U bent hier: Home / Hero Brinkman benadeelt Politie

Hero Brinkman benadeelt Politie

by J.L. de Kreek — last modified 02-09-2013 21:45
Opgeslagen onder:

Het is algemeen bekend dat Hero Brinkman van 2006 tot en met 2012 lid is geweest van de PVV-fractie van de Tweede Kamer. Ook is algemeen bekend dat PVV-leider Geert Wilders in 2010 voor de internationale media gepropageerd heeft dat er tientallen miljoen Moslims gedepoteerd moeten worden. Ook heeft hij gezegd dat hij alleen de mensen nodig heeft om het te doen. Sinds vandaag werkt Hero Brinkman weer bij de Politie te Amsterdam.

Hero Brinkman heeft in zijn rol van parlementariër ondersteuning geleverd aan: oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen; de dodelijke aanslag op de zoon van de Commandant der Strijdkrachten en zijn collega; benadelen van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict; het in gevaar brengen van de Koninklijke familie; en mogelijk de aanslag met raketwerper op het Paleis van Justitie aan de Parnassusweg september 2011.

Één en ander is onderwerp van zware juridische zaken waarbij strafvervolging bemoeilijkt wordt door het feit dat Hero Brinkman tevens bijzondere ambtsplichten heeft geschonden en/of misbruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt (als parlementariër) geschonken. Dat heeft Politie en Justitie vleugelam gemaakt.

Wat betreft gepubliseerde rechtspraak wordt verwezen naar ECLI:NL:HR:2006:AU9736, ECLI:NL:HR:2010:BO0198 en ECLI:NL:RBROT:2013:5656. ECLI:NL:HR:2010:BO0198 is de beschikking van 10 december 2010 van de Hoge Raad waarin het zich verslikt in de genocide in Irak die mede door Hero Brinkman als politiek ambtsdrager ondersteund is, waardoor hij op dit moment nog niet vervolgd worden kan voor zijn deelname aan die genocide.

ECLI:NL:HR:2010:BO0198 is een evident met de wet en het internationaal (gewoonte) recht in strijd zijnde beschikking van de Hoge Raad. Deze beschikking van de Hoge Raad wordt gezien als soortgelijk aan het beruchte Toetsingsarrest van 1942 (HR 12 januari 1942, NJ 1942/271), waarin de Hoge Raad besliste dat de Nederlandse rechter de verordeningen van de bezetter niet mocht toetsen aan internationaal recht, met name niet aan het landoorlogreglement van 1907.

Er wordt gewerkt aan reparatie van deze misslag van de Hoge Raad alleen dat neemt in verband met de diepe verkramping waar de Nederlandse rechtstaat -door de shock and awe- mee te kampen heeft vanzelfsprekend de nodige tijd in beslag. Omdat de oorlogsmisdaden, en terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven politiek ambtelijk gepleegd worden, kan alleen de Kroon (defacto het Kabinet) of de Tweede Kamer vervolgings bevelen geven.

Tenzij er genocide gepleegd is, of het Openbaar Ministerie nog net even iets strakker te werk gaat. Geldt allemaal idem dito voor Hero Brinkman die nu bij de Politie kennelijk kiest voor een rol in de uitvoering van de reeds door Wilders aangekondigde deportatie's. Bij het Gerechtshof Amsterdam is reeds in behandeling een verzoek tot bevel tot strafvervolging van PVV leider Geert Wilders in verband met niet ambtelijke hulpverlenig aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen (art 102, 107, 107a Sr). De misdrijven van de zeven mapjes.

Door artikel 119 Grondwet en artikel 44 Wetboek van Strafrecht kunnen Politie en Justitie en de terrorisme bestrijding in Nederland geen rekening houden met de talrijke ernstige (internationale) misdrijven van Hero Brinkman en zijn (oud) collega's politiek ambtsdragers. Gevolg is dat Hero Brinkman met zijn tewerkstelling bij de Politie, de Politie in het algemeen en het Korps Amsterdam in een kwaad daglicht plaatst of althans besmet of althans anderszins benadeelt.

Hero Brinkman was sinds 1985 veertien jaar agent bij het Korps Amsterdam. Daarna werkte hij twee jaar als buurtregisseur en vijf jaar als inspecteur. In die rol zal de tewerkstelling van Hero Brinkman een escalerend effect hebben op de Islamitische samenleving in Amsterdam omdat de weldenkende burger weet dat Hero Brinkman een oorlogscrimineel is met veel Islamitisch bloed aan de handen. Hij heet nu al de Beul van Amsterdam.

Zijn tewerkstelling bij de Politie in Amsterdam zal een aanzuigende werking hebben op de (kleine) Jihad. Het vergroot de kans dat de Politie Amsterdam daarvan slachtoffer wordt en reputatie verliest in Islamitische wijken.  Iedereen weet dat Geert Wilders niks tegen Moslms heeft en ze allemaal het liefst ziet vertrekken naar de landen waar ze met Nederlandse politieke VOC ondersteuning en/of gelegenheid excesief gebombardeerd worden met munitiue van verarmd uranium. Wat heeft het voor zin excuus te maken voor oorlogsmisdrijven uit het verlenden wanneer Hero Brinkman een ordinaire oorlogscrimineel en erger is.

Hero Brinkman is nu zo'n persoon waarvan straks blijken zal dat hij de Politie net zo'n slechte naam geeft als de Politie in oorlogstijd had. Is er iemand die bezwaar kan maken tegen de tewerkstelling van Hero Brinkman bij de Politie? Kan de AIVD ingrijpen a.u.b? Die man is een existentiele bedreiging voor de stad en levert direct een conflictueze tweedeling. Gaat Hero Brinkman de deportaties persoonlijk leiden of neemt hij alleen de knuppel ter hand? Terstond ontslaan of althans voor zijn ontslag zorg dragen of althans hem op non actief stellen bij gebreke waarvan de Politie ouderwets deelnemer wordt aan de talrijke ernstige misdrijven waar Hero Brinkman thans reeds voor vervolgd hoort te worden.

Hero Brinkman is gegeven zijn voormalige functie als lid van de Tweede Kamer de eerst aangewezene het publiek over bovenstaande getrouwe weergave van de feiten en omstandigheden te informeren en waarschuwen voor het (existentiele) gevaar voor de Politie wat van zijn tewerkstelling uitgaat.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus