U bent hier: Home / Holocaust is bijgeloof

Holocaust is bijgeloof

by J.L. de Kreek — last modified 15-04-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Het dreigen met afschrikwekkende, ijzingwekkende, rampzalige consequenties door Ronald Eissens van Stichting Magenta en het Meldpunt Discriminatie Internet wanneer de Holocaust ontend wordt illustreert goed de wreedheid van bijgeloof. Holocaust op zichzelf is bijgeloof. Joden geloven dat wanneer zij brandofferen dat ze de Goden mild stemmen. Toen Theodore Herzl en Max Nordau namens de Zionisten de Joodse Staat wilde oprichten, hadden zij antisemitisme en Holocaust nodig om de Joden uit Europa op te drijven naar het wereld-getto.

Joden in Europa hadden het zeker na de Franse Revolutie ronduit goed in Europa. Het antisemitisme nam merkbaar af. De joodse bevolkingsgroep floreerde. De klinische mensenrechten, gelijkheid, vrijheid en broederschap zorgden voor gelijke berechting van iedereen. Ook van de Joden. De Zionisten vonden deze emancipatie van Joden ronduit niks omdat het niet uit broederlijkheid voor de Joden voortkwam. De Zionisten waren tegen mensenrechten, tegen democratie, tegen vrijmeningsuiting en zagen in de mensheid een rijke hoeveelheid slaven.

De Zionisten zijn al te goed bekend met deze geschiedenis. Zij zwijgen omdat anders blijkt dat de Zionistische Joden de aanstichters zijn van WOII en de Shoah, juist om de joden op te drijven en de wereld voortgaand Palestina af te persen. Uiteindelijk zijn er -gelukkig- geen zes miljoen Joden vermoord. Sommige beweren dat het er tussen de tweehonderd en driehonderdduizend geweest zijn. Die conclusie is op basis van officiële cijfers van het Rode Kruis die na de Tweede Wereldoorlog vrijgegeven zijn. Of deze cijfers exact zijn is vooralsnog niet te zeggen.

Wèl is zeker dat er significant minder dan zes miljoen joden vermoord zijn en dat de Zionisten diepgaand collaboreerde met de Nationaal Socialisten en Hitler letterlijk groot gemaakt hebben. De Zionisten hebben Hitler in 1929 zijn kapitaal verschaft om een gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. De Zionisten hebben symbiotisch met de SS Auschwitz gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Europa vergeven van de Zionistische geheime agenten die de Nationaal Socialisten ondersteunde bij de meest afschrikwekkende gewelddadigheden.

De eerste bruinhemden in Duitsland waren Zionisten. De grote Zionistische leiders en militaire diensten trainde samen met de Italiaanse fascisten. De racistische, fascistische, nationalistische idealen van de Nationaal Socialisten zijn letterlijk overgenomen van de Zionisten. De Zionisten hebben van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk een politiek onderwerp gemaakt en hebben alles in touw gezet om de bijpassend gevolgen te verkrijgen. De Zionisten hebben antisemitisme nodig als smeerolie voor de realisatie van hun doelstellingen. Waar geen antisemitisme is verzorgen zij het. Laat u niet misleiden door Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissens. Zij zijn geen Joden. Het zijn de Nazi's van nu.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus