U bent hier: Home / Hanna Luden end Nazi's

Hanna Luden end Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 07-06-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Directer Hana Luden van het Centrum Informatie Documentatie Israël, dat zogenaamd rode wijf met die bos krullen, is van de Nazi's. Zij is een Nasi onder de Nazi's. Nasi en Nazi zijn synoniemen en betekent zoiets als de eerste of voorzitter. De voorzitter van een vergadering is een Nasi. Moffen zijn de Nazi's en daarmee de eersten onder het volk. Het hoofd van Hanna Luden is een Moffenkop. Het hoofd van Arnold Karskens is ook een Moffenkop.

De muntHanna Luden en Arnold Karskens zijn deelnemers aan de voortbouwende genocide op de Semieten. Mensen van het Joodse Ras en Arabieren bezitten hetzelfde Semitische DNA. Zij zijn nakomelingen van Sem. Sem is de eerste zoon van Noach. Noach was de man die met zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen, en wat beesten op zijn boot de Zondvloed overleefde. Afstammingstechnisch is Noach de aartsvader van álle mensen. Niet Adam want Adam was vóór de Zondvloed en het eerste volmaakte mens wat het meteen verprutst heeft samen met Eva door van de Appel te eten.

De nakomelingen van Sem zijn Semieten. Onder de nakomelingen de middelste zoon van Noah, Jafet, bevindt zich Ashkenas. Hij is het Bijbelse figuur wat de Ashkenazim heeft voortgebracht. De Ashkenazim zijn de grondleggers van het Nazisme. Daarom dat de tekens NAZI van oudsher in het Joodse woord Ashkenazim voortkomt. Ashkenazim is het Joodse woord voor Europese Joden. Dat zijn Joden zónder wortels in het Midden Oosten. Mensen die de Bijbelsegeschiedenis van het Oude Testament niet in hun bloed hebben want ze komen amper voor in de Bijbel behalve dat Jezus voor hen waarschuwt omdat zij liegen dat zij Joden zijn (Openbaring 3:9). Hun Synagoge is die van Satan.

Zij zijn geworteld in de Geest van de Duivel. De Joden die in de Bijbel bedoeld zijn als de Joden van Juda tot en met Jezus komen oorspronkelijk uit Irak. Abraham is de aartsvader van de Islamieten en de Joden. Twee stammen van hetzelfde Arabische zaad. De Joden zijn vanuit Irak verhuist naar Palestina en daarna, in het jaar 70 na Christus, door G-d in de Diaspora geplaatst omdat zij het verbond met G-d niet of ondeugdelijk nakwamen. Deze Joden zijn de Joden van het Joodse Ras en het Joodse Geloof. De Ashkenazim zijn eerst zeshonderd jaar later ontstaan in Oost Europa ergens. Deze Joden, de Ashkenazim waren bij meerderheid veelal arm en dwalen hardnekkig over hun Joodse achtergrond.

Deze dwalende Ashkenazim zijn vaak mensen die nomadischwerken en van gebied naar gebied reizen moeten omdat zij voortgaand worden opgejaagd door pogroms en in getto's worden gehouden door hun werkgevers. De werkgevers der Ashkenazim zijn meestal Ashkenazische aristocraten geweest. Heersers met een Ashkenazische achtergrond die hun volk tot op de dag van vandaag als bezit zien. De klasse strijd van Karel Marx die ook Ashkenazim was gaat over de slavernij van de arbeidersjoden die door hun Ashkenazische meesters worden geknecht. Deze door hun elite geslachte groep Europese Joden vonden in hun strijd om te overleven veel ondersteuning van de niet Joodse Socialisten in Oost Europa.

De Ashkenazim zijn veelal in slavernij gehouden door de Ashkenazische leiders die ook verantwoordelijk waren voor de slavernij van Negers. Tevens hebben deze leiders de Indianen uitgeroeid. Het zogenaamd Joodse volk der Ashkenazim is in de kampen van de Ashkenazische familie van de Ashkenazische helden van Wilders geslacht door de Ashkenazische priesters en houden na de oorlog de leugens vol en gaan frontaal met gestrekt been in de aanval tegen mensen met Joodse achtergrond en familie geslacht in de kampen van de Ashkenazische elite, om de waarheid en de feiten onder de pet te houden. De Zionisten lobbyen actief in de EU om te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat de Holocaust mislukt is en de Zionisten verantwoordelijk zijn.

De Ashkenazische leiders, waaronder de helden van Wilders en de medewerkers van the Jewish Chronicle, en Neue Freie Presse en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf, wilde in 1897 en 1922 reeds dat Europa vrij werd van Joden en dat de Asjkenazische elite Palestina kom bezitten als zogenaamd aan hen beloofd. De geschiedenis van de Joden en de Tweede Wereldoorlog is radicaal anders dan Anna Luden van het Centrum Informatie Documentatie Israël willen dat iedereen denkt. Nu is het zo dat Anna Luden de Nasi is die als eerste de waarheid moet vertellen bij gebreke waarvan zij als Nazi gekwalificeerd dient te worden.

De Joden hebben er belang bij dat iedereen weet dat de Zionisten in het algemeen, en de Zionistische helden van Wilders die prominente journalisten waren in het bijzonder, en niet Adolf Hitler de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust als tussenfase op weg naar de totale uitroeiing van de Joden en wereldheerschappij voor de Ashknazische leiders die voornemens zijn met niet meer dan 144.000 van hen en wat slaven de aarde te bewonen. Adolf Hitler en Geert Wilders en de Telegraaf en Jan Roos en Hanna Luden en het CIDI werken aan één en dezelfde agenda. Dat is het programma van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII, de Shoah, de aanslagen in de VS, genocide in Irak én de referendumfraude van GeenPeil.

Hanna Luden neemt ook deel aan de groep die het accepteert dat leden van de groep, magistraten bedreigen om de Nazifeiten van de helden van Wilders te ontkennen en de Holocaust te erkennen. Klip en klaar academisch bewijs ligt gereed met de concrete feiten en cijfers op grond waarvan vastgesteld moet worden dat de Zionisten de grondleggers en financiers en profiteurs zijn van WOII en de Shoah en dat zij geluk bij een ongeluk niet erin zijn geslaagd zes miljoen broeders en zusters Kabalistisch in rook op te laten gaan door de schoorstenen van de familie van de patroon van de helden van Wilders.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus