U bent hier: Home / Hete zomer 2013

Hete zomer 2013

by J.L. de Kreek — last modified 27-05-2013 15:55
Opgeslagen onder:

De zomer van 2013 voorspelt een hete zomer te worden. De heetste zomer sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat voorspelt Zware Zaken, het buro van Jeroen de Kreek op Goede Nieuws. Jeroen de Kreek, opgeleid oorlogsmisdadigers te verdelgen, kan het weten want hij schrijft aan de strafklacht die de volgende strafvervolging van Geert Wilders zal inleiden. Vier en dertig pagina's waarheid van feiten eenvoudig voor de raadsheren van het gerechtshof toegelicht en van bewijselementen voorzien.

De bijlagen gekopieerd liggen ter linkerzijde. Beginnend bij één, eindigend bij dertig ergens. Tussen pagina één en vier en dertig van de klacht is de geschiedenis uitgelegd van het heerste decennium van de 21ste eeuw waarin Geert Wilders prominent de hoofdrol speelt. Het komt door FITNA van Wilders dat treuralarm verhoogd is. Geen Geert Wilders, minder terreur alarm. Wilders is de terrorist. Zijn FITNA is 'der Ewige Jude' en Jeroen de Kreek zit er met de neus bovenop.

Dit betekent dat Geert Wilders kansloos is voor de strafrechter wanneer hij op de juiste wijze ingeleid wordt. De zonnige zomer van negentien tweeduizend en dertien voorspelt een ouderwetse zomer om herinnerd te worden. Een zomer om niet te vergeten, als Jehova het wil natuurlijk. Bij en tijdens het schrijven van de volgende strafklacht tegen Geert Wilders kwam Zare Zaken ook langs het rapport Salafisme in Nederland, aard, omvang en dreiging, op de site van de NCTv, waaruit onloochenbaar blijkt dat Geert Wilders iedereen opzettelijk een valse voorstelling van zaken levert over Islam, Koran, de profeet en de verhoudingen tot het Jodendom.

In ogen van Zware Zaken is Geert Wilders de Nederlandse uber-nazi van nu, en valt er over een andere opvatting in verband met Wilders niet te discussiëren. Waarheid van de feiten houdt in dat Geert Wilders met FITNA willens en wetens terroristische aanslagen uitlokt op Nederland(se belangen). Hij weet dat zijn boodschap niks dan negativiteit brengt en dat de boodschap ook anders gebracht worden kan, zonder de islam of de Koran of de Profeet te beledigen wat bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen extra gevaarlijk is. De Islam is leuk in Nederland. Spannend een nieuwe religie die manifesteert in het land waar godsdienstvrijheid koning is.

Wilders lokt binnenlandse conflictueuze tweedelingen uit in die zin dat zijn bewaking tegen hem opgehitst wordt om het op te sluiten in een extra beveiligd detentie centrum, in Vught bijvoorbeeld. Daar zal hij nóóit meer uit komen. Niet alleen zijn benadelen van de Staat ten opzichte van de vijand bij en tijdens gewapend conflict zal vervolgd worden. Ook zijn genocide zal berecht worden, ook al is de kans niet groot dat hij daarvoor straf krijgen zal omdat in Nederland twee keer levenslang niet opgelegd wordt. De zomer van 2013 is begonnen met het werk van de beul van Geert Wilders die alle middelen rechtens de pen niet laat rusten.

Het hoeft geen bloedige zomer te worden, die van 2013, spreekwoordelijk, wanneer Geert Wilders in het vrijwillige kader meewerkt aan zijn aanhouding en strafvervolging. Dat hij opsporing en vervolging de kans geeft het herstellend werk te doen, zonder dat de hele trukendoos opgehaald hoeft te worden. Geert Wilders heeft Zware Zaken reeds leren kennen bij en tijdens het eerste Wildersproces. Jeroen de Kreek weet nog goed hoe Wilders erbij zat en dat hij op een moment Jeroen aankeek, recht in de ogen. Wilders heeft goed naar Jeroen de Kreek kunnen kijken geklemd tussen muur en politie. Zware Zaken zat daar omdat Geert Wilders de politie in gevaar brengt.

Geert Wilders en de advocaat bespeelde het publiek en bedreigde de rechtspraak met ontworteling wanneer de oorlogsmisdadiger niet vrij gesproken zou worden en Zware Zaken besloot zich juridisch in Wilders vast te bijten zoals alleen hij dat doet. Driehonderd nog wat pagina's bij elkaar. Euro of twintig kopieerkosten. De gaatjes kosten vijf duizendste van een cent per gaatje. Morgen misschien al bij het gerechtshof afgeleverd, of anders de dag ernaar of daarna. Komt niet op een dag. Wanneer het hof er zin in heeft zit Wilders tegen het najaar in de cel.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus