U bent hier: Home / Holocaust is geschenk

Holocaust is geschenk

by J.L. de Kreek — last modified 16-10-2013 12:35
Opgeslagen onder:

Op de dag dat in Nederlands Limburg en West Duitsland het carnavalsiesoen begint, 11 november 2013, neemt Ronny Naftaniel afscheid van feestvarken CIDI wat die dag het veertigjarige bestaan viert. Als directeur van CIDI heeft Ronny Naftaniel zich 33 jaar ingezet voor Israël en het recht van de Zionisten om de Joden en Palestijnen te belagen. Hij veinst daarbij voorstander te zijn van een duurzame vrede tussen Israël en het Palestijnse volk, gericht op veiligheid en rechtvaardigheid.

De nazi's zijn Ronny vanzelfsprekend dankbaar voor zijn tomeloze inzet, zijn onnavolgbare expertise en zijn passie voor alles waar de nazi's voor staan. Het thema van de viering op 11 november is daarom betrokkenheid; betrokkenheid van de nazi's en Ronny Naftaniel. Ronny Naftaniel sluit zijn lange loopbaan af met een ruzie waarvan hij niet gedacht hebben zal daar ooit mee te maken te krijgen. De frontale Partizaanse aanval is ingezet tegen Ronny Naftaniel en het CIDI omdat zij kennelijk opzettelijk de schuld verhelen van de Zionisten aan WOII en de Shoah.

De ruzie van Ronny Naftaniel bezit de kans van overigens rechtmatig en proportioneel geweld tègen Ronny Naftaniel en het CIDI en medewerkers en sympathisanten omdat zij ook deelnemen aan terrorisme en voorbereidingen op een nieuw rondje genocide op de Joden. Mark Rutte en Onno Hoes voelen zich voorts verknocht met het terrorisme van Zion, want zij verschijnen prominent bij en tijdens het feestje van Ronny Naftaniel in het Concertgebouw te Amsterdam 11 november 2013. Een partijtje wat beter afgelast worden kan omdat elke persoon die daar aanwezig is verdacht worden zal van deelname aan de voortgaande internationale misdrijven van de Zionisten op de Joden.

Genocide is niet alleen grootschalige massamoord op grote groepen mensen met het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen. Genocide is ook de hetze van Zion tegen de waarheid van de feiten. Deze waarheid, hoe alles in werkelijkheid is gebeurt, hoe het mogelijk is geweest, blijkt eenvoudig aan de onthullende authentieke zionistische geschriften die zorgvuldig aan het oog van het grote publiek ontrokken gehouden worden.

Dat de Ashkenazim van Odessa reeds sinds begin 19e eeuw de Tweede Wereldoorlog en de Shoah voorbereiden en het antisemitisme daarvoor losmaken en dat er gelukkig significant minder dan zes miljoen Joden zijn omgebracht is dankzij de online originele bronnen van over de hele wereld makkelijk te begrijpen. Internet maakt de geschiedenis transparant. De Zionisten verzetten zich met hand en tand tegen de waarheid van de feiten. Zij bedreigen de Staat met terrorisme om de schuld van Zion aan WOII en de Shoah voorgaand te negeren. In 1896 beraamde de Zionisten aanslagen in of oorlog tegen het Turkije van de liberaal Ata Turk om het land te dwingen mee te werken aan de door de Zionisten bedachte 'Endlösung der Judenfrage'.

Tot die tijd waren de Ashkenazim altijd de bestuurders geweest van de joodse getto's die zij eufemistisch kolonies noemde; èn (in vereniging met de Katholieken) de mensen die bepaalde dat de Joden geen rechten bezitten. De Zionisten hebben hun Joodse getto's altijd over de wereld verplaatst, tot journalist en Zionist Theodore Herzl eind 19e eeuw kans zag zijn Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda te zetten en het wereld-getto te stichten. De hoofdrolspelers in verband met de schuld aan WOII en de Shoah zijn in de allereerste plaats: de Zionisten (Herzl, Nordau, Jabotinsky, Peres, Begin, Naftaniel, de Sondercommando's, Eichmann, Hitler), de familie Rothschild, de familie Rockefeller, de familie Bush en Koninklijke Shell.

Concentratiekamp Auschwitz was particulier initiatief van de (een) onderneming van de Rotsschildbankiers, bedoeld om slaven te werk te stellen ten behoeve van de door deze familie gefinancierde oorlogsindustrie van Duitsland. Bankiers met joodse achtergrond hebben Hitler betaald. Deze dictator heeft géén andere 'Endlösung' in de agenda gehad dan de Totaaloplossing die de Zionisten thans reeds in ieder geval sinds 1897 voorstaan. De massamoorden op de Joden waren daarbij de uitvergroting van de ouderwetse Bijbelse Joodse traditie van het brengen van een brandoffer (Holocaust) om G-d mild te stemmen bij en tijdens de orde van de dag. Een Holocaust wordt ook een Zoenoffer genoemd. Daarbij wordt het geschenk eerst ritueel gewassen en vervolgens verbrand tot het volledig in rook is opgegaan, zoals ook met de Joden na het vergassen gebeurde. Uitgevoerd door Sondercommando's die de speciale behandeling begrepen en (kennelijk) Zionistische agenten waren. De schoorstenen van Auschwitz zijn kabbalistische rookkanalen; gebouwd door Zionisten om Israël af te persen van de wereldgemeenschap.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus