U bent hier: Home / Hans van Balen staatsrecht uitgelegd

Hans van Balen staatsrecht uitgelegd

by J.L. de Kreek — last modified 30-04-2013 15:50
Opgeslagen onder:

In alle opzichten wekt Hans van Balen associaties met de oorlog. Hij is van de VVD. Mark Rutte heeft, toen hij Kamerlid was, de post aan het Kamerlid over zijn oorlogsmisdaden doorgezonden naar Hans Van Balen om te beantwoorden. In die post werden de feiten gerelateerd aan de onrechtmatigheid van hun bediening. Hans van Balen is van het soort wat maling heeft aan de Nederlands wet en het dagelijks schendt met zijn misbruik van macht gelegenheid en middelen door zijn democratisch opvolgend verkregen ambten geschonden. Dat de Nederlandse politiek van links tot rechts blatant bevoegdheden schendt en macht misbruikt blijkt eenvoudig uit het rapport van de Commissie Davids gerelateerd aan LJN:BH0496, LJN:BQ9001, LJN:AU9736, LJN:BO0198, LJN:BU8471 en BZ8977.

Hans van Balen staat in de spotlights. Straks escaleert het rechtens rond hem en in zijn omgeving, daarna zit hij voor lange tijd uit het zicht in een koude cel van het Oranje Hotel. Het hotel met de meeste onvrijwillige gasten en langste gangen. Wie in het Oranje Hotel beland zit in het Huis van Bewaring waar ook grote internationale misdadigers gehuisvest zijn. Vroeger werden daar vijanden van de Nazi's opgesloten. Het oogmerk is ook Hans van Balen daar of elders in een inrichting in beheer van de Dienst Justitiële Inrichtingen en op last van de bevoegde rechter, te krijgen. Niet alleen is het oog gericht op zijn aanhouding ook is er zicht op die van Mark Rutte en Femke Halsema van @DeCorrespondent. Van zichzelf is ze blond. Genocide is het misdrijf waaraan de Koning niet ongestraft deelnemen kan of mag. In meest letterlijke zin heeft de Koning de Harlekijn van de Nazi's op eigen persoonlijke verantwoordelijkheid als burger aan te geven bij de Dienst internationale Misdrijven van de Korps Landelijke Politie Diensten, om het koninkrijk en gezin te verdedigen tegen direct dreigend existentieel gevaar.

Jeroen de Kreek heeft thans reeds bij herhaling bij de commandant der strijdkrachten aangedrongen daartoe, echter deze logische en proportionele zet ter beveiliging van het Koninkrijk is geweigerd door de bevelhebbers. Dit is niet onbeperkt straffeloos. Bij en tijdens genocide raken bevoegdheden verlegd en verliezen ambtenaren in de politiek de bescherming van artikel 119 grondwet en artikel 44 Sr. De Koning en eigenlijk ook de bevelhebber hebben als dan de 'command responsibility' van de persoonlijke strafvorderlijke bevoegdheden om aangifte te doen en strafklachten te beginnen, gebruik te maken.

Juridisch in de dogmatiek is dit onweersproken alleen in de uitvoering door Hans Van Balen & co aan erosie onderhevig. Hans van Balen handhaaft op geen enkele wijze de Nederlandse wet. Hij lapt werkelijk alles aan de laars wat de wetgever materieel belangrijk vindt als basis norm voor elke ambtenaar ongeacht. Hans van Balen imponeert geknipt en geplakt uit een slechte B-film over de Tweede Wereldoorlog. Hans van Balen is diep in het hart een mannetje wat Hitler eigenlijk wel prachtig vindt en getraind is de bijpassende reflexen te beheersen.

 Hans van Balen is volgens Jeroen de Kreek het soort Nazi wat eigenlijk een racist is, net als Hans Wiegel. Hans Wiegel blijkt ook niet te deugen. Veel van de VVD blijkt niet te deugen. Liberalen zijn Het Genootschap der brallende studenten in de politiek. De patjepeeërs. Het Nieuwe Leger der Nazi leiders. Waarom Hans van Balen in uniform? Wat is het dat een lid van het Europees Parlement een militaire uniform aanhebben kan in Nederland? Houdt dit in dat de Europees Parlementslid na zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer een militaire rol aannam? Een verwarrende vorm van re enactment? Verkeerd kleding advies? Wat is de meerwaarde van het uniform van Hans van Baalen behalve dat het laat zien dat de oorlogsmisdadiger een fetisje bezit die associaties wekt met het naziverleden. Aldus steeds Jeroen de Kreek die chronisch psychotisch is volgens de rechtbank Amsterdam zodat het bovenstaande naast de lezer neergelegd hoort te worden.


Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus