet vinden dat van hen niet verwacht worden kan dat ze aan waarheidsvinding doen bij en tijdens uithuisplaatsingen. Jeff Chapman kan niet weten of hij bevoegd gezinsvoogd is van al de uit huis geplaatste kinderen waar hij kennelijk een boterham mee verdient.

Volgens de casemanager van LoketBJZ.nl is het van tweeën één. Of de zware middelen worden ingezet of de leden van Jeugdzorg Nederland en medewerkers van de raad voor de kinderbescherming werken vrijwillig mee aan de hervorming van jeugdzorg. Jeugdzorg hoort een dienst te zijn van het openbaar ministerie in wisselwerking met de lokale politie op basis van bepalingen in het wetboek van strafrecht. De huidige verwijsindex.nl is een extreem corrupte database omdat door het gebrek aan waarheidsvinding bij bureau jeugdzorg niemand weten kan of de inhoud ervan op feiten gebaseerd is. Dat dit niet het geval is weten de vele ouders en kinderen die gemiddeld beter af zijn zonder bureau jeugdzorg dan met.

Bureau jeugdzorg gebruikt als techniek om klanten te werven het middel van de ontwrichting van gezinnen en zorgnetwerken. Hele familieopstellingen worden gesloopt door bureau jeugdzorg om Jeff Chapman zijn werk als gezinsvoogd te kunnen laten doen. Jeff Chapman doet zijn werk al meer dan tien jaar dus hij is kennelijk een gewoonte misdadiger. Of Jeff Chapman ook zelf persoonlijk kinderen seksueel misbruikt doet aan zijn strafbare feiten niks af. Het syndicaat is aldus georganiseerd dat alles draait om de harde kern misbruikers die buiten beeld van iedereen maximaal genieten kan. Aldus steeds de casemanager van LoketBJZ.nl.

De casemanager van LoketBJZ laat Goede Nieuws weten dat Jeff Chapman minder goed werk levert dan hijzelf doet voorkomen. De valsigheden van de gezinsvoogd schuilt in enkele bijzinnen en terloopse opmerkingen waaruit blijkt dat hij zijn klanten welhaast volledig in de macht heeft. Waarom is die vrouw al tien jaar haar kind kwijt? Waarom moet de dochter uit huis geplaats worden wanneer het een lastpak is thuis? Wat zijn de feitelijke grondslagen op basis waarvan de klanten van Jeff Chapman zijn betrokkenheid bij hun gezinnen hebben te gedogen? Wat was het concrete gevaar wat de ouders voor de kinderen vormde?

De casemanager van loketBJZ.nl heeft kennis van vele ouders die in radeloze paniek zijn omdat ze hun kind kwijt zijn aan bureau jeugdzorg en ze kunnen er niks tegen doen want de kinderrechter is geen onderzoeksrechter. Alles in verband met uithuisplaatsingen gebeurt met gesloten deuren. Wie wel eens te maken heeft gehad met bureau jeugdzorg weet wat een stelletje intimiderende, dwingende, machtmisbruikende dominante dwingelanden het zijn aldus de casemanager van lokebjz.nl. Dat bureau jeugdzorg de met LoketBJZ gemaakte afspraken in verband met de casus van meisje A. te R. niet nakomt, is iets wat opvallend vaak voorkomt vernam de casemanger van diverse advocaten door het hele land.

De bureau's jeugdzorg komen op grote schaal afspraken niet na die het maakt met ouders zo blijkt na onderzoek door LoketBJZ. Voorts ontvangen ouders de grofste verwijten van bureau jeugdzorg wanneer ze het onbenulligste foutje maken. Volgens de casemanager van loketbjz.nl stevent bureau jeugdzorg af op een vorm van ruzie waar het geen weerwoord tegen heeft. Het is de wil van de casemanager van loketbjz.nl dat de rollen omgedraaid worden. Dat de medewerkers van de leden van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming uit huis geplaatst worden in het huis van bewaring in verband met deelname aan een criminele organisatie en bedrijfsmatige kinderhandel en kindermisbruik en het geven van gelegenheid daaraan. Het is volgens de casemanager van loketBJZ niet moeilijk en zelfs relatief makkelijk een systeem van jeugdzorg te ontwikkelen wat wèl past in de Nederlandse democratische rechtstaat.

De terreur van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming moet ophouden aldus de casemanager van loketBJZ.nl, die de oud minister van jeugd en gezin Andre Rouvoet verantwoordelijk houdt voor het drama jeugdzorg waar kennelijk geen eind aan komt. En iedere keer weer de Mainstream media die in kennelijke samenwerking met de organisatie een beeld opwekt van bureau jeugdzorg en in casu gezinsvoogd Jeff Chapman wat zogenaamd deugt. De gemiddelde kijker zal het niet snel opvallen waarom Jeff Chapman een kennelijke wanprestatie levert en mogelijk een veelheid aan ernstige strafbare feiten. Gezinsvoogd Jeff Chapman weet dat de kinderrechter geen onderzoeksrechter is en dat het procesrecht in de jeugdzorg in strijd is met de mensenrechten.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus