U bent hier: Home / Hans Knoop professioneel nazicrimineel

Hans Knoop professioneel nazicrimineel

by J.L. de Kreek — last modified 08-12-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Hans Knoop is helemaal niet zo Joods als meeste mensen denken. Hans Knoop is één van de vele journalisten die met kennis van de feiten verzwijgt dat de Zionisten de grote initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust. Het publiek kent Hans Knoop als de man die oorlogsmisdadiger Pieter Menten heeft ontmaskerd want schuldig aan massamoord in Polen.

Tien jaar cel heeft Pieter Menten gekregen terwijl Hans Knoop ongestraft werkte voor de organisatie die mede verantwoordelijk was voor de voorbereidingen op de massamoord van Pieter Menten. De naam Nazi's komt van het Duits door NAtionalsozialismus en ZIonismus samen te voegen en bekrachtigt de diepgaande symbiotische relatie tussen de Zionisten en de antisemieten die al sinds 1895 door Zionisten is geambieerd en gevoed. Na de oorlog hebben Zionisten jacht gemaakt op hun oud collega's in de volkerenmoord om de eigen handen schoon te wassen.

Zo is Adolf Eichmann ook door zijn Zionistische vrienden veroordeeld en vermoord in Israël. Journalisten met zogenaamd Joodse achtergrond hebben als volleerde propaganda-nazi's collectief en individueel misschien wel de grootste 'cover-up' ooit verzorgt. Journalist Hans Knoop en de Telegraaf vertellen niemand dat Adolf Eichmann trouw was aan de Zionistische zaak en uitvoerder was van het verbond wat de Zionisten met antisemieten gesloten hebben om de Joden als slavenarbeiders te laten werken in de kampen van sponsors van Israël. 

Auschwitz was bezit van de familie naar wie talrijke straten, pleinen en boulevards in Israël zijn vernoemd. Het fundament voor de Holocaust is gelegd door journalist Theodor Herzl te Parijs 08 juni 1895. Hij schrijft erover aan de familie Rothschild die hij aanzet tot ondersteuning van de door Herzl bedachte Endlösung waarvoor het in ruil kroning tot eerste prins van Groot Israël in het vooruitzicht is gesteld. Hans Knoop weet deze feiten. Hans Knoop kan deze feiten weten. De Telegraaf wist deze feiten in 1922 en 1924 toen personeel van de Telegraaf de dagboeken van Herzl in bezit had en daarover positief recenseerde in de krant.

Zeer enthousiast was de verslaggever of journalist of opiniemaker van de wakkerste krant van Nederland over de dagboeken van Theodor Herzl waaruit warempel in welhaast een oogopslag blijkt dat Herzl en niemand anders hét grote creatieve brein is van de volkerenmoord op de Joden die meer dan 110.00 Nederlandse Joden het leven heeft gekost. Ook nu de publieke omroep een miniserie over de zaak Menten uitzendt en de blauwdruk voor de Holocaust van de journalistieke en Zionistische collega van Hans Knoop in het Duits en Engels integraal op Internet staan zwijgt Hans Knoop over zijn betrokkenheid bij het verduisteren van de Zionistische grondslag van de Shoah.

De muntJournalisten met Zionistische sympathieën zijn de grote initiatiefnemers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Andere journalisten met liefde voor Zionisme of Israël dragen eraan bij dat niemand bekend wordt met de feiten en laten personen met Joodse achtergrond vervolgen wanneer de waarheid over de diepgaande betrokkenheid van de Zionisten bij de voorbereiding en uitvoering van de Holocaust (de Zionisten hadden het verloop van WOII en de Jodenvervolging volledig in hun macht, het waren hun projecten) uit de doeken wordt gedaan. Journalist Hans Knoop kan niet blijven liegen. Als Jood verraadt hij zes miljoen broeders en zusters die op gezag van Zion zijn vergast op een “größer Versöhnungsausklang”. Hoeveel Joden ook door Pieter Menten vermoord zijn, Hans Knoop is medeplichtig en betrokken bij de voorbereidingen op de volgende Holocaust.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus