U bent hier: Home / Hoge Raad steunt genocide

Hoge Raad steunt genocide

by J.L. de Kreek — last modified 24-06-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse Hoge Raad steunt de genocide die namens Nederland door Nederlandse politiek ambtsdragers in Moslimlanden wordt begaan. Advocaat Meijndert Stelling moet zich verdedigen tegenover de Tuchtrechter want hij leverde december 2001 gepeperde kritiek op de Hoge Raad, omdat de Hoge Raad toen stelde dat niet bij voorbaat kon worden gezegd dat de nucleaire vernietiging van steden altijd onrechtmatig zou zijn.

Stelling wees erop dat die opvatting onverenigbaar was met het absolute verbod om de burgerbevolking tot doelwit van een militaire aanval te maken. Stelling sprak in dat verband over ‘rechterlijke collaboratie met de systeemmisdadige voorbereidingen voor nucleaire massamoord van genocidale omvang’ en over ‘minachting voor de waardigheid en waarde van ieder mens’ en is uit de advocatuur gezet.

03 december 2010 heeft de Hoge Raad bepaald dat door politiek ambtsdragers begane genocide een artikel 119-grondwet feit is. Dat betekent dat politici zichzelf moeten vervolgen. Volgens de conclusie van de procureur-generaal is genocide typisch een misdrijf wat met passieve of actieve betrokkenheid van ambtenaren wordt begaan.

De Nederlandse Rechtspraak blijkt de wet discriminatoir toe te passen want in de kwestie van de decembermoorden van Bouterse heeft de Rechtspraak bepaald dat de misdrijven die toen begaan zijn (martelen en folteren) persoonlijke misdrijven zijn en niet tot de officiële taken van een staatshoofd kan worden gerekend.

In het geval van Bouterse zijn de feiten die strafbaar gesteld zijn in de Wet Internationale Misdrijven (martelen en folteren) geen ambtsmisdrijven en in het geval wanneer de blanke liberale, christelijke en linkse Nederlandse politieke  massa internationale misdrijven begaat, kan dat wel tot de officiële taken van een staatshoofd worden gerekend en moet het internationale misdrijf als ambtsmisdrijf worden vervolgd.

De minachting in de Rechtspraak voor de mensenrechten, de wet en de waarde van ieder mens kent geen grenzen. Niet alleen faciliteert de Hoge Raad de genocide van de Nederlandse politiek in Moslimlanden en worden advocaten met kritiek oneigenlijk buiten spel gezet. De hele Nederlandse Rechtspraak is ook nog eens zeer diep betrokken bij een criminele organisatie van ambtenaren wat kinderen oppakt en laat verdwijnen voor geld. Dat wordt in de Wet Internationale Misdrijven “gedwongen verdwijning” genoemd en is strafbaar gesteld met levenslang.

De kinderen worden ook mishandeld en verkracht. Chris Klomp van het Algemeen Dagblad heeft het er nooit over. Niemand kan er iets aan doen want de Rechters en Raadsheren van de Rechtspraak vinden zichzelf boven de wet staan en lijken hun dagelijks portie geluk te halen uit het misbruik makend van bevoegdheden en middelen en ambtsplichten schendend, collaboreren met andere systeemmisdadigers.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus