U bent hier: Home / High van geweld

High van geweld

by J.L. de Kreek — last modified 05-10-2014 10:40
Opgeslagen onder:

Nederland is high van geweld. Onrechtmatig geweld bovendien. Leidend daarin zijn politiek ambtsdragers, kinderbeschermers en media. Journalisten dus. Prominente namen die bovenaan het lijstje geweldplegers staan zijn: Arnold Karskens, Kustaw Bessems, Josua Livestro, Annabel Nanninga, Bert Brussen. Zij zijn natuurlijk niet de enige grote geweldplegers van Nederland. Andere namen zijn: Geert Wilders, Martin Bosma, Fleur Agema, Hans Jansen.

Sinds Balkenende I is Nederland leidend in verband met zwaar internationaal terrorisme, extreem geweld, brisant veel burgerdoden en onaftelbare zaakschade met als doel 'regime change' te leveren in een bevriende Staat. Balkenende is op politieke gronden ermee akkoord gegaan dat Irak zonder adequaat volkenrechtgelijkmandaat plat gebombardeerd werd maart 2003, om er maatschappelijke verandering te brengen. Sinds Hitler is Nederland niet zo Nazistisch geweest.

 

Tot die tijd was Saddam Hussein het hoofd van de bevriende Staat van Irak, en heerste er relatieve orde in dat land. In alle landen waarin de leden van 'the Coalition of the Willing' zich manifesteren is er chaos en crisis ontstaan. Dat is de opzet van 'the Coalition of the Willing', dan kan het macht voor zichzelf creëren, dat sluit naadloos aan bij het utopisch wereldbeeld van Balkenende en Verhagen en Ballin en Donner en Sterk en Rouvoet. Alle christendom in de Nederlandse politiek is feitelijk christenheid en wordt door de Bijbel gekwalificeerd als de Kerk van Satan.

 

Volgens de Bijbel wordt de politiek bestuurd door de Duivel, daarom dat een gelovige volgens de Bijbel niks te zoeken heeft in de politiek. Christenen die aan politiek deelnemen vervullen feitelijk Satans plan voor het maatschappelijke leven. Onderdeel van de voortgaande kruistocht van de christenen in de politiek is middels politiek maatschappelijke middelen vervullen van ouderwetse en overigens Katholieke eind tijd profetieën, zoals de revisie van de Diaspora.

 

De geschiedenis wordt in ernstige mate vervalst door het christelijke deel van de Natie omdat de christenen niet willen dat het gemiddelde publiek begrijpt dat Katholieken, Zionisten, Nazi's en de familie Rothschild vier handen op één en dezelfde buik zijn. Deze familie Rothschild commandeert in ieder geval sinds 1895 met de eigendommen de legers van de grote machten op aarde, waardoor het bepalend is als het om oorlog en vrede gaat. Voor oorlog is men van deze familie afhankelijk en voor vrede is iedereen nog meer afhankelijk van deze familie die de rijkste familie op aarde is en al in de 18e eeuw de Joden als slaven in getto's hield.

 

Vandaag worden de Joden door deze familie in het wereld-getto Israël gehouden. Oogmerk van deze familie is dat de Joden allemaal vernietigd worden of dat zij zich bekeren tot het ware geloof, en dat één van de telgen van de Rothschild familie koninklijk gekroond wordt als prins van Groot Israël. Die oorlog nu in het Midden Oosten zijn om van Israël, Groot Israël te maken met Jeruzalem als hoofdstad van het Duizendjarig Nazirijk. Hitler is betaald door de familie Rothschild die middels de ondernemingen ook eigenaar was van Auschwitz.

 

In dit geheel is ISIS een voorzienbaar en gezocht c.q. gewild causaal gevolg van het politieke akkoord voor de illegale oorlog in Irak van Balkenende & co. Balkenende is in 2006 middels de website op www.verkiezingen.nl gewaarschuwd voor het Jihadistische standrechtelijke gevaar, ook voor hem persoonlijk. Opportunistisch vatte Balkenende de waarschuwing op als een bedreiging van de boodschapper aan zijn adres. Balkenende, Verhagen, Donner, Hirsh Ballin, en ook Opstelten en Rutte en Jort Kelder en Matthijs van Nieuwkerk zijn gewelddadige bandieten die rechtens gekielhaald moeten worden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus