U bent hier: Home / Hitlers joodse vrienden

Hitlers joodse vrienden

by J.L. de Kreek — last modified 05-11-2013 09:15
Opgeslagen onder:

De eerste Führer van het Duizend Jarig Nazirijk waarvan de definitieve vestiging in Jeruzalem binnenkort geagendeerd staat, Adolf Hitler, had een aanzienlijk aantal Joodse vrienden met wie hij nauwe persoonlijke banden onderhield en die hij benoemde in diverse relevante functies bij de SS zoals van hem verwacht werd door Zion.

Adolf Hitler was een ander soort dictator dan iedereen geïndoctrineerd is in het onderwijs. Het holocaustonderwijs is van meet af gedomineerd door propaganda en naoorlogse psychologische oorlogsvoering van Zionisten die in de Verenigde Staten van Amerika reeds in 1900 reclame maakte met Holocaust op zes miljoen Joden in Europa om daarmee geld te verzamelen. Voorafgaande de Tweede Wereldoorlog zijn publicaties over de Joodse achtergrond van Adolf Hitler met het strafrecht bedreigt. Ook in het buitenland.

Naar het schijnt heeft Adolf Hitler familie omgekocht te zwijgen over zijn Joodse achtergrond. De Holocaust was een 'inside job' van Zionisten. Bedacht door Theodore Herzl en de zijnen, uitgevoerd door Hitler en zijn Joodse vrienden en iedereen voortgaand door de strot geduwd door het verdere naoorlogs addergebroed der Zionisten.

Gelukkig is het ze niet gelukt zes miljoen Joden te vergassen. Openbaring daarvan wordt bedreigd met 'dire consequences' door personen die weten dat zij liegen over de eigen schuld van de Zionisten aan de massaslachtingen onder de Joden omdat de Zionisten dit zelf gedaan of althans verzorgt hebben. Zionisten zijn geen vrienden van Joden.

Onder Joden is het helemaal niet vreemd onderscheid te maken tussen Joodse Joden en Nazi Joden aka Zionisten. Niet alle Nazi Joden zijn fout. Nazi Jood wordt men van geboorte. Als nakomeling van een Asjkenazische moeder. De Nazi's zijn een bepaalde tak van de Joodse wereldbevolking die zich niet aan de Joodse rituelen en vriendschappelijke verhoudingen houden en de wereld onder dreiging van geweld naar de hand zetten. De Zionisten bedreigen de wereldvrede in ieder geval sinds 1897 militair.

De Zionisten schrijven zelf dat hun Endlösung der Judenfrage een militaire operatie is waarbij antisemieten geaccrediteerd worden moeten om Joodse rijkdommen te executeren en Joden te vernietigen. Ook hebben zij steun van de Joodse bankiers die omdat zij de rijkste mensen op aarde zijn de legers van de grote machten commanderen met hun geld. De blauwdruk van de Holocaust zijn de autentieke geschriften van de Joodse vrienden van Adolf Hitler en Eichmann. Hitler kopieerde zijn antisemitische ideeën van de grote en kleine Zionistische leiders.

Er zijn Joden en er zijn Joden. De Nazi's zijn Joden die stammen van een niet Semitische nakomeling van Noach, Ashkenaz. De Joodse Joden stammen van Sem, van wie alle Semieten stammen. Tot deze Semieten behoren Islamieten en Joden. De stam der Semieten respecteert twee monnitische geloofssystemen: de Islam en het Jodendom. De stem van Wilders tegen de Islam is tevens een stem tegen het Jodendom. Jodendom is feitelijk een vorm van Islam. De Koran respecteert Joden als mensen van het schrift behalve voor wat betreft de Zionistische parasieten want dat zijn varkens, apen, ezels en andere beesten.

De Joden die het Jodendom belijden zoals dat ouderwets gaat in al de rijke diversiteit meer dan 5775 jaar worden pas iets meer dan 116 jaar door het fenomeen Zionisme existentieel bedreigd. Deze belijdende Joden in soorten en maten zijn op last van G-d de Almachtige in de Diaspora geplaatst, zoals het Joods Recht meer dan twee duizend jaar bepaalt. Zij zijn voorafgaand het Zionisme geplaagd door het antisemitisme van de hoofdzakelijk Katholieken vrienden van Europa.

Na de Franse Revolutie braken er vrije tijden aan en trad de beschaving in, burgers van Europa waaronder Joden kregen allemaal klinisch gelijk mensenrechten. Er werd afgerekend met de dictatuur van Kerk en aristocratie; althans tot op zekere hoogte: de grootse miesgassers uit die tijd hebben later WOII en de Shoah betaald. Ook bij de Joden werd de verlichting aangedaan waarvan Moses Mendelssohn het grote Joodse voorbeeld is die het in de acceptatie van zijn predikingen af moest leggen tegen het overigens agressieve Diaspora revisionisme van de Zionisten wat antisemitisme vereist om volbracht te worden.

Moses Mendelssohn was zoals veel Joden van de talrijke Joodse families die reeds eeuwen 'ebenburtig' in Europa leefde voorstander van assimilatie en emancipatie in de Europese landen van geboorte. Voor hen is Jodendom geen nationaliteit zoals de Zionisten propageren. De Zionisten propageren louter dat Joden een Natie zijn om de Joden achter een veiligheidsvuur in de veronderstelde Joodse Staat op te sluiten allemaal bij elkaar gemanaged in het wereld-getto. De Joden zijn daar nu na de Exodus, wat een letterlijke vervulling is van Katholieke Eind Tijd profetieën, precies in de tijd waarin het gebeurde, bij elkaar gepakt om allemaal als makkelijke prooi afgeslacht te worden door de legers van de Christelijke Kruisvaarders die met moderen middelen thans reeds tevens meer dan drie duizend Amerikaanse burgers gebrandofferd hebben om de Apocalypse te rechtvaardigen!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus