U bent hier: Home / Heerlijke eerlijke Jehova's Getuigen

Heerlijke eerlijke Jehova's Getuigen

by J.L. de Kreek — last modified 26-04-2015 00:00
Opgeslagen onder:

In de context van het moment kan journalistiek de zaterdagmiddag niet beter besteedt worden dan aan een goed gesprek met Jehova's Getuigen over de inhoud van de Bijbel. Wat staat er werkelijk in misschien wel het meest gezaghebbende boek op aarde? Geen geschrift is meer bepalend voor hoe mensen met elkaar omgaan dan de Bijbel. Hele volksstammen ontlenen rechten aan de Bijbel. Dan is het fijn indien iedereen de bronteksten goed kent.

Nadeel van de Bijbel is dat het in voor westerlingen onleesbare taal geschreven is. Het Hebreeuws. Vervolgens hebben de Grieken het vertaald en vertalingen van de vertalingen van de Griekse vertalingen zijn verworden tot de uitgave van de Bijbel waarmee de meeste mensen zijn groot gebracht: de Bijbel die als basis dient voor de Joods Christelijke traditie van Geert Wilders en arabist Hans Jansen. 

Dat het subliemste lied van Salomon, het Hooglied, gaat over de onwankelbare liefde van een Sulammitisch meisje zo zwart als de tenten van Kedar voor een herdersjongen met de naam Mohammed blijkt eerst na diepgaande studie naar de authentieke grondteksten van Het Woord. Mohamed wordt op een groot aantal plaatsten letterlijk genoemd in de originele Hebreeuwse bronteksten van de Bijbel. Met verschillende uitspraken. Ook in het meervoud en als werkwoord. In die bronteksten wordt voorts Gd bij de naam genoemd. Tevens blijkt uit de originele bronteksten van de Bijbel dat Joden en Islamieten beide in Allah geloven.

Joden en Arabieren zijn Semieten. Het zijn mensen van hetzelfde ras. Ze spreken talen die soortgelijk zijn, een Semitische taal. Hebreeuws en Arabisch zijn aan elkaar verwant. Joden en Arabieren leven de hele geschiedenis in een multiculturele samenleving. Jehova's Getuigen erkennen dat het woord Mohammed in verschillende vormen in de originele Hebreeuwse bronteksten van de Bijbel voorkomt. Dit feit wordt onder andere bewezen middels LogOs.

In de Nederlandse Staten Vertaling van Het Woord wordt Mohammed vertaald als “Mijn Liefste”, “Beminde” in de door Jehova's Getuigen gehanteerde vertaling. In de Bijbel wordt Jezus “Het Woord” genoemd en Mohammed “Mijn Liefste”. Elke naam heeft een betekenis. Betekenis van de naam Cor is bijvoorbeeld “hart”. In het Hooglied van Koning Salomon wordt Mohammed bejubelt door een meisje zwartachtig als de tenten van Kedar. Kedar is één van de twaalf zonen van Ismael. De Bijbel beschrijft relatief exact de geschiedenis van het Joodse én Arabische volk in het gebied tussen de Eufraat en de Rivier van Egypte.

Het gebied wat nu belaagd wordt door personen van de Joods Christelijke traditie die kennelijk willens en wetens verzwijgen dat Mohammed nota bene met naam en toenaam genoemd wordt in de door hen geciteerde Bijbel. Jehova's Getuigen daarvoor uitnodigen aan tafel en met hen de originele bronteksten bestuderend leidt tot het alles vernietigende oordeel over arabist Hans Jansen van Geen Stijl dat hij vertegenwoordiger moet zijn van een Synagoge van Satan. Geen weldenkende Christen kan ontkennen dat Mohammed genoemd wordt in de Bijbel.

Nog even los van de vraag welke Mohammed dan bedoeld wordt. De eerste gedachte gaat vanzelfsprekend uit naar de Profeet die de mensheid verrijkt heeft met de Koran, alleen dat valt niet direct op te maken uit een eerste lezing van de eerste verzen van het Hooglied van Salomon. Om geobjectiveerd vast te stellen dat de God van de Bijbel écht het oog gehad heeft op Mohammed de brenger van de Koran, de boodschapper, de harde meester, moet er verder gestudeerd worden. Dat deze studie zal leiden tot een verbeterde uitgave van Het Woord lijdt welhaast geen twijfel.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus