U bent hier: Home / Holocaust = Hoax

Holocaust = Hoax

by J.L. de Kreek — last modified 21-04-2013 09:55
Opgeslagen onder:

Het is onderdeel van hun strijd om de wereldmacht waarom hoofdzakelijk Asjkenazische Joden eisen dat niemand de Holocaust ontkent. Er zijn significant minder dan zes miljoen Joden vermoord tijdens WOII. Bovendien bewijst het gebruik van het woord “holocaust” voor de massamoorden op de Joden dat Joden schuldig zijn. Holocaust is een typisch Joods woord. Het komt uit het oude testament en betekent brandoffer. Bijvoorbeeld een kip wordt verbrandt en gaat in rook op om goden mild te stemmen. De Zionisten hebben de Joodse rijkdommen geliquideerd en de onderklasse Joden naar de concentratiekampen gedragen als middel om verse emigranten te verkrijgen voor de kolonisatie van Palestina.

Na deze inleiding is de terechte vraag: wat zijn de bronnen die de juistheid van dit oordeel bewijzen? Heel simpel: de Zionistische literatuur waarvan iedereen wegkijkt. De originele protocollen van de Zionistische Congressen; de originele dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl; artikelen en andere publicaties van deze leider; publicaties en uitspraken van andere Zionistische leiders; feitelijke handelingen van Zionisten en de bestuurlijke lichamen. Feiten en cijfers bewijzen dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden of althans dat de Zionisten de hoofdschuldigen zijn aan WOII. De Duitse bezetter, de SS, de SA, de Wehrmacht, waren embedded in de Zionistische Zaak. Nog huppelt Duitsland achter de Nazi's aan.

Voor de meeste mensen begint het Holocaustonderwijs bij Mein Kampf of Krisstalnacht. Dat is te laat. De Tweede Wereldoorlog begint te Basel 29-31 augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres wanneer ongeveer tweehonderd Zionisten namens twee tot drie honderdduizend andere Zionisten ondemocratisch besluiten dat de mensenrechten niet voor Joden gelden en dat Joden bij meerderheid een stam van verachtte bedelaars zijn. De Zionistische literatuur laat goed zien waar Adolf Hitler de ideeën vandaan heeft. 'Entartete kunst', 'lebensraum', 'Endlosung Judefrage', 'Judenrein machen', allemaal geinspireerd op de idee van Theodre Herzl die deze tematieken al in 1896 op de internationaal politieke agenda zette met zijn artikel 'a Solution to the Jewish Question' in de Britse Jewish Chronicle en en zijn epistel 'De Judenstate'. Jeruzalem is niet voor niks het onofficiële volkslied van Engeland. Herzl was tot diep in het hart Anglicaan. Ook was hij prominent journalist en graag gezien bij gezagsdragers in binnen en buitenland.

Om het Jodenvraagstuk op te lossen verzocht Herzl zelfs de Paus van Rome om alle Joden te bekeren tot het katholicisme, behalve hijzelf en wat vrienden. Met zo'n leider hebben Joden geen vijanden nodig. De meerderheid van de Joden uit 1897 zagen helemaal niks in de plannen van Herzl. Zeker na de Franse Revolutie was Europa een lekkere plek voor de Joden. Vrijheid, gelijkheid, broederschap leverde ook voor Joden gelijke berechting op en vrij meningsuiting. Precies tegen het zere been van de Zionisten want onder hen bevonden zich de aristocraten, oud-slavendrijvers en de getto-eigenaren die Joden waren, en die hadden geen belang bij vrije tevreden assimilerende Joden. De getto's werden door de eigenaren kolonies genoemd. Baron Von Hirsch had kolonies in Argentinië. De Zionistische leider Herzl ging bij hem op bezoek om uit te leggen dat Joden sprookjes verteld moesten worden over het vinden van goud om ze naar onbegaanbare oorden te lokken. Herzl vond ook dat Joden vooral niet geïnformeerd moesten worden.

De grote Zionistische leider Herzl die geëerd wordt als de 'founding father' van Israël vond meer. Hij was bijvoorbeeld tegen democratie. Hij zag in de mensheid een rijke hoeveelheid slaven. Hij vond dat Joden op elkaar moesten schieten. Hij meenden dat Joden vernietigd moesten worden. Hij vond dat antisemieten gelijk hadden en de beste vrienden waren van de Zionisten. Uit de innige band tussen oorlogsmisdadiger en antisemiet Geert Wilders en de Zionisten is af te zien dat dit niks veranderd is. Ook wilde Herzl strikte beperkingen op vrije meningsuiting. Het gedrag van het Centrum Informatie Documentatie Israël en andere Zionistische organisaties zoals het Meldpunt Discriminatie Internet bewijst dat ook wat dit betreft niks is veranderd. Liegen kunnen de Zionisten als beste. Liegen en bedreigen. Zo bedreigt Ronald Eissens van het MDI iedereen met afschrikwekkende consequenties als de Holocaust ontkend wordt.

Het is een makkelijk sommetje waaruit eenvoudig blijkt dat er geen zes miljoen Joden vermoord zijn. Net zo makkelijk als zes min drie. Tot begin jaren negentig van vorige eeuw ging iedereen ervan uit dat er vier miljoen Joden vermoord waren in Auschwitz. Dit getal van vier miljoen is officieel met drie miljoen naar beneden bijgesteld. Zes miljoen min drie miljoen is geen zes miljoen zoals elke kleuter weet. Behalve voor Esther Voet en Ronny Naftaniel, die blijven eisen dat iedereen leert dat er zes miljoen Joden vergast zijn terwijl daarvan géén spoor van bewijs is. Het gedrag van het CIDI en Ronny Naftaniel en Esther Voet en die andere zionisten wordt gezien als bedrog met terroristische oogmerk. Het oogmerk is terroristische omdat de Zionistische wereldorganisatie van meet af een terroristische organisatie is tegen de mensenrechten en tegen de Joden, gericht op verrijking van kapitalisten in het algemeen en de Joodse bankiers familie Rothschild in het bijzonder. Deze familie was middels de bedrijven ook eigenaar van Auschwitz en leverancier van het beruchte Zyclon-B. Dat zijn allemaal onweerspreekbaren feiten.

Het Zionisme is de zuiverste vorm van antisemitisme. Zionisme is niet Joods omdat het bijpassende Diaspora Revisionisme en de Joodse Staat direct in strijd zijn met de eeuwen oude wetten en tradities van het Joodse geloof. Zionisten doen alsof ze Joden zijn. Ze stelen de Joodse identiteit om Palestina van de oorspronkelijke bewoners te roven en Joden een slechte naam te geven. Het antisemitisme is de smeerolie van het werk der Zionisten. Zonder antisemitisme zijn Zionisten mislukkelingen zonder identiteit, persoonlijkheid of karakter. Waar geen antisemitisme is veroorzaken de Zionisten het. Precies zoals hun grote Zionistische leider Herzl hen onderwezen heeft. Herzl schreef het al in 1897: het antisemitisme moet toenemen om de Zionistische zaak te bevorderen. Gelukkig is er tegenwoordig internet en zijn bibliotheken van over de hele wereld toegankelijk gemaakt en kan iedereen thuis vanuit de luie stoel zelf lezen wat een pathologische leugenaars Zionisten in het algemeen en Ronny Naftaniel en Esther Voet in het bijzonder zijn.

 

betrouwbaarsteshoacijfers0001.jpg

betrouwbaarsteshoacijfers0002.jpg

 

betrouwbaarsteshoacijfers0003.jpg

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus