U bent hier: Home / Hitler huurling Zionisten

Hitler huurling Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 09-07-2013 06:35
Opgeslagen onder:

Het is natuurlijk een oncomfortabele boodschap voor Ronny Naftaniel en Esther Voet van het Centrum Informatie Documentatie Israël en Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet en de Joodse Omroep en al die andere Asjkenazim dat Hitler hun huurling was. Zionisme is een ziekelijke aandoening die zich vooral onder bepaalde niet authentieke Joden manifesteert. Hitler werkte voor het Duizendjarige Rijk. Op Wikipedia wordt onderscheid gemaakt tussen het Duizendjarige vredesrijk, wat een christelijk theologisch concept is dat zijn oorsprong vindt in het boek Openbaring in het Nieuwe Testament, en het nazi-Duitsland, ook wel het Derde Rijk genoemd, het ideaal van een Duitse wereldmacht. Dit onderscheid is kunstmatig.

Over Hitler wordt ten onrechte gedacht dat hij werkte voor een Duitse wereldmacht. Dat is onjuist. Hitler werkte voor Zionisten wat feitelijke ouderwetse katholieke kruisvaarders of althans Romeinen zijn. Hitler is betaald door Zionisten, met tientallen miljoenen tegelijk. Ook hebben Zionisten Hitler het eerst de oorlog verklaard omdat Zionisten middels opzettelijke vervullingen van Bijbelse profetieën wereldmacht vestigen willen in de vorm van de New World Order waar Micha Kat & co allergisch voor zijn. Hitler was schizofreen. Hij had een Joodse achtergrond en behartigde de Zionistische zaak. Tegelijk verzette hij zich tegen het internationale Jodendom wat het synoniem is voor de Zionisten en antisemitisme want het internationale Jodendom bepleit en bewerkstelligt diaspora revisionisme. Moeilijke woorden waarbij het de rol is van bovengenoemde om de betekenis ervan deugdelijk aan het publiek over te brengen. Dat doen zij opzettelijk niet omdat het hardcore diaspora revisionisten en daarmee antisemieten zijn.

De SS, de 'Stutz Staffel', werkte symbiotisch samen met het bedrijf van Zionisme ondersteunende Joden in de Verenigde Staten van Amerika, mede in verband met de bouw en exploitatie van Auschwitz. Vandaag werkt de SS nog altijd symbiotisch samen met de hen ondersteunende Zionisten in de Verenigde Staten van Amerika. De 'Scout Snipers'. 'Stutz Staffel' klinkt niet in het Engels. De gehanteerde symbolen zijn eender, behalve dat de Amerikaanse SS het naïef noemt dat het zich als zodanig herkenbaar heeft laten fotograferen. Hitler was een product van Amerikaanse entrepreneurs. Ondernemers met de politieke wil Europa gewelddadig concurrentie aan te doen. Om Frankrijk een lesje te leren in verband met het verdrag van Versailles, want de Amerikaanse entrepreneur heeft altijd wat gehad tegen de Fransen en vindt dat Frankrijk overbedeeld is na WOI. Voorts wilde zij een desnoods gewelddadige revolutie in Europa beginnen tegen de opkomst van het socialisme en communisme wat toevallig rijkelijk vertegenwoordigd werd door Joden.

Wat niet onderwezen wordt bij en tijdens Holocaustles is dat de Zionisten om de Exodus te verkrijgen als letterlijke vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieën, ook de inspirators zijn geweest van Marx en de economische onzin in Das Kapital en de rest van zijn verondersteld wetenschappelijke werken. Wat niemand onderwezen krijgt van Ronny Naftaniel & co is dat de Zionisten diepgaand correspondeerde met het bepalende bestuur in Oost Europa om de landen waar Joden woonde bereid te krijgen ondersteuning te leveren aan de door de Zionisten bedachte en gewilde Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. De Zionisten zaten bij iedereen aan tafel om de wereld naar de afgrond te dragen opdat de Rothschild bankiers de gedoodverfde koninklijke familie van groot Israël te doen laten zijn. Het is triest voor de Joden dat Ronny Naftaniel tot op de genen een harde core Nazi is want hen staat een tweede Shoah te wachten die de verdere manifestatie van het Duizendjarige Rijk vorm geeft.

Bijna niemand weet, althans in Nederland, dat de Nazi's en de Zionisten van dezelfde club zijn. In vereniging met de Katholieken. Joden weten dit al te goed en hebben het daar ook over alleen de media wordt gedomineerd door Zionisten dus het eerlijke Joodse geluid over het zieke Nazisme der Zionisten krijgt niemand te horen. Ook krijgt niemand de Zionistische geschriften te lezen waaruit alles onloochenbaar blijkt omdat Ronny Naftaniel en de rest van het geboefte de stinkende best doen het materiaal ontoegankelijk te houden voor het grote publiek. Joden worden vermoord wanneer zij de feiten openbaren zo wijst de geschiedenis van Jack Bernstein en de Iraakse Joden uit. Hitler was in beginsel niet tegen nationale Joden die hij als 'Ebenburtig' zag. Nationale Joden zijn Joden van bijvoorbeeld de Keulsestam. Dat zijn Joden die lang in Duitsland wonen en zichzelf als patriottistische Duisters zagen. Deze 'Ebenburtige' Joden vochten bij en tijdens WOI voor Duitsland, mede om het patriottisme voor Duitsland te demonstreren. Deze Joden zagen zichzelf als Duitsers net als elke andere Duitser en moesten niet denken aan een Joodse nationaliteit van een door Zionisten bestuurd wereld-getto.

De idee dat Joden een Nationaliteit zijn, een volk, een land, is pas eind 19e eeuw vorm gaan krijgen nadat aristocraten, slavendrijvers en bezitters van Joodse getto's met de Franse Revolutie en de mensenrechten en het sociaal contract en Rousseau macht en vermogen zagen verdampen. Burgers werden vrij en verlost van slavernij en ondemocratische dwingelandij van aristocraten ende Kerk. Joden profiteerde daarvan en liepen voorop in verband met emancipatie. De idee van het Joodse volk en de Staat Israël is om alle Joden als vee op te drijven naar het wereld-getto Israël alwaar zij allemaal vernietigd worden zullen bij en tijdens de geprofeteerde Slag van Megiddo. Daarom dat orthodoxe Joden nu in Israël in het leger moeten. Dat is omdat ze dan makkelijker beschoten worden kunnen door de tegenstander die Zionistisch tegen hen opgehitst wordt. Het is niet moeilijk te begrijpen hoe het zit met Hitler en de Zionisten nu met internet en de beschikbaarheid van gedigitaliseerde bibliotheken en krantenarchieven van over de hele wereld met Zionistische propaganda als prelude op de Holocaust.

Het is de eenvoudige vaststelling van feiten nadat kennis is genomen van geschriften die altijd aan het oog van de student ontrokken wordt gehouden in verband met studie naar de vaderlandse geschiedenis in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Ronny Naftaniel & co zijn Zionistische agenten die wanneer de omstandigheden zich voordoen zonder pardon Zionistisch de kampfunctie der Sonderkommando's vervullen of de harde knuppel van de getto-politie hanteren. Lodewijk Asscher is ook zo'n liegbeest in dat geheel. Zijn grootvader was de voorzitter van de Zionistische dienst die in Nederland de Duitse bezetter ondersteunde bij het deporteren van de voorouders van de persoon die van Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens en de Joodse Omroep moet zwijgen over de hoofdschuld van de Zionisten aan WOII en de Shoah. Dat Zionist Ronald Eissens namens het MDI en Stichting Magenta dreigt met 'dire consequences' wanneer de Holocaust ontkend wordt moet gezien worden als een terroristische dreiging met serieus geweld.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus