U bent hier: Home / Hét Jodenschandaal

Hét Jodenschandaal

by J.L. de Kreek — last modified 02-07-2014 09:23
Opgeslagen onder:

Het grote Jodenschandaal is natuurlijk dat Israël helemaal geen Joodse Staat is en dat de Zionisten de sponsors van Hitler waren en Auschwitz gebouwd hebben. De Zionisten en de Nazi's werkten als een geolied team samen om de door de grote Zionistische leiders bedachte 'Endlösung' te volbrengen. Zij die deze feiten openbaren riskeren 'dire consequences'.

De Zionisten die zich organiseren in het CIDI, de Joodse Omroep, het Meldpunt Discriminatie Internet en natuurlijk professor mr. Loonstein en Arnold Heertje, weigeren te erkennen dat de eigen joodse leiders de vergunning verleend hebben voor de 'Endlösung der Judenfrage' die Hitler betaald met joods geld uitvoerde. Dat Hitler zijn oorlogsgeld van de prominente joodse bankiers en entrepreneurs heeft is een taboe groter dan kanker.

De Zionisten zijn de pest voor de Joden en de beschaving. Zieke matennaaiers die na de Franse Revolutie het antisemitische stokje overgenomen hebben van de Katholieken. De Joden zijn vergast door de eigen leiders. In de door joden gebouwde en gewilde brandovens. In rook opgegaan door de joodse schoorstenen van de familie Rothschild. De hoofdsponsors van Hitler waren: de familie Rothschild, de familie Rockefeller en Koninklijke Shell.

Andere joodse entrepreneurs deden ook mee. In de Amerikaanse media was discussie over de financiering van Hitler door joden, alleen niet noemenswaardig. Dat Hitler het succes van zijn manifestatie aan joden te danken heeft, staat buiten kijf. Hij is niet alleen door joden van zijn oorlogsgeld voorzien. Joden hebben hem ook Buna en als eerste een oorlogsverklaring geleverd. Bovendien leverde joden het Zyclon-B waarmee andere joden ontluisd worden konden.

De spoorwegen waren in handen van joden. Net als de media. Ook in handen van joden. In ieder geval eind 19eeuw was het vooral de joodse journalist Theodore Herzl waar iedereen oren naar had toen hij met de 'Endlösung der Judenfrage' op de proppen kwam. Dat Herzl als 'founding father' van Israël op Mount Herzl te Jeruzalem begraven ligt, uitkijkend over zijn zes miljoen slachtoffers tentoongesteld in Yad Vashem is natuurlijk een gotspe wat vraagt om zoete wraak.

Vandaag worden in Nederland opnieuw ouderwets Joden vervolgd op last van de Zionisten. De politie haalt ze op. Onder dreiging van 'dire consequences' door de Zionisten worden ze veroordeeld wegens antisemitisme omdat ze ruchtbaarheid geven aan het kwaadaardige karakter der Zionisten. Het is meer dan pervers zoals Nederland achter Israël aanloopt. Het is ook typisch voor het overwegend Katholiek geïnspireerde Nederland om te lopen achter zij die de Diaspora Revisioneren.

Ook ethisch-reveil genoemd. Geert Wilders noemt het de Joods-Christelijke traditie en vergeet voor het gemak dat zijn vriend Le Pen net zo lief geen Joden op straat ziet. Het Jodenschandaal is vanzelfsprekend dat Joden het geloof losgelaten hebben en met behoud van verondersteld joodse identiteit in strijd met het eeuwen ouden Joodse Recht, met politiek maatschappelijke middelen de Diaspora zijn gaan Revisioneren. Herzl en Jabotinsky, de Zionistische helden van Wilders, de mannen die de ideologische en militaire kwartiermakers van WOII en de Shoah zijn, moeten postuum zélf op de trein.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus