U bent hier: Home / Goede Nieuws antwoordt Bureau Jeugdzorg

Goede Nieuws antwoordt Bureau Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 12-07-2013 13:30
Opgeslagen onder:

Geachte mevrouw mr. Altintas-Gümüs, advocaat van Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, Uw dagvaarding namens uw cliënt Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam om te verschijnen dinsdag 23 juli 2013 te 13:00 uur te Rotterdam bij de voorzieningenrechter is ontvangen. Deze wordt doorgeleid naar het Gerechtshof met het verzoek ook bevel te geven tot uw strafvervolging in verband met deelname aan de talrijke ernstige misdrijven van uw cliënt.

De dagvaarding van Bureau Jeugdzorg is net zo prematuur als de uit huis plaatsing van meisje A. te R (Rotterdam 22 april 2012) door uw cliënt. Op Goede Nieuws wordt geen enkele link gelegd met [Naam gezinsvoogd]. Dat doet u.  Ook heeft Goede Nieuws gezien dat de uitingen van de vader van meisje A. te R. allemaal al lang geleden geblokkeerd zijn voor het publiek op internet. Uw cliënt heeft het allemaal volledig aan de eigen houding te danken. Daar kunt u Goede Nieuws of S. niet op aankijken. Eigen schuld heet dat. Van een rectificatie zal vanzelfsprekend geen sprake zijn. Wel van uw aanhouding als u doorzet.

Zoals bij u bekend verondersteld wordt verzoekt de Casemanger van LoketBJZ  namens de vader en grootvader van meisje A. te R. (Rotterdam 22 april 2012) bij justitie de strafvervolging van uw cliënt, collega's en leden en bestuurders van Jeugdzorg Nederland in verband met bedrijfsmatige kinderhandel, deelname aan een criminele organisatie en het plegen van ambtsmisdrijven in de zin van artikel 162 Sv. Ook worden er op grote schaal economische delicten gepleegd door uw cliënt en (de leden van) Jeugdzorg Nederland. Potentieel is uw cliënt producten en/of distributeur van kinderporno. Dat uw cliënt niet aan waarheidsvinding doet en dat kinderrechters geen onderzoeksrechters zijn is algemeen bekend. Dat u ambtenaar bent in de zin van het strafrecht is reeds bepaald door de rechter.

U kunt nu twee kanten uit. Of u regelt deze zaak met de u bekende casemanager van LoketBJZ civiel in der minne of u gaat strafrechtelijk 'all the way'. Dit houdt in dat ook uw strafvervolging verzocht worden zal als u niet vrijwillig meewerkt. Deadline is datum zitting die u Goede Nieuws heeft aangezegd of zoveel eerder dat daarin zin is. Indien dan niks naar tevredenheid geregeld is verzekert u zichzelf van aanhouding, voorgeleiding en een lange tijd in de cel. De schade die u aanricht aan het vertrouwen in de advocatuur hoort strafrechtelijk gewroken te worden. Bovendien neemt u prominent deel aan de gijzeling van de dochter en kleindochter van vader en grootvader S. Uw dagvaarding is een vet betekend smaadschrift wat ter openbare zitting behandeld worden zal dus strafbaar. Als betrokkene bij het gezin S. en persoon die alles vanaf het begin heeft meegemaakt, schrijft de Casemanager van LoketBJZ dat hij het gedrag van uw client meer dan zat is.

De Casemanager van LoketBJZ is allang geweest in kringen waar de grote mannen en vrouwen zijn. Door het hele land liggen dossiers bij recherche en Openbaar Ministerie en rechtspraak en wordt geduldig kennis genomen van wat Goede Nieuws te informeren heeft. Ook het Gerechtshof lijkt de strafklachten tegen uw Bureau Jeugdzorg en medewerkers serieus te nemen. Zet in op vijftien jaar voor het bestuur van uw cliënt zoals de directeur. Niemand zal compassie hebben. Met zijn soort delicten vindt het verblijf in hechtenis op de onderste sociale ladder plaats. Personen die kindermisbruikers mishandelen hebben in hechtenis over het algemeen een betere maatschappelijke positie dan de directeur van de organisatie der professionele kindermisbruikers. Het is u en uw cliënt te adviseren nu meteen vrijwillig mee te werken want u bent verplicht schade te beperken, bovendien zal dat schelen kunnen in de strafmaat.

Het maakt voor u persoonlijk groot verschil of meisje A. te R. door uw cliënt vrijwillig aan de biologische moeder wordt afgestaan of dat de sterke armen der grote mannen en vrouwen het kind buiten medewerking van uw cliënt komen halen. U en uw cliënt Bureau Jeugdzorg herstellen NU (!) onvoorwaardelijk de relatie tussen meisje A. te R. (Rotterdam 22 april 2012) en haar biologische moeder. Bij gebreke waarvan u het ongemakkelijke gevoel zal krijgen dat u waarachtig als verdachte weggedragen wordt. Alles was goed met het gezin en kind tot Bureau Jeugdzorg zich ermee bemoeide. Dat is standaard bij Bureau Jeugdzorg. Dit is inmiddels dermate goed gedocumenteerd dat de strafzaak tegen u appeltje eitje zijn zal voor elke debutant Officier van Justitie.

Er zijn ruime bevoegdheden naar uw bureau te komen en u bij heterdaad aan te houden. Ook het aspect van noodweer speelt op. Het Openbaar Ministerie te Amsterdam en Rotterdam is uitgebreid geïnformeerd dat desnoods gebruik gemaakt wordt van de bijpassende bevoegdheden naar eigen inzicht invullend. De dagvaarding nu is uw heterdaad in deze. Het niet nakomen van de afspraken door uw cliënt die de casemanager van LoketBJZ namens ouders met uw client gemaakt heeft is de heterdaad van uw client. Die is voortgaand want blijkens uw producties kiest uw uw cliënt woonplaats aan het adres van uw cliënt. De hele tijd zijn het de medewerkers van Bureau Jeugdzorg en/of de Raad voor de Kinderbescherming die met gesloten deuren ongefundeerde negativiteit over ouders uitbraken. Als opdringerig derde partner in het gezin wat de opvoeding van minderjarigen bepaalt. Ouders mogen niks zeggen ook al hebben ze gelijk.

De afspraak die met uw cliënt gemaakt is houdt in dat de Casemanager van LoketBJZ verantwoordelijkheid neemt dat de afspraak die uw client met hem aan de telefoon gemaakt heeft 08 mei 2012 in verband met de zorg voor meisje A. te R.  wordt nagekomen. Vooral door uw cliënt zo blijkt nu. Ouders zijn direct nagekomen. Arts was tevreden. Er waren geen zorgen. Uw cliënt is niet nagekomen want het kind is uit huis geplaatst terwijl alles goed was. Niet alleen de pen is geslepen. Ook wordt er serieus nagedacht over operationeel politioneel en desnoods pseudo-politioneel optreden tegen de Bureaus Jeugdzorg door het hele land. Het bedriegen, liegen, dreigen, dwang, drang, forceren, escaleren, intimideren, imponeren, misbruik makend van bevoegdheden door de Bureaus Jeugdzorg moet nu afgelopen zijn.

Het Rapport van de Commissie Samson is heel helder over de kwaliteit van het werk van Bureau Jeugdzorg. Het blijkt de grootste seksueelkindermisbruiker van Nederland te zijn. Feiten liegen niet. Het seksueel misbruik van minderjarigen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg is gegarandeerd 2,5 keer erger dan gemiddeld bij ouders thuis. Wie thuis misbruikt wordt riskeert onder de hoede van uw cliënt meer misbruik. Uw cliënt krijgt daarvoor betaald terwijl het voorts niet aan waarheidsvinding doet bij en tijdens het relateren van de feiten aan artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg en toepassen van veronderstelde bevoegdheden. Uw cliënt bewijst keer op keer interpretaties aan de wet te geven die daaruit niet blijken kunnen.

Met meisje A. te R. was alles goed bij haar ouders thuis. De raadsmedewerkers schrijven het zelf in het dossier. Ook de arts van ouders was tevreden. Iedereen was blij. Tot Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming met de zedelijke en geestelijke en gezondheidsblangen belangen van het kind aan de haal gingen. Eerst NÁ de (onrechtmatige) UHP had de baby blauwe plekken in de lies. Smetstrepen in de schaamstreek, NÁ de (onrechtmatige) UHP. Ook trilt zij eerst NÁ de (onrechtmatige) UHP met haar handjes bij vreemden, en huilt ze twee dagen als ze na een kort bezoek weer van haar biologische moeder gescheiden wordt. Eerst NÁ de (onrechtmatige UHP) overtrekt zij zich en is ze te allert voor de leeftijd.

Geen van de gedragsdeskundigen, psychologen, gezinsvoogden, gediplomeerden of andere 'profesionals' van Bureau jeugdzorg wil herkennen en erkennen dat dit het causale gevolg is van het grensoverschrijdend gedrag van de organisatie van uw cliënt en medewerkers. Goede Nieuws denk automatisch aan pedofielen. Past daarbij alle forensische kennis toe het bezit om het daderprofiel compleet te krijgen. Het is van tweeën één. U communiceert met de Casemanager van LoketBJZ over de ondertoezichtstelling van Bureau Jeugdzorg en de aanhouding van bestuurders en onder andere gezinsvoogden òf u krijgt uw deel van het strafrecht te verwerken waar u nu al recht op heeft omdat u Goede Nieuws dagvaardt zonder voorafgaande waarheidsvinding of althans omdat u advocaat in loondienst van een Bureau Jeugdzorg bent.

Het aspect van de loondienst plaats u in een andere verhouding tot het strafrecht in verband met de misdrijven van uw cliënt dan wanneer u advocaat buiten loondienst geweest was. Uw cliënt blijkt zware criminaliteit te leveren. Wat Goede Nieuws over uw cliënt schrijft is de waarheid van de feiten. Omdat het niet op de loonlijst van het Openbaar Ministerie staat en wèl de strafbaarheid van de feiten herkent en erkent en de opportuniteit tot strafvervolging invoelt kommen daarover uitingen op de site te staan. Zo gaat dat nu eenmaal met journalistiek in de digitale tijd. Wen er aan.

De slachtoffers van uw cliënt manifesteren massaal op internet en openbaren het eerlijke verhaal over úw cliënt. De waarheid over Bureau Jeugdzorg kan en mag niet onder de pet gehouden worden. De beerput moet open. Goede Nieuws begrijpt dat het moeilijk is. Komt natuurlijk schaamte bij kijken dat het zover is gekomen. Alles is keurig vastgelegd. Bureau Jeugdzorg bezit sites met teksten die als bedrog moeten worden gezien. De publicaties van Goede Nieuws zijn in het belang van minderjarigen in het algemeen en meisje A. te R. in het bijzonder. Uw dagvaarding bewijst dat het belang van Bureau Jeugdzorg de eerste overweging van Bureau Jeugdzorg is. Bij de Casemanager van LoketBJZ is het belang van de minderjarigen de eerste overweging. Wanneer u het daarmee regelt komt het goed. Hoeft de zaak voor u persoonlijk niet strafrechtelijk te escaleren. Kunt u misschien nog een rol hebben bij het Bureau Jeugdzorg wat per omgaande onder mijn toezicht gesteld moet worden van de Casemanager van loketBJZ.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus