U bent hier: Home / Harro Knijff verdedigt oorlogscrimineel

Harro Knijff verdedigt oorlogscrimineel

by J.L. de Kreek — last modified 08-07-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Mr. Harro Knijff, de integere topadvocaat van De Brauw Blackstone Westbroek, de advocaat van oud secretaris-generaal Joris Demmink, die door Stichting de Roestige Spijker gezien wordt als pedo-crimineel, is daarmee tevens advocaat van een oorlogscrimineel. Zoals de ex top-advocaat Bram Moszkowicz advocaat was van oorlogscrimineel Geert Wilders. Mr. Knijff is bevoegd advocaat van oorlogscrimineel Joris Demmink. Moszkowicz was onbevoegd advocaat van oorlogscrimineel Geert Wilders in verband met het familieverleden en de belofte aan het publiek geen oorlogsmisdadigers te verdedigen.

Dat Joris Demmink oorlogscrimineel is blijkt eenvoudig uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson en zijn lidmaatschap van de VVD. Alle VVD'ers zijn oorlogscriminelen omdat ze lid zijn van de VVD zonder zich openlijk te verzetten tegen de oorlog zonder vergunning in Irak. Er zijn veel journalistiek relevante feiten in verband met de schuld van Joris Demmink aan oorlogsmisdaden, terrorisme en zelfs genocide. Volgens het Gerechtshof Amsterdam staat vast dat de VVD zich niet verzet heeft tegen deelname van Nederland aan het militair ingrijpen in Irak. Dat is een harde vaststellingen voor Joris Demmink persoonlijk. Joris Demmink en de VVD moeten daaruit begrijpen dat zij het best vrijwillig door de knieën gaan omdat anders iedere VVD'er afzonderlijk strafrechtelijk aan de schandpaal gaat, zoals Joshua Livestro en Hans Wiegel.

Het politieke akkoord voor de oorlog zonder geldige reden in Irak is letterlijk een terroristische aanslag op de veiligheid van de Staat en het Koninkrijk. Het heeft de Nederlandse Strijdkrachten in ernstige defensietechnische problemen gebracht omdat zij door dat politiek akkoord voor de illegale oorlog in Irak niet zonder grond in Islamitische landen gezien worden als gewapende vijandige strijders. Moeilijk is dat causale verband niet te begrijpen. Dat de oorlog in Irak feitelijk onderdeel is van een groter geheel aan terrorisme wat het makkelijkst gekwalificeerd wordt als een ongerechtvaardigde christelijke kruisvaart met moderne middelen tegen de Islam, is vanzelfsprekend.

Dan het veronderstelde seksueelmisbruik van minderjarige jongens door Joris Demmink. Wat daarover gedacht wordt door Stichting De Roestige Spijkers, Micha Kat van Klokkenluideronline en zijn fans van aluhoedjes wordt geloofwaardig wanneer naar Jeugdzorg in Nederland gekeken wordt. De meeste misbruik van minderjarigen in Nederland vindt plaats onder toezicht van het ministerie waar Joris Demmink leiding aan gegeven heeft. Op Goede Nieuws staat een waslijst aan artikelen over Jeugdzorg waaruit eenvoudig blijkt dat daarvan niks deugt en de geronde vrees wekt dat het bestuurd wordt door pedo-criminelen die de kunsten van hogere corrupte ambtenaren hebben afgekeken.

Één plus één is nog altijd twéé. Jeugdzorg is deels een particuliere branche met vergaande bevoegdheden de openbare orde betreffende en een commercieel oogmerk, en deels is het justitie. De bij Jeugdzorg passende Raad voor de Kinderbescherming valt onder het ministerie van veiligheid en justitie. Dat is het ministerie waar Joris Demmink van 2002 tot 1 november 2012 als secretaris-generaal leiding aan gegeven heeft. De rol van secretaris-generaal is naar de aard één van de belangrijkste en zo niet de belangrijkste ambtelijke functie in Nederland. Het is een regie-functie waarbij betrokkene onbeperkt toegang heeft tot de kern van de democratische rechtsstaat.

De SG van het ministerie van veiligheid en justitie is een beleid bepalende top-ambtenaar. Vrijwel alles wat de Staat aangaat komt door de handen van deze sleutelrolpersoon in het bestuur. Joris Demmink is jurist. Hij weet of althans kan weten dat het politieke akkoord van Nederland nota bene namens de Kroon voor oorlog zonder grondslag tegen Irak gelijk staat aan leiding geven aan het illegale geweld. Omdat de onrechtmatige bediening die gepaard gaat met het politieke akkoord voor de oorlog zonder geldige reden in Irak het oogmerk bezit het regiem in Irak te veranderen, is de oorlog in Irak gelijk aan terrorisme. Het Nederlands strafrecht is onverkort toepasbaar op Joris Demmink nu hij politiek ambtsdragers ambtelijk en ook middels lidmaatschap van zijn partij ondersteund heeft bij en tijdens hun ambtsmisdrijven (LJN:AU9736, BO0198).

Sinds maart 2003 wordt er werk gemaakt van de strafvervolging van Nederlandse politiek ambtsdragers (ook Femke Halsema, en Harry van Bommel) en hun ondersteuners (ook Matthijs van Nieuwkerk en Jort Kelder) in verband met de oorlog in Irak. Omdat plegers (oud) ambtenaren zijn ligt de strafvervolging gevoelig. Een en ander heeft dossiers opgeleverd die door het gewicht welhaast door het bureau van Zware Zaken zakken. Een van de meest relevante wetenschappelijke producten van afgelopen tijd daarin is het standaardwerk Op Weg Naar Armageddon van professor Bob de Graaff. Bob de Graaff is hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan zowel de Universiteit van Utrecht als de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Hij was tot januari 2010 hoogleraar terrorisme en contraterrorisme en directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraspionage.

De forensische wetenschap in verband met terrorisme leert dat het in welhaast alle gevallen gepaard gaat met een utopisch wereldbeeld. Wat opvalt aan de oorlog zonder geldige reden in Irak is dat het hoofdzakelijk ondersteund wordt door rechts en christenen in de westerse politiek. Van het algemeen christendom is bekend dat het gelooft in de Eind Tijd, Armageddon, de verlossing, die gepaard gaat met een 'rapture' en complete ontsporing van de wereldgemeenschap. Op enig moment verschijnt er dan een verlosser, zo wordt christelijk onderwezen, en dan is iedereen die niet het ware geloof bezit van de aardbodem verdwenen en de rest is allemaal zoals André Rouvoet. De oorlog in Irak en het verdere geweld in het Midden Oosten en Afghanistan en de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is onderdeel van westers terrorisme waar cliënt Joris Demmink van topadvocaat Haro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, ambtelijk en persoonlijk gelegenheid aan heeft gegeven en nog geeft.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus