U bent hier: Home / God bestaat écht

God bestaat écht

by J.L. de Kreek — last modified 04-01-2015 06:00
Opgeslagen onder:

God bestaat. God is een geest. De naam is Jehova. De titel is God. God maakt alles. Alles spruit voort uit de verbeelding van God. Ook de Duivel. Die was engel en heeft zich van God afgekeerd. Joden schrijven Gd in plaats van God. Zij slaan de klinker over. Vroeger hebben de Joden God ook bij de naam genoemd. Waarom ze daarmee gestopt zijn is nog niet helemaal duidelijk. Misschien uit schaamte voor de eigen zonden twee duizend jaar geleden toen de Joden Jezus niet vermoord hebben.

De Joden hebben Jezus gered. De Katholieken hebben Jezus omgedoopt tot vlees en bloed aan het kruis om te vereren in hun Kathedralen. Net als God is het bestaan van het Universum eeuwig. Ook wanneer het Universum waarin mensen op aarde leven verdwijnt, is er Universum. De kleinste omvang van het Universum zal een foton zijn. Een eeuwige trilling met voldoende impuls om hele Universa te laten ontstaan indien het niet te koud is. Dat is God. Voor de liefhebbers te beschouwen als een wiskundige matrix, dé Matrix. Door de Bijbel te lezen kan de mens God leren kennen.

De Bijbel bestaat uit geschriften die door de eeuwen opschrift zijn gesteld. Eerst geloofde de mensen uit zichzelf in God. De geschiedenis en het geloof werd mondeling overgeleverd. Later na Jacob waren het Joden die hun leerstellingen als eerste van de Monistische geloofsgemeenschappen op schrift stelde. De Joden waande uitverkoren te zijn. In die waan zijn ze gelaten tot ze zondigdend na Bar Kochba het bestuur van het Beloofde Land aan anderen hebben moeten overlaten van God. Om het verbond niet eeuwig te verliezen. Om te voorkomen dat God de Joden vierkant zou laten vallen.

God is er niet alleen voor de Joden. God is er ook voor de andere volkeren. God is er voor iedereen. God is liefde. Ongeacht godsdienst of levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Vroeger heeft God het eeuwig leven in volmaaktheid geschonken aan de mens. De vrouw heeft toen de Slang gehoorzaamd en van de verbondenvrucht gegeten waardoor vrouwen pijnlijk baren en mensen dood gaan. God heeft aan de mensen die hem volgen het eeuwig leven in het paradijs beloofd. De routeplanner om er te komen heet De Bijbel en bestaat in ieder geval uit het Oude en Nieuwe Testament.

Studenten van Het Schrift vermoeden in alle redelijkheid dat ook de Koran tot Het Woord behoort en dat Jezus dus niet is vermoord door executie aan het kruis of de paal. Een openbaring die vrijwel onmiddellijk zicht geeft op de Satanische machinaties van het Vaticaan en de Zionisten. God bestaat écht en is in een strijd met Satan want de Duivel wil heersen over de mensheid en misleidt en verleidt en kruipt in de huid van personen die geloven in ideologieën waarmee zij politiek maatschappelijk bijdragen aan vervulling van ouderwetse Katholieke Eind Tijd profetieën met uiteindelijk de bankiersfamilie Rotschield als de koninklijke en/of keizerlijke macht over aarde.

Dát bestuur is niet door God beloofd aan zijn volgers. God belooft het Hemels Koninkrijk met Jezus aan het roer. De Duivel regeert de Zionisten en Katholieken die innig samenwerkend de Joden naar de afgrond hebben gedragen om ten titel van het Joodse Volk een wereld-getto te stichten en de hel aan te steken in het Midden Oosten in de buurt van het Bijbelse Megiddo waarvan voorzegd is dat daar Armageddon plaatsvinden zal. Dat hét clublied van de Zionisten de overwinning van de Romeinen op de Joden bij Yodefet en Masada bejubelt moet iedereen automatisch te denken geven. Het nadeel van de moderne tijd is dat er filosofen bestaan die fantaseren dat ze het beter begrijpen omdat ze filosoferen en op eigen wijze het bestaan van God wegredeneren.

Natuurlijk is er een kans dat God niet bestaat. Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid dat het Universum, de aarde, de mensheid, de sterren en de stelsels spontaan ontstaan zijn zonder enige logische oorzaak. Dat alles er plotseling was microbisch klein of in welke vorm dan ook. Die kans afgezet tegen elke andere mogelijkheid is kleiner dan of gelijk aan de kans dat ook het goddeloze Universum door God gemaakt is. Vooral omdat de journalistiek niet in God gelooft wordt de Bijbel niet gestudeerd waardoor journalisten niet doorzien wat de feiten zijn achter de aanslagen op de Twin Towers en het grote geweld in de buurlanden van Europa, en dat de Bijbel het allemaal voorzegd heeft. Welhaast op de minuut. Allemaal het resultaat van christen fundamentalistische kruisvaarders die ook samen te vatten zijn met de term christenheid wat misbruik makend van macht gelegenheid en middelen politiek maatschappelijk de wil van Lucifer bevredigt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus