U bent hier: Home / Holocaust is Joods offer

Holocaust is Joods offer

by J.L. de Kreek — last modified 27-11-2015 10:30
Opgeslagen onder:

De Holocaust is het offer door personen met Joodse achtergrond van zes miljoen Joden omdat daarmee het Joodse volk werd uitgedund want voor de kolonisatie van Palestina was niet iedereen nodig. De Holocaust is de genocide van de Kolonisten te Israël die zich reeds in 1897 georganiseerd hebben met de opzet Joodse rijkdommen door geaccrediteerde antisemieten te laten executeren, Joden te vernietigen, democratie af te schaffen en vrije meningsuiting vergaand te beperken.

De klacht van GeenPeil dat er te weinig democratie is komt door de agenda van de groep volgers van de helden van Wilders en hun handlangers zoals bij het Vaticaan. De Joden zijn vermoord door het bestuur van Israël in oprichting. De Zionisten hebben de plannen bedacht, het geld geregeld en de Nazi's actief geholpen bij en tijdens de uitvoering.

Na de Eerste Wereldoorlog brachten de Zionisten in Oost Europa eerst een stroom Joodse vluchtelingen op gang die ze op de vlucht hebben gebracht door Oost Europese partners aan te zetten tot deelname aan en/of medewerking bij de 'Endlösung der Judenfrage' die bedacht is door de held van Wilders persoonlijk. De pogroms in Oost Europa voorafgaande de Tweede Wereldoorlog waren niet zelden Zionistisch geïnspireerde pogroms.

Het leger van Israël bestond al in 1897. De Israeli Secret Intelligence Service bestond toen reeds. Israëlische militairen trokken in uniform door Europa, in 1933 het kamp opslaand op de locatie waar later het 'concentration lager' Auschwitz verrees. Dit kamp was bezit van IG Auschwitz. Een particuliere onderneming. Bestuurders hadden niet zelden een Joodse achternaam.

IG Auschwitz was bezit van IG Farben. IG Farben was het geesteskind van leden van de familie Rothschild. Hoofd vertegenwoordigers van de familie Rothschild waren patroon van de held van Wilders. De familie Rothschild droeg bij aan het oorlogskapitaal van Hitler. De onderneming van de familie Rothschild leverde het gas. De familie Rothschild nam de Balfour verklaring in ontvangst.

De familie Rothschild wordt met naam en toenaam genoemd in de dagboeken van de held van Wilders als familie die de legers der grote machten commandeert met de bezittingen. De Tweede Wereldoorlog draait om machtsverkrijging voor de familie Rothschild en handlangers. Deze familie in vereniging met andere aristocraten willen revisie van het feodale stelsel. Daarom de aanslagen in Parijs. Om de machtsverhoudingen in Europa en de wereld onder druk van terrorisme te veranderen in het voordeel van oligarchen.

De verantwoordelijkheid van Wilders voor de aanslagen in Parijs is niet moeilijk te begrijpen wanneer er zicht is op de terroristische agenda van zijn helden en hun volgers. Weinig mensen hebben dit zicht omdat magistraten in Nederland terrorisme gerelateerd bedreigd worden door Zionisten om de Nazifeiten van de helden van Wilders te ontkennen of althans niet te erkennen. Zij worden daarbij geholpen of anderszins ondersteund door Onno Hoes, prominent lid van de VVD en oud burgemeester van Maastricht.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus