U bent hier: Home / Het Joodse belang

Het Joodse belang

by J.L. de Kreek — last modified 04-06-2013 11:30
Opgeslagen onder:

Joden hebben géén belang bij een Joodse Staat. Dit dicteert het Jodendom sinds de veronderstelde kruisigingsdood van Jezus Christus. Christenen geven Joden de schuld van de dood van de profeet, terwijl de kruisigingsdood een schijnvertoning was, daarom kampen Joden met antisemitisme in de Diaspora. Aan dit antisemitisme kwam een eind ergens eind 18e eeuw met de Franse Revolutie. Met deze politieke omwenteling deed rechtvaardigheid de intreden.

Dit leverde mensenrechten voor alle Joden, als klinische garantie omdat alle mensen gelijk zijn. Vrijheid. Gelijkheid. Broederschap. De Zionisten die zich verenigde in 'The Society of Jews' vonden dit niks want zij zagen in de mensen op aarde een rijke bron aan slaven, en ontbonden te Basel 1897 éénzijdig de mensenrechten voor de Joden omdat deze klinisch en niet uit broederlijkeid ingevoerd waren. Prinzipienreiterei werden de filosofie en het contract social van Rouesseu genoemd. Bovendien waren de Zionisten van mening dat de Joden bij meerderheid uit een stam van verachtte bedelaars bestond.

De Joden zoals Joden zijn hebben zich altijd verzet tegen het Zionisme. Zij zijn nooit gehoord. Ook vandaag is het protest van de Joden tegen het Zionisme luid en duidelijk. De media en de politiek die de Zionisten altijd goed gezind zijn geweest kijken daar niet naar. Vroeger toen de Zionisten nog kruisvaarders waren verkleedde Katholieken zich ook als Joden om het Jodendom van binnenuit kapot te maken. Dan trokken zij lange neuzen en leverde zij Jodenstreken opdat dit de Joden in het algemeen aangerekend werd.

Onder Joden is het algemeen bekend dat de Zionisten aan de basis staan van WOII, de Shoah en Exodus. Het verbond tussen de Zionisten en de Paus van Rome verzorgt dat de Zionisten de oude Katholieke streken niet verleerd zijn. De Zionisten hebben altijd meer verwantschap getoond met de Katholieken dan met het Jodendom. De Zionistische leiders hebben het zelfs nodig gevonden de Paus te verzoeken alle Joden behalve henzelf te bekeren tot het katholicisme. Allemaal historische feiten die zich hebben afgespeeld in de realiteit en die onloochenbaar blijken uit de dagboeken waarin de Zionistische leiders zelf de feiten opgeschreven hebben.

Omdat deze dagboeken niemand onderwezen wordt bij en tijdens holocaustles op school is ook niet algemeen bekend dat de Zionisten de totale vernietiging van alle Joden op het programma hebben staan. Zij zijn nog altijd die kruisvaarders op weg naar verovering van Jeruzalem op de Arabieren èn Joden. Alleen voor mensen die niet hebben opgelet is te zien dat de politiek van alle dag in ieder geval sinds het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-30 augustus 1897 de letterlijke vervulling is van Katholieke Eind Tijd Dromen op weg naar Armageddon en de Apocalyps waarbij alle Joden zullen verbranden en de rest ook crepeert opdat iedereen ouderwets getucht wordt door de Papen.

Gelijk met de Diaspora deed het Christendom de intrede in Europa. Sinds die tijd zijn het Christenen die willen bepalen wat de normen en waarden zijn. De eeuwen daarvoor waren Europeanen zogenaamde Heidenen. Ongeveer 640 jaar ná de veronderstelde kruisigingsdood van Jezus Christus is er in Zuid-Rusland een zeer grote groep burgers door hun leiders gedwongen tot het Jodendom bekeerd. Deze burgers waren Khazars en hebben geen wortels in het Jodendom zoals dat ruim drie duizend jaar eerder in Irak ontstaan was. Joden hebben Irak altijd als thuisland beschouwd.

De Khazars die bekeerd zijn tot het Jodendom worden in het Joods Asjkenazim genoemd, naar Asjkenaz een niet Semitisch kind van Noach. Deze Asjkenazim die de tekens Nazi reeds sinds den beginne letterlijk in de groepsaanduiding vervat hebben, zijn in hoedanigheid van Zionisten ook financiers en inspirators van Adolf Hitler persoonlijk. Zij hebben de hoofdschuld aan WOII en de Shoah. Zij propageren in strijd met het Joodse belang dat een Joodse Staat noodzaak is, en  jagen alle Joden daar naartoe op zodat ze allemaal makkelijk ouderwets Katholiek vernietigd worden kunnen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus