U bent hier: Home / Hitler was liberaal

Hitler was liberaal

by J.L. de Kreek — last modified 29-06-2013 13:45
Opgeslagen onder:

Zonder indruk te wekken dat hij als zodanig herkozen hoort te zijn: Hitler was liberaal. Hij streed voor vreden en gelijkberechtiging. In maart 1933 werd Duitsland de oorlog verklaard. Om het te vernietigen. Vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Door de internationale Joden. De Zionisten. Zij hadden te Basel 1897 reeds de mensenrechten voor de Joden ontbonden, hen gekwalificeerd als verachte bedelaars en de 'Endlösung der Judenfrage' op de internationaal politieke agenda gezet. In november 1933 voerde Hitler campagne met de slogan: 'Kämpfen mit uns für frieden und gleichberechtigung'. In die tijd en ook eerder was er vanuit de nationale Duitse Joden die door Hitler gerespecteerd zijn als 'ebenburtig' veel verzet tegen de nieuwe idee van Zionisme en een Joodse nationaliteit.

Er is altijd veel verzet geweest vanuit de groep van Semitische Joden tegen het Zionisme. Het zijn de anti-Semitische Joden, de Nazi-Joden, de Asjkenazim, die het diepe verlangen van Joden om terug te keren naar Israël hebben vertaald naar de Holocaust. De Joden die na de Eerste Wereldoorlog Duitsland in stroomde. Arm. Vol luizen. Aan de grens gedesinfecteerd. Zijn in Oost Europa opgejaagd middels pogroms die door de internationale Joden, de Zionisten, geïnspireerd zijn. De Zionistische leiders schreven met de Oost Europese leiders over het veronderstelde jodenprobleem en adviseerde hen te volgen in de door de Zionisten bedachten 'Endlösung'. In Duitsland met de toestroom van grote aantallen Oost Europese Joden ontstond een onhoudbare situatie omdat de internationale Joden in de internationale verhoudingen tevens oorlogszuchtig ophitste tegen Duitsland en het de oorlog verklaarde met de leus dat àlle Joden één zijn en tot één volk behoren. Daarmee werden de Joden in Duitsland automatisch vijandige strijders die bovendien de eerste dragers van het uniform met de bruine hemden waren, en gewapend.

De Zionisten hebben steevast de hoofdrol gespeeld in verband met de prelude op, het verloop en de na beschouwingen van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust. Joden vinden het ongepast om de Shoah een Holocaust te noemen. Holocaust impliceert dat de Joodse burger de ellende gewild heeft. Feit is dat Zionisten de aanstichters zijn. Asjkenazim. Nazi Joden. Niet Semitische Joden die in het verleden bekeerde Khazars, Byzantijnen en Romeinen zijn geweest. Hitler was een marionet in het spel wat de bankiers familie Rothschild speelt om wereldmacht te grijpen. Dat is de beroemde dynasty die al sinds 1700 de geldstromen bepaalt en daarmee financieel commando voert over de legers van de grote machten op aarde. Zonder hen kan geen oorlogen gevoerd worden, en als vrede wordt gesloten, zijn mensen des te meer afhankelijk van hen.

Deze familie staat geagendeerd als de aanstaande Koninklijke familie van Groot Israël Deze familie was ook middels de ondernemingen die het in bezit had juridisch eigenaar van het concentratiekamp Auschwitz waar ten behoeve van hun bedrijven Joodse slaven zich dood gewerkt hebben in de mijnbouw. Toevallig hetzelfde kamp waarin de manager van de bancaire zaken van Hitler ook zakelijke belangen had: de grootvader van de laatste president George Bush. Die na WOII de baas werd bij de voorloper van de CIA en die ook een rol gespeeld lijkt hebben in de moord op Kennedy. Top Nazi's zijn ná de Tweede Wereldoorlog naar Amerika verkast om daar verder te werken aan projecten die zij in Duitsland reeds onder leiding van het internationale Jodendom uitvoerde. De internationale Joden verplaatsen makkelijk de zetel van Basel, naar New York, London, Parijs of Jeruzalem. Zij jagen op bezit over grote gebieden van het Midden Oosten waaronder Egypte en Turkije. Het zijn rovers en terroristen die geen middel schuwen om hun wereldregering te vestigen.

Hitler streed tegen deze internationale Joden. Tegelijk liet hij zich door hen oren aannaaien. Hitler liet zich ook betalen door het internationale Jodendom. Hitler voerde anti-Joodse maatregelen in nadat Duitsland de oorlog was verklaard door de internationale Joden. Onder druk van serieus geweld is Hitler de Transfer Agreement met de Zionisten overeengekomen. Deze overeenkomst hield in dat Duitsland meewerkte aan de deportatie van Joden. Joden hadden in die tijd in Duitsland het privilege de eigen vlag van de in 1897 gestichte Joodse Staat Israël te voeren. Ook kregen Joden het privilege geld te exporteren naar Palestina indien zij verhuisde. Het transport per trein was in die tijd veelal in handen van Joden. Daarom dat de Zionisten erop vertrouwde dat het wel goed zou komen met hun plan om de Joden per goedkope goederenwagon te deporteren want de Joden moesten het transport zelf betalen.

Het onfrisse aan de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is dat Joden daarin de hardste vervalsers zijn. De internationale Joden, de Zionisten, die ook de intellectueel daders en financiers zijn. Zij wekken een onjuist beeld van zichzelf en het Jodendom. Zij doen alsof zij Joden zijn, terwijl Joden zich altijd verzet hebben tegen de idee van de Internationale Joderij dat Joden het volkenrecht op een eigen staat bezitten. De Zionisten van het eerste uur noemde Israël niet eufemistisch het wereld-getto. Dit was omdat daarvoor hun getto's minder goed te managen waren en zij meende dat ze met alle Joden bij elkaar voorzien werden in economisch getto-management. Het is niet moeilijk te begrijpen hoe het allemaal echt is gegaan bij en tijdens WOII en vooral ook daaraan vooraf. Het lezen van de dagboeken van de Zionistische leider Herzl en zijn epistel 'Der Judenstaat' maakt meteen helder dat de Zionisten hardcore antisemieten zijn.

Hitler wilde geen oorlog. Hitler wilde ook de Joden met rust laten. De 'Ebenburtige' Joden. De internationale Joden wilde hij een lesje leren. Hij wilde Duitsland van hen bevrijden omdat zij de sfeer verziekte voor iedereen met hun listige kunstgrepen en samenweefsels van verdichtsels. Iedereen ophitsend tegen Duitsland. Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord. Veel meer dan drie miljoen zijn het er niet geweest. Het kunnen er ook een heleboel minder zijn wanneer de definitie van wie een Jood is en wie niet ouderwets of orthodox wordt uitgelegd. Er zijn zelfs officiële statistieken die imponeren alsof het aantal Joden na de Tweede Wereldoorlog hoger was dan daarvoor. Joden hebben niks met Zionisme. Van de week nog hebben honderden rabbinale leiders in een imposante rij gedemonstreerd tegen het Zionisme. Tien duizenden Thora Trouwe Joden in Downtown NYC die protesteren tegen het Zionisme en de 'the so called Jewish State' Israël! Ronny Naftaniel of Esther Voet of De Correspondent hoort u daarover niet. Zijn zijn het stiekem eens met de Nazi's.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus