U bent hier: Home / Hitler gehoorzaamde Zionisten

Hitler gehoorzaamde Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 11-05-2013 09:55
Opgeslagen onder:

Hitler respecteerde de keuze van de Zionisten. De beslissing alle Joden uit Europa te verdrijven, met antisemitisme, bruinhemden, treinen en kampen is genomen door de Zionisten vóórdat Hitler geboren was in 1889. In 1897 formaliseerde de Zionisten hun besluit als bestuurders van 'The Society of Jews'. In 1923 waren de Zionisten van Betar de eerste bruinhemden, in Duitsland. In 1929 werd Hitler betaald door de Zionisten. In maart 1933 verklaarde de Zionisten de oorlog aan Duitsland. Onder druk van deze dreiging sloot Hitler augustus 1933 de Haavara overeenkomst met de Zionisten om de Joden uit Europa te verdrijven. In 1940 bouwde de Zionisten symbiotisch met de SS Auschwitz. Tegelijk kreeg Hitler olie, buna en Zyclon-B geleverd van de Zionisten.

2013 vervolgen de Zionisten ex-advocaat Jeroen de Kreek omdat hij de waarheid van de feiten relateert aan de orde van de dag, op hetzuur.nl en verder overal waar hij de gelegenheid heeft. Als er geen gelegenheid is wordt er alle middelen rechtens gegelegenheid gemaakt. Door kwalitatief hoogwaardige feedback en inside informatie die Jeroen de Kreek meerdere keren ontvangen heeft van onder andere het bureau van de commandant der strijdkrachten in verband met de feiten op de grond, is het voor Jeroen de Kreek duidelijk dat we vandaag te maken hebben met klootzakjes in de politiek die gebruikelijk “kaalkopjes” genoemd worden.

Dat Diederik Samson kaal is zegt meer over hem dan dat het kaalkop denkt. Ditzelfde geldt ook voor oorlogscorrespondent Arnold Karskens die de propaganda van de Zionisten voor zoete koek slikt en denkt dat de grote oorlogscriminelen Duitsers waren. De grote oorlogscriminelen in verband met WOII en de Shoah waren Zionisten. Zionisten hebben aristocratisch de leiding genomen over de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Hitler is hen onder dreiging van de ondergang daarin gevolgd. Hitler en de SS behartigde de Zionistische zaak. De 'Gründlichkeit' van de Wehrmacht stond in dienst van de Zionistische agenda. Eerst hebben de Zionisten het antisemitisme 'salonfähig' gemaakt, daarna hebben napraters het overgenomen.

Na de Franse Revolutie nam het antisemitisme af omdat de beschaving intrede deed en de mensenrechten de gebruikelijke usance werden om elkaar wederzijds mee te bejegenen. Enkele aristocraten zijn letterlijk een kopje kleiner gemaakt, de rest werd deels onteigend en van ondemocratische macht ontdaan. Gelijkheid vrijheid broederschap en korte rokjes kwamen in de mode. Vooral Joden profiteerde van de vrijheden in Europa na de Franse Revolutie. Het losbandige leven onder de emanciperende en assimilerende Joden in Europa leidde tot pornografie en ander vermaak. Met die vrijheden voor Joden in Europa hadden de Zionisten geen kans alle Joden in het wereld-getto te krijgen.

Dus bedachten de Zionisten een list. Omdat het eerste officiële opperhoofd der Zionisten de spraakmakende journalist Theodore Herzl was van wie alle aristocraten alles lazen, fantaseerde hij in de kranten ernstige vormen van antisemitisme in Europa. Hij maakte zich groot in verband met de Dreyfus affaire waarover geen twijfel is dat die zaak juist het succes van emancipatie en assimilatie bewees want binnen een paar jaar corrigeerde het systeem zich en werden fouten toegegeven. Dreyfus werd gerehabiliteerd. Volgens Herzl was die zaak het bewijs van antisemitisme in Europa en tegelijk schreef hij in zijn dagboeken dat er meer antisemitisme in Europa moest zijn om Joodse rijkdommen te liquideren. Ook vond hij dat Joden op elkaar moesten schieten en vernietigd moesten worden.

De idee van 'lebensraum', de treinen, de concentratiekampen, het antisemitisme, komt allemaal letterlijk uit het brein van de man die door Ronny Naftaniel en Esther Voet en al die Zionisten bewierookt wordt als de grondlegger van de Joodse staat. Dat terwijl Joden uit de tijd van Herzl en nu juist protesteren tegen zijn ondemocratische ideeën die geen grondslag hebben in het Jodendom. Tweehonderd aristocratische Asjkenazim besluiten met elkaar te Basel 1897 dat mensenrechten voor Joden niet gelden en dat Joden bij meerderheid uit een volk van verachtte bedelaars bestaat. Vanaf dat moment met Hitler en WOII en de Shoah en 1948 met de onafhankelijkheid van het beloofde land en de tirannie op de Palestijnen en de apartheidspolitiek van Israël wat niet eens een grondwet bezit en de strafvervolging van Micha Kat en Jeroen de Kreek wegens holocaust ontkenning en relateren van feiten, is één terroristische beweging van de bestuurlijke lichamen van Nazi staat Israël. Betaald door de bankiersfamilie Rotchield die tot op heden de wiedergutmachuningen niet voldaan heeft en aanstormt op vervolmaking van het Duizendjarig Nazirijk.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus