U bent hier: Home / Hitler oogappeltje Zionisten

Hitler oogappeltje Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 11-06-2013 17:50
Opgeslagen onder:

Door het internet is er in een klap meer bekend dan iedereen onderwezen krijgt bij en tijdens de leerplicht. Zo zijn via Internet bijvoorbeeld originele geschriften van Zionisten te bestuderen waaruit eenvoudig blijkt dat Adolf Hitler het oogappeltje was van Asjke-nazi-sche Joden. Hitler werd door hen gezien als verlosser. Hitler heeft van hen tientallen miljoenen gekregen. Hitler is door hen geïnspireerd, en deze joden, die de basis vormen van de Zionistische wereldbeweging, hebben ook symbiotisch met de SS het concentratiekamp Auschwitz gebouwd.

Ronny Naftaniel en Esther Voet zijn stil in verband met de strijd die zij voeren tegen de eigenaar van hetzuur.nl, nazitruth.nl en holocaustles.nl. Ze gaan onverdroten voort met de Zionistische propaganda en besteden geen sjoege aandacht aan het feit dat de Zionisten bepaalde dat Joodse rijkdommen geliquideerd en het antisemitisme erger moest worden om de Zionistische zaak te bevorderen. Wanneer de dagboeken van Nazi Rosenberg gevonden zijn bejubelen de Zionisten het gelijk van hun bedrog. Wanneer de dagboeken en andere geschriften van de Zionistische leiders uitgestald worden op Internet, volgt er aangifte van antisemitisme en het slopen van bedrijven.

Ronny Naftaniel en Esther Voet denken zeker dat hun lieve heer hen eeuwig de hand boven het hoofd houdt. De Zionistische wereldbeweging is een listige kunstgreep van Nazi's om alle Joden opgedreven te krijgen in wat zij het wereld-getto noemen. Hitler was niet de eerste Nazi. Hitler was de zoveelste Nazileider. In zijn geval de Führer van Duitsland. Zionist en journalist Herzl was ruim voordat Hitler aan de macht kwam de Nazileider van 'the Society of Jews' wat gesticht is door Asjke-nazi-sche Joden. Dat zijn de Joden die reeds de tekens Nazi in de overigens Joodse groepsaanduiding hebben.

Het bijpassende oordeel is dat de Zionisten de Joden hebben geholocaust. Dit deden en doen zij omdat zij in vereniging met de Papen van Rome wereldmacht willen. De grote Ajke-nazi-leider Rothschild wordt dan de wereldlijke leider van de aarde en de Paus de geestelijke dictator. Dat is allemaal echt. Deze bedoelingen blijken onder andere uit de dagboeken van de grote Zionistische leider Herzl die vijf delen omvat en waarbij Ronny Naftaniel en Ester Voet de best doen dat het grote publiek daarop geen zicht krijgt. Ronny Naftaniel en Esther Voet zijn 'after the fact' schuldig aan de Shoah.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus