U bent hier: Home / Hetzuur van Balkenende

Hetzuur van Balkenende

by J.L. de Kreek — last modified 10-10-2013 11:25

Weldenkende mensen tolereren de zure christelijke normen en waarden niet meer. Balkenende vindt dat het debat over waarden en normen een nieuwe impuls moet krijgen. Volgens Balkenende moet de discussie gaan over zaken als populisme en nationalisme, de financiële crisis, klimaatverandering, armoede en corruptie.

De discussie moet gaan over de corruptie van Balkenende en hoe dat de basis gelegd heeft voor de economische crisis. Balkenende is prominent oorlogscrimineel. Heeft als politicus schuld aan grootschalige internationale misdrijven van hem en zijn collega's van 'the Coalition of the Willing' in Irak en Balkenende levert rugdekking aan een Amerikaanse militaire junta die schuld heeft aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001.

De discussie moet gaan over het terstond verdampen van de macht van de christen politiek en het opdrijven van de CDA coryfeeën naar de gevangenis. De schatting is dat Balkenende schuld heeft aan de dood van meer dan anderhalf miljoen mensen en een schade post van drie duizend miljard. Balkenende heeft zijn politiek ambtelijke bevoegdheden misbruikt om genocide te plegen in Islamitische landen.

Als volleerde kruisvaarders is de christenheid met moderne middelen te werk gegaan om een nationale, etnische of godsdienstige groep (Islamieten, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras (Moslims), geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen. Het gedoog akkoord met de blatant antisemitische PVV en het feit dat CDA leden juist om de buitenlanders de PVV gedoogde bewijst ook de opzet tot genocide van het CDA.

Share |
comments powered by Disqus