U bent hier: Home / Gezinsvoogden zijn kindermisbruikers

Gezinsvoogden zijn kindermisbruikers

by J.L. de Kreek — last modified 05-07-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Misschien dat gezinsvoogden zich niet zelf aan de minderjarigen persoonlijk verlustigen. Het syndicaat waar Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, mede leiding aan geeft heeft de rollen eerlijk verdeeld. Dat alle gezinsvoogden professionele oplichters zijn staat als een paal boven water. De Casemanager van LoketBJZ maakt het van dichtbij mee in verband met de gijzeling, mishandeling, misbruik en verwaarlozing van meisje A. te R. Ouders waren in de wolken. Iedereen was blij. Behalve A.S. de crisismanager van Bureau Jeugdzorg te R., die wilde niet dat vader bezwaren had tegen het wanpresteren van verloskundige praktijk W. en de kinderarts en ondersteunend personeel van het medisch centrum.

Ouders hebben de zwangerschap gewild. Bewust kozen zij voor elkaar. Bewust kozen zij voor een kind. Bewust kozen zij voor natuurgeneeswijze. Bewust kozen zij voor biologische voeding. Bewust kozen zij voor natuurlijke vitamine K. in plaats de producten van de pharmachemie. Mindfullnes in optima forma. Ook kozen zij bewust voor thuisbevallen. Dat was gedurende de gehele zwangerschap besproken met en akkoord bevonden en ondersteund door de huisartsen en verloskundige praktijken, tot ouders om een eigen woning te kunnen krijgen verhuisde naar de grote stad. Daar bij verloskundige praktijk W te R. was alles onverklaarbaar anders. De praktijk bepaalde. De klant moest volgen. Niks zorgwensen.

Er werd gelogen over de ijzerwaarde van moeder, en noodzaak tot ziekenhuisbevalling werd geveinsd zodat de zorgvuldig door ouders geplande thuisbevalling niet plaatsvinden kon. In het ziekenhuis is leugen op leugen gestapeld om de baby vrijwel direct na bevalling te vervreemden van moeder en vader. Niet noodzakelijke medische handelingen werden ouders opgedrongen. Omdat vader niet van gisteren is maakte hij bezwaar tegen het wanpresteren. Dat was het signaal voor de kinderarts het AMK te benaderen en binnen geen tijd nam de crisismanager van een bureau jeugdzorg de ontwrichting van het gezin over. Alle medische gegevens over moeder bewijzen dat thuisbevallen geen probleem was. Er was al een andere praktijk benaderd die daarin geen bezwaar zag en bereid was de verantwoordelijkheid voor de bevalling en nazorg op zich te nemen.

De casemanager van LoketBJZ werd spoedig na de eerste onrust door de betrokkenheid van BJZ met het gezin en het trekken van die organisatie aan de nieuwe minderjarige, benaderd door ouders. Snel was duidelijk dat ook de A.S. de crisismanager van BJZ te R. niks bijzonders te melden had over ouders en kind en dat eigenlijk alles goed was. De afspraak werd gemaakt dat de regelmatige controle op de zorg voor de baby werd overgelaten aan de reguliere huisarts, en dat als die gedurende drie maanden geen zorgen te melden had BJZ geen betrokkenheid meer zou hebben bij ouders. Ouders kwamen terstond de afspraken na. De huisarts had geen zorgen te melden.

De rust in het huis keerde terug. Iedereen blij. Tot korte tijd later. A. S. de crisismanager van BJZ belde om te melden dat hij toch een melding deed bij de Raad voor de Kinderbescherming. De raadsmedewerkers wilde direct onderzoek doen. Zij wilde zicht op de baby, zonder de gronden kenbaar te maken. Alles was goed met gezin en kind. Raadsmedewerkers chanteerde zich toegang achter de deur van ouders. In de rapporten melden ze dat alles goed was. Huis zag er perfect uit. Ouders gingen liefdevol met de baby om. De natuurgeneeswijze van ouders ging niet zo ver dat zij de baby zouden benadelen. Niks dan positiviteit werd er voorgaand gemeld over ouders en baby. Toch vroeg BJZ mondeling een spoed UHP aan en werd deze spoedUHP mondeling toegewezen door een kinderrechter die ook beslisser is in een klachtencommissie van een bureau jeugdzorg.

Na de UHP die geen grondslag heeft schrijft BJZ en Raad in de rapporten dat de baby met de handjes trilt bij vreemden en dat ze dat niet bij moeder doet, en dat ze twee dagen huilt als het bezoek van moeder heeft gehad, en dat ze smetstrepen in de schaamstreek heeft, overtrekt, te alert is voor de leeftijd en nog wat van dat soort kenmerken die de gegronde vrees doen ontstaan dat de baby eerst na de UHP misbruikt of mishandeld is. Ook zijn er kenmerken van verwaarlozing. De huidskleur van de baby is bleek voor een kind van negroïde afkomst. Het achterhoofd is kaal kennelijk van het te lang in de box liggen en ze heeft wallen onder de ogen, uitslag. Wie de ouders kent weet dat het sympathieke mensen zijn die het beste met iedereen voor hebben en het beste voor hun kind willen. Van A.S. de crisismanager van het Bureau Jeugdzorg moest vader zeggen dat het medisch centrum ook de beste zorg levert.

Woensdag 04 juli 2013 heeft de casemanager van LoketBJZ het tweede deel afgegeven bij het gerechtshof in de strafklacht. De zaak is al een keer van de zitting gehaald omdat het een zware zaak betreft. Dossier is ruim twee duizend pagina's. Daaruit ademt de sfeer van een criminele organisatie met leden tot in de hoogste regionen van het ministerie van veiligheid en justitie wat op grote schaal gelegenheid geeft aan grootschalig misbruik van minderjarigen. Misbrui makend van ambtelijke bevoegdheden en bij de wet opgedragen taken en verplichtingen. Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, is ruimschoots gelegenheid gegeven terug te komen van zijn praktijken. Hij kiest voor de aanval in plaats dat hij doet wat gegeven de feiten en omstandigheden van hem verwacht worden kan.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus