U bent hier: Home / Hel van Megiddo nakend

Hel van Megiddo nakend

by J.L. de Kreek — last modified 25-05-2014 16:35
Opgeslagen onder:

Álle Joden naar Israël. Dán de A-bom erop. Het is niet te begrijpen anders dan zuiver Jodenhaat dat de wannabe vertegenwoordigers van de Joden niet zien dat de Hel van Megiddo nakend is. Iedereen kent de profetieën. Tot op heden zijn ze stuk voor stuk vervuld. Het begint bij de Zionisten. Te Basel. 1897. Laten zij ritueel het Armageddon-beest lost bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres. De familie Rothschild, die ook bestuurder was van getto's, was de grote weldoener. Zionisten leider Herl belooft hen het Koninkrijk Groot Israël als zij de Endlösung ondersteunen.

De Zionisten associëren zichzelf met de Maccabeeërs. Wie de Maccabeeërs niet kent moet weten dat het een bloeddorstige Joodse familie was die ook de Mannen met de Hamer genoemd worden en net zo makkelijk alle overige Joden een kopje kleiner maakte zoals het uitkwam. De Joden worden al eeuwen opgejaagd en in getto's gehouden door het Ashkenazische bestuur en kapitaal. De Ashkenazische leiders zijn de bedenkers van het Zionisme en de grondleggers van het moderne antisemitisme. Herzl zet het antisemitisme van de Katholieke kerk voort want het Vaticaan was na de Franse Revolutie macht kwijt aan democratie en mensenrechten.

Het eerste wat de Zionisten doen te Basel augustus 1897 is de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbinden en hen diskwalificeren als een volk van bij meerderheid verachtte bedelaars. Herzl is in die tijd nog bij de Paus geweest om alle Joden te bekeren tot het katholieke geloof behalve hijzelf en een 'inner circle'. De bekering van alle Joden tot het katholicisme of het vernietigen van de Joden, is een kerndoelstelling van het Zionismeén het Katholicisme. Wat de katholiek betreft moet iedereen Katholiek zijn. De Zionisten hebben in vereniging met de Katholieken het moderne antisemitisme geleverd en willen Europa zuiveren van de minderheden. Antisemitisme wordt met een mooi woord ook Diaspora Revisionisme genoemd.

Twee duizend jaar geleden in de tijd van Jezus en de Romeinen zijn de Joden door de Almachtige in de verstrooing geplaats omdat ze zondigde tegen het meer dan drie duizend jaar oude verbond van Gd. Een kwestie van Eigen Schuld waarover Joden niet klagen. De Joden hebben te accepteren dat zij door eigen toe doen geen bestuur mogen hebben over een eigen staat. Het zelfbeschikkingsrecht van de Joden houdt afwezigheid van zelfbestuur in. Onder bestuur van Arabieren is dat best goed gegaan. Omgekeerd horen (blijdende) Moslims ook zichzelf niet te besturen. Vanzelfsprekend omdat belijdende Moslims en Joden 24/7 met geloof bezig zijn. Die hebben geen tijd nog ruimte om zich met wereldlijke zaken bezig te houden.

Joden maken zich hoegenaamd totaal niet druk om de afwezigheid van enige Joodse Staat. Als Joden een plezier gedaan kan worden is het intrekking van het mandaat over Israel. Het mandaat is met valse hoedanigheden, listige kunstgrepen en terrorisme van eigen grondslag verkregen. De Zionisten zijn de grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Niemand mag zich daarin vergissen. Denken dat de Zionisten vertegenwoordigers van Joden zijn is een dodelijke valkuil waaruit niemand levend komt.

De Zionisten, de helden van Wilders, wilde alle minderheden in een eigen land. Joden in Jodenland. Chinezen in China. Surinamers in Suriname. Marokkanen in Marokko. In Afrika wilde de Zionisten gewoon slavernij, daarom de apartheid. Zionisme is synoniem met racisme, fascisme, antisemitisme, en al het overige wat vuig en vuil is. De voorgangers der Zionisten waren de slavendrijvers. Columbus was waarschijnlijk Zionist. In ieder geval heeft hij de grootste genocide ooit geleverd. Zionisme is generatie op generatie overgeleverd georganiseerde misdaad want men wordt er lekker vet van. Zionisme heeft helemaal niks met Jodendom te maken. 

Zionisme is anti-Jodendom. Israël is de Nazi-staat die Hitler gesticht heeft in teamverband met de familie Rothschild en Rockefeller, en met Koninklijke Shell en nog wat kapitalisten. Hitler is groot gemaakt door de Zionisten. De antisemieten en racisten worden in de eigen kracht geplaatst door de Zionisten. Palestina was een Paradijs vergeleken met nu toen er geen Zionisten woonde. Joden en Moslims zijn altijd broederlijk met elkaar omgegaan. Zelden tot nooit wordt gerapporteerd dat gewone belijdende Joden ruzie krijgen met gewone belijdende Moslims. De Joden hebben het goed gehad onder het Kalifaat in Spanje. Het werd pas hut voor de Joden met de Katholieken, en later de Zionisten. In Palestina werd vroeger wederzijds opgepast op elkaars kinderen. Tot de Zionisten de orde verstoorde. 

De Zionisten schrijven in de eigen werken mooi dat er geen antisemitisme was in Italië, tot zij opwachting maakte. Ook schrijven de Zionisten zelf dat het vooral te doen was om de lol van het tempo van de deportaties van de Joden. Het draait bij de Zionisten louter om zelfverrijking. De Zionisten wilde Joodse rijkdommen liquideren. De Joden moesten de deportaties zelf betalen. Herzl beloofde de Rothschilds nogmaals verrijking wanneer de familie mee zou doen. Herzl had ook een kerstboom. Tegen de rabbijnen die daarover wenkbrauwen fronste deed hij kleinerend of althans neerbuigend. Herzl was top journalist die precies het begin van de massamedia meemaakte en daarin domineerde.

Herzl was met zijn plannen voor de Endlösung der Judenfrage wereldnieuws eind 19e eeuw. Zijn plannen leverde een aardverschuiving in het denken over Joden. Vanaf Herzl en zijn Zionisme zijn alle Joden op aarde een volk die militant strijden voor het eigen land in Palestina. Zelfbeschikkingsrecht noemt hij dat. Want alle minderheden hebben recht op zelfbeschikking in zijn visie. Ook is hij tegen democratie, vrije meningsuiting en dankbaar voor slavernij. Het karakter der Zionisten wordt bepaald door oprichter Herzl en zijn antisemitische volgers die zich, om te onderscheiden van de Nazistische collega's, Zionisten genoemd hebben. Nu hebben ze het Beloofde Land in handen en maken zij de wereld gek opdat alle Joden naar Israël vluchten. Daarna maken ze ruzie met Iran en ontstaat er precies op de locatie van het wereld-getto de alles vernietigende oorlog waarbij alle Joden creperen in de Hel van Megiddo of zich alsnog bekeren tot het Katholicisme, daarom dat de Paus graag naar het beloofde land gaat. Ken uw potverdomde klassiekers!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus