U bent hier: Home / Grote joodse barbaren

Grote joodse barbaren

by J.L. de Kreek — last modified 14-12-2014 15:25
Opgeslagen onder:

De grote barbaren zijn joden of Zionistisch geïnspireerd. Het is een gotspe dat joden waarachtig zo hard liegen als antisemieten beweren. Er is helemaal geen Holocaust geweest want de Zionistische daders zijn geen Joden. Zionisten zijn joden die geen Joden zijn. Het verschil zit in de wortels van de groep. De Joden komen uit Zuid Europa. De Zionisten komen uit Oost Europa en zijn Asjkenazim

De grote namen van de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de agressor zijn joden. Hitler is een naam van prominente joden. Heel veel kampcommandanten hadden joodse familienamen. Wat de barbaren van weldenkende Joden onderscheid is dat Joden de staat Israël niet erkennen en Zionisme 'rucksigloss' afwijzen. In het Jodendom bestaat geen Zionisme. Mensen die Zionisten zijn geloven in de grondslagen van het antisemitisme en leggen dagelijks het fundament voor Jodenhaat.

Het is te banaal om te beschrijven hoe enkele zich joden wanende Zionisten in 1897 reeds willens en wetens de kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog. Wie hun werken nauwkeurig genoeg bestudeert ontdekt dat zij voor uitvoering van hun terroristische agenda aansluiting zochten en vonden bij het utopisch wereldbeeld van een Jodenvrij Europa der Katholieken. De Katholieken zijn áltijd de grote anti-Joden geweest en de aanstichters van het Diaspora-revisionisme.

Toen het woord “antisemitisme” nog niet bestond werd voor de lust om Joden buiten de samenleving te plaatsen het woord “Diaspora-revisionisme” gebruikt. Letterlijk is dat het onvrijwillig terugplaatsen van de Joden in het historische Palestina, wat feitelijk, zoals alle eerlijke religieuzen weten, in strijd is met de wil van Jehova waardoor de Joden het risico lopen te creperen of zich te moeten bekeren tot het verondersteld ware geloof.

In de kern is het Zionisme en ook het Nazisme onderdeel van een extreem gelikte Kruistocht van de Christenheid tegen de beschaving. De Papen die het kerstenen niet loslaten kunnen en nog altijd denken dat de Kerk niet bestuurd wordt door Satan. Religieuze sukkels die het spirituele kontgat van de Duivel likken. De Zionisten zijn meer goed gecamoufleerde beroepskatholieken dan eerlijke Joden die geïnspireerd door de geest van Jehova assimilerend en emanciperend in de Diaspora leven.

Iedereen weet dat de Joden door eigen schuld de titel van het uitverkoren volk verloren zijn en dat de Joden zijn gestoten uit bestuurlijke rollen in het Beloofde Land. Dat was een cadeau van Jehova aan het Joodse volk omdat de Joden zich onvoldoende onderwierpen aan Het Woord en zich bijvoorbeeld bezondigde aan afgoderij. Het is algemeen bekend onder Joden dat de Diaspora niet door mensenhanden of menselijke toedoen gerevisioneerd kan of mag worden.

De Joden mogen dat al helemaal niet want dan keren zij zich ten volle bewust andermaal tegen de wil van Jehova. Wat de Zionisten doen, iedereen misleidend dat zij enig Joods belang vertegenwoordigen en 'on the fly' de Joden ausrotten is dermate laag bij de grond dat het niet anders kan dan dat Lucifer persoonlijk gekropen is in Esther Voet, Onno Hoes, Ronny Naftaniel, Leon de Winter en al die wannabe joden met Nazistisch DNA in het bloed. De NSB had opvallend veel joodse leden. Al die Nazi-joden hebben hetzelfde DNA als Hitler.

Genetisch wijken zij op essentiële punten af van het DNA van de nakomelingen van de Joden uit de tijd van Jezus Christus. Hun geloof. Hun taal. Hun muziek. Hun cultuur. Hun tradities. Alles is anders. Enige wat soortgelijk imponeert is de groepsaanduiding en sommige klederdrachten. Joden en Zionisten zijn als water en vuur. In de literatuur wordt het niet uitgesproken want idioten als Leon de Winter vertegenwoordigen de Nederlandse cultuur: Joden haten Zionisten tot op het bot. Er is een diepliggende Zionistenhaat onder Joden die niet onuitgesproken blijven kan en mag.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus