U bent hier: Home / Hirsh Ballin legaal slopen

Hirsh Ballin legaal slopen

by J.L. de Kreek — last modified 12-01-2014 13:20

De heer mr. Ernst Hirsh Ballin moet legaal gesloopt worden, aldus Bureau De Kreek in reactie op de grote KLOL prijsvraag: beschrijf zo eerlijk en zo open mogelijk wat er door je heen gaat bij het bekijken van onderstaande video. Op deze video zijn te zien christen terrorist Ernst Hirsch Ballin en mevrouw Maartje van Weegen. Door Bureau De Kreek gaat zo eerlijk en open mogelijk het volgende heen:

De heer mr. Ernst Hirsh Ballin kan als kiespijn gemist en moet legaal gesloopt worden. Het is niks persoonlijks de man had eeuwig de grote staatsrechtgeleerde mogen zijn. Alleen politiek oorlogsmisdaden ondersteunen en dan vervolgens als hoogleraar de ontvankelijke hersencellen van de studenten vergiftigen met het eigen christen terrorisme is over de grens van het aanvaardbare. 

De heer mr. Ernst Hirsh Ballin wordt politicus en rechtsgeleerde genoemd. Van 22 september 2006 tot 14 oktober 2010 was hij minister van Justitie, een functie die hij eerder vervulde in het kabinet-Lubbers III. Op 23 februari 2010 werd hij tevens benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vanwege het demissionair worden van het kabinet-Balkenende IV op 20 februari 2010. Hirsch Ballin is lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). De Partij van de Christenheid. Christenheid is wat anders dan christendom. Christendom is het geloof van de Jehova's Getuigen. Christenheid is de verknipte psychologie van Paapse narcisten als Hirsh Ballin. Zie toch hoe de kin omhoog gaat bij die man en de minachting altijd.

Hij en zijn partij staan ook aan de basis van de kinderbescherming. Ze noemen zich christenen terwijl de katholieken de grootste straffeloze kinderverkrachters zijn, in ieder geval in Europa. Hirsch Ballin is van het soort wat zich christen waant en Het Woord niet navolgt. Jezus Christus predikt nadrukkelijk dat politiek en geloof niet samen gaan. De weg van de gelovigen in de politiek leidt nooit tot verlossing en is altijd de voedingsbodem voor terrorisme. Hirsch Ballin is één van de topjuristen van Nederland. Zijn woord is wet. Hij is de eerste of althans één van de eerste die hoort te herkennen en erkennen dat de politiek van het CDA in ieder geval sinds Balkenende I zuiver terrorisme is.

Balkenende opent de Nederland christelijke ondersteuning van de ongerechtvaardigde internationale christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam door politiek en niet militair de oorlog zonder vergunning in Irak mogelijk te maken. Samen met de christenen Bush en Blair vormt Balkenende het trio internationaal bevelhebbende sleutelrol personen. Balkenende, Jaap de Hoop Scheffer en Ernst Hirsch Balling hebben daarmee Nederland 'overnight' vijandige strijder gemaakt van de gewapende islamitische jihadist. Daarom kan en mag Nederland de oorlog verklaard worden. Een akkoord wat onmiddellijk ernstige schade heeft toegebracht aan landsverdediging. Nederlandse strijdkrachten zijn daardoor in islamitische landen onbetrouwbare gewapende strijders terwijl zij feitelijk een civiele rust brengende de-escalatie taak hebben.

Hirsch Ballin weet bovenstaande vanzelfsprekend allemaal want het zijn de basale staatsrechtelijke bevoegdheden die hij en zijn partij misbruiken om de Nederlandse samenleving in de afgrond te duwen op weg naar Armageddon. Het is jammer dat klokkenluizend Nederland niet ziet dat de Bijbel en dan met name het laatste boek Openbaring van eminent belang is om de Nieuwe Wereld Orde te begrijpen. Het is namelijk helemaal geen Nieuwe Wereld Orde. Het de Ouderwetse Wereldorde der Papen en Slavendrijvers. Het werk van Hirsch Ballin of althans het resultaat ervan. Hirsch Ballin is hierin één van de huidige christelijke leiders die als gelovige middels politiek bijdragen aan opzettelijke vervullingen van Katholieke Eind Tijd fantasieën.

Voor klokkenluiders om de NWO te begrijpen kan men het best luisteren naar de predikingen van Jehova's Getuigen. De Jehova's Getuigen zijn –accademisch- bijzonder goed in staat de code van de Bijbel te ontcijferen en de idee over de Eind Tijd van de katholieken te relateren aan feitelijke gebeurtenissen in de dagelijkse realiteit. De Exodus van de joden is daarin een letterlijke vervulling nagenoeg precies in de tijd waarin de Bijbel dit voorspelt, uitgevoerd door Zionisten in vereniging met de papen. Openbaring is de Kristallen Bol waaruit de nabije hopeloze toekomst vrij exact te bepalen is wanneer iedereen de terroristische leiders als Hirsh Balling niet legaal afstraffen voor de zware geweldsmisdrijven die zij met de lange arm en ook anderszins plegen of althans ondersteunen.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus
KLOL PRIJSVRAAG
KLOKKENLUIDERONLINE.IS BELOONT DE MEER DAN 10.000 DAGELIJKSE LEZERS NU MET EEN SPANNENDE PRIJSVRAAG * BESCHRIJF ZO EERLIJK EN ZO OPEN MOGELIJK WAT ER DOOR JE HEEN GAAT BIJ HET BEKIJKEN VAN ONDERSTAANDE VIDEO * BESTE INZENDERS WORDEN BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS
WAT GAAT ER DOOR JE HEEN?