U bent hier: Home / Helden Wilders gróte Jodenjagers

Helden Wilders gróte Jodenjagers

by J.L. de Kreek — last modified 11-06-2015 09:45
Opgeslagen onder:

De vervolging van Wilders persoonlijk is verzocht omdat hij verantwoordelijk is voor het sneuvelen van Nederlandse militairen. Ook wordt zijn vervolging verzocht in verband met genocide op Semieten in Irak en Europa. De helden van Wilders blijken ideologische grondleggers te zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Hierna een aantal van de virulent antisemitische uitlatingen van de helden van Wilders.

Het anti-Joodse gedachtegoed van de helden van Wilders ligt aan de basis van hun organisatie. Antisemitisme, fascisme en racisme is de kern van de organisatie van de helden van Wilders.  Tot het gedachtegoed van deze organisatie behoren de officiële onvervalste protocollen van de oprichtingsvergadering te Basel augustus 1897 en de dagboeken en overige geschriften van de helden van Wilders persoonlijk. De leden van de organisatie van de helden van Wilders hebben bij en tijdens de oprichtingsvergadering te Basel 29-31 augustus 1897 bepaald dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn. Ook hebben zij toen eenzijdig de mensenrechten voor de Joden ontbonden.

Het originele voorblad van het congres te Basel 29, 30 en 31 augustus 1897 laat zien dat de protocollen van de oprichtingsvergadering het stenografische verslag is van de oprichting van een vereniging. De voorzitter van die vergadering had toen reeds in 1896 in “the Jewish Chronicle” zijn uitvinding van de “Endlösung der Judenfrage” gepubliceerd.

Het epistel “Der Judenstaat” van de held van Wilders is het basis document voor invulling van de oorlogsdoelstellingen van de vereniging. In zijn dagboeken is de grote held van Wilders verguld van zichzelf dat hij de enige echte “Final Solution of the Jewish Question” heeft uitgevonden. Niet zo maar een oplossing, née dé totaal oplossing. In de derde alinea van het eerste hoofdstuk van “the Jewish State” laat de held van Wilders direct zijn ware karatkter zien. Hij schrijft:

The world posseses slaves of extraordinary capacity for work

Wilders ziet deze man als zijn held. In het epistel “Der Judenstaat” schrijft de held van Wilders reeds over deportatie van Joden per trein. Realisatie van de Endlösung is het oorlogsdoel van zijn vereniging. De organisatie beschikt sinds de oprichting over bestuurlijke lichamen, geheime politie, ondersteuning van de rijksten op aarde en het onzalige plan Europa vrij te maken van Joden omdat daaraan verdiend worden kan. Allemaal keiharde feiten die bijvoorbeeld GeenStijl of Telegraaf makkelijk aan de grote klok had kunnen hangen om Wilders te ontmaskeren als Nazi-crimineel op herhaling. GeenStijl en Telegraaf doen dat niet omdat TMG zich kan vinden in de ideologie van Wilders en zijn helden. In de citaten hierna is te zien dat de grote held van Wilders strikte beperkingen wilde op de vrije meningsuiting.

De citaten komen uit de authentieke dagboeken van de held van Wilders. De dagboeken zijn gekocht bij een Joodse boekhandel in Jeruzalem. De dagboeken zijn voor het eerst in de jaren zestig van vorige eeuw in het Engels uitgegeven. Tot die tijd circuleerde ze gecontroleerd in het Duits onder de leden van de groep van de held van Wilders. Uit die teksten blijkt dat de antisemieten de meest betrouwbare vrienden van de Zionisten, tegen democratie waren en vernietiging van Joden propageerde.  Wie de teksten uit de dagboeken van de helden van Wilders legt naast Mein Kampf van Hitler begrijpt vanzelf waar Hitler zijn inspiratie vandaan haalde:

Blz 10: However, anti-Semitism, which is a strong and unconscious force among the masses, will not harm the Jews. I consider it to be a movement useful to the Jewish character

Blz 21: (Held van Wilders bespreekt zijn plannen met Baron von Hirsch) To attract Jews to rural areas you would have to tell them some fairy-tale about how they may strike gold there.

Blz 34: (Held van Wilders beschrijft de procedure ter realisatie van doelen van zijn organisatie) Start of publicity wich will cost nothing, for the anti-Semites wille rejoice, and I shall break down the liberal opposition by threats of competition.

Blz 36: Let the cowardly, assimilated, baptized Jews remain.

Blz 48: My personal security will be the concern of a well-run Secret Police

Blz 48: It is a military campaign.

Blz 48: Through the grand institution of this stock-exchange monopoly I shall also get an astonished Europe to imitate us. This will crowd the Jews out of the European stock exchange, because the existing governments certainly will not give these sinecures to Jews. That will yield me fresh immigrants.

Blz 51: (Held van Wilders schrijft over de ‘family council’ van een bankiers familie): As soon as the first cadres are set up, the land is fixed, etc., I can go to governments and tell them: R’s are making this sacrifice ( a kind of indirect self-taxation) to remove your surplus Jews”. “We must use the word ‘surplus’, otherwise they will not let us make propaganda and move away.

Blz 51: We are sacrificing a billion for the ‘solution of the Jewish Question‘.

Blz 56: In the beginning we shall be supported by anti-Semites through a recrudescence of persecution.

Blz 65: Note that the next European war cannot harm our enterprise, but only benefit it, because all Jews will transport all their belongings across, to safety.

Blz 65: In this way our fighting forces will get experienced warriors who have faced death and will enhance the prestige of our Army.

Blz 67: We need a sturdy race.

Blz 72: To be sure, we are suffering under the sufferings that we are causing.

Blz 73: If we have not yet emigrated by the outbreak of the next war, all Jews of quality must go to the front, regardless of whether they were “fit for active service” when they reached the draft age, whether they are sill of military age, whether they are healthy or sick. They must drag themselves to the army of their present fatherland, and if they are on opposite sides, they must shoot at one another. Some may regard this as paying a debt of honor, others as a down-payment on our future honor. But all will have to do it.

Blz 83: It would be an excellent idea to call in respectable, accredited anti-Semites as liquidators of property.

Blz 84: The anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies.

Blz 110: For I have the solution of the Jewish Question.

Blz 110: I am as little dependent on the Rothschilds’ cooperation as I am on that of the other wealthy Jews.

Blz 118: I believe I have found the solution to the Jewish Question. Not a solution, but the solution, the only one.

Blz 132: The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs.

Blz 132: We shall solve the Jewish Question by either safeguarding or liquidating the fortune of the wealthy Jews. If we cannot do it with the help of the wealthy Jews, we shall do it in spite of them.

Blz 136: The Jews who don’t go with us could fare badly. We could, to be sure, leave them to there fate, since they were too cowardly or too mean to join us.

Blz 143: I have already told you that we want to let respectable anti-Semites participate in our project, respecting their independence which is valuable to us – as a sort of people’s control authority.

Blz 145: In many places the moving business is in the hands of Jews. These companies will be the first we will liquidate.

Blz 152: But no great exertion will be necessary to stimulate the migration movement. The anti-Semites are already taking care of this for us.

Blz 162-163: (Held van Wilders over een bankiers familie) I don’t know whether all governments already realize what an international menace your World House constitutes. Without you no wars can be waged, and if peace is to be concluded, people are all the more dependent on you. For the year 1895 the military expenses of the five Great Powers have been estimated at four billion francs, and their actual peacetime military strength at 2,800,000 men. And these military forces which are unparalleled in history, you command financially, regardless of the conflicting desires of the nations!”

Blz 169: I am against democracy

Blz 170: … I am thinking of an “aristocratic republic,”…

Blz 170: But wherever opposition may appear, we shall break it down. Everywhere we shall try it with friendly persuasion, but if need be we shall push it through by brute force.

Blz 170: We shall impose extensive but firm limits on public opinion

Blz 170: … we certainly cannot permit our work to be disturbed by obtuse or malicious individuals.

Blz 171: … a Jewish State is a world necessity!

Blz 172: They cannot trow us into the sea, at least not all of us, nor burn us alive. After all, there are societies for the prevention of cruelty to animals everywhere. What, then? They would finally have to find us some piece of land on the globe – a world ghetto, if you please.

Blz 180: Therefore, no effective measures can actually be taken against us. And yet, anti-Semitism increases among the nations every day, every hour, and must continue to grow, because the causes have not been and cannot be removed.

Blz 182: The anti-Semites will have carried the day. Let them have this satisfaction, for we too shall be happy. They will have turned out to be right because they are right.

Blz 194: I shall try to do something for the Jews, but not with them

Blz 196: (Held van Wilders citeert ene Fürth): Fürth said: “It is not good for the Jews to develop such a strong nationalist feeling within themselves. This will only intensify the persecutions”.

Blz 226: ….Jews must be destroyed

Blz 241: ...the project could cause great danger for the Jews....emigration could give rise to persecution

Blz 241: …. I can manage to make the problems an acute one … the only effective instrument....a terrifying one.

Een andere held van Wilders schrijft dat de Tweede Wereld een Joodse oorlog is, opdat iedereen goed ziet en begrijpt dat het gedachtegoed van de helden van Wilders zuiver antisemitisch is. Feiten die mainstream media had moeten medelen aan het publiek indien het (journalistiek) niet als verdacht door het leven gaan wil want deze held van Wilders was toevallig ook prominent journalist. De mainstream media wil dat niet want het van de mainstream media is soortgelijk aan het karakter van de helden van GeertWilders.Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus