U bent hier: Home / Hitler ende Joden

Hitler ende Joden

by J.L. de Kreek — last modified 03-09-2013 10:40

Hitler was minder slecht voor de Joden dan de Zionisten. Hitler heeft uiteindelijk onder druk van Zionistisch terrorisme ondersteuning geleverd aan de deportatie van de Joden uit Europa. Het kamp Auschwitz en de vergassingen van Joden in dat kamp hebben niet op bevel van het Duitse Rijk plaatsgevonden. De Joden zijn door Zionisten vergast. Na de oorlog zijn de moordenaars Sondercommando's genoemd die gedwongen zouden zijn.

De Sondercommando's worden ook 'Geheimnisträger' genoemd, omdat ze één of meerdere geheimen met zich meedroegen of ondersteunde. Het geheim dat zij Zionistische agenten zijn. Ze getuigen in Shoah van Claude Lanzemann. Al bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897 zijn Zionistische geheime diensten in het leven geroepen. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is fundamenteel anders dan iedereen voorgehouden wordt.

De Zionisten hebben de Tweede Wereldoorlog en de Shoah beraamd. Bij en tijdens dat geweld waren zij geheime agenten in Europa, manifesterend tussen de strijdende partijen aan beide kanten, traind met de fascisten in Italië. Opzet van de Zionisten was om met de Tweede Wereldoorlog de Europese Joden samen te drijven in Israël, wat door de Zionisten het wereld-getto genoemd is.

Nu met het aanstaande conflict in Syrie dreigt de Derde Wereldoorlog. Dat is de oorlog waarmee het Duizendjarig Nazirijk definitief gevestigd wordt, met Jeruzalem als hoofdstad. Europa is nooit bevrijd van de Nazi's. De Nazi's bezitten de belangrijkste posten in Europa, Amerika en elders.

De Nazi's zijn prominent aanwezig in de beeldvorming over de oorlogen in Islamitische landen. De Nieuwe SS is reeds operationeel. De Nazi's zijn altijd internationalisten geweest. Met de onafhankelijkheid van Israël is de zetel verplaatst van Berlijn naar de Knesset. Hitler heeft het kapitaal voor zijn revolutie van Amerikaanse bankiers en entrepreneurs en van Koninklijke Shell.

Hitler was een man zonder toekomst tot de Amerikaanse familie Rothschild het tijd vond de communisten te verjagen en de Fransen een lesje te leren in verband met het verdrag van Versailles. Toevallig waren de communisten in Duitsland veelal joden. Hitler was familie van deze bankiers. Ook Hitler had een joodse achtergrond, net als de oprichter van de SS. Ook Auschwitz was bezit van joden. Voorts is het deporteren van Joden door joden bedacht.

Joden schrijven zelf dat de Tweede Wereldoorlog een joodse oorlog was. Dat hoeft niemand te bedenken. Deze joden zijn Zionisten die zich verzetten tegen de Diaspora en mensenrechten voor de Joden. Feitelijk is de Tweede Wereldoorlog en de Shoah de strijd van het groot kapitaal tegen de onderklasse ter verkrijging van meer kapitaal waaronder het koninkrijk Groot Israël. Het groot kapitaal wat niet uit gestreden is en het kunstje opnieuw flikt. Met de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 en de oorlogen in Islamitische landen.

De bewijzen dat de Zionisten diepgaand collaboreerde met de Nazi's zijn overweldigend. De idee van de deportatie van alle Joden uit Europa gaat terug tot de 19e eeuw en vind de oorsprong bij de Zionisten. Historisch vind het de oorsprong bij de Katholieken. Alleen de Franse Revolutie met de invoering van klinische mensenrechten maakte een eind aan de tucht van de kerk en de slavenhandel van de aristocratische families die toevallig prominente joden waren.

Zionisten namen het antisemitisch stokje over van de Katholieken en vertrouwde op Katholieke ondersteuning in verband met de Eind Tijd profetieën en de daarin voorspelde Exodus van alle Joden uit Europa. Joden hebben de hoofdrol gespeeld in de slavernij. Dus jodenhaat is het gevolg de eigen houding van joden. De strijd van Hitler was in de eerste plaats heilig. Hitler was op een queeste naar het bloed van Jezus. De SS waren letterlijk Tempeliers, zoals de ouderwetse katholieke ridderorde. Hitler was leider van dezelfde kruistocht die het vrije westen nu voert.

Feitelijk is jodenhaat veelal zionistenhaat. De joodse families die leidend waren in de slavernij zijn later de financiers van Hitler en eigenaren van Auschwitz geworden. Nu financieren zijn de Knesset, het Israëlisch hoger gerechtshof, de VN, beide kanten van de strijdende partijen in onder andere Syrie; en bevelen zij met hun geld de strijdkrachten van De verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië en mogelijk ook andere Staten. Zionisten en de Rothschild bankiers familie zijn de grote Nazi's. Hitler was hun helper.

Share |
comments powered by Disqus