U bent hier: Home / Holocaust = Jodenstreek

Holocaust = Jodenstreek

by J.L. de Kreek — last modified 01-12-2014 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is de traditie van de ene groep joden om de andere groep joden na het wassen en vergassen volledig in rook op te laten opdat de duivel goed gestemd raakt bij en tijdens de kolonisatie van het veronderstelde beloofde land. De Holocaust is ook een jodenstreek omdat het mislukt is en de joden die de andere joden vergasten op vergassen hun fouten niet toegeven willen.

De jodenvervolging, Hitler, de Nazi's, de Holocaust, de kampen, het vergassen, het komt allemaal uit de koker van joden met kleine pikkies. Laffe zieke zielen die ook nadat de bewijzen ter tafel liggen dreigen met 'dire consequences' wanneer de Holocaust ontkend wordt. De Holocaust moet ontkend worden omdat er geen zes miljoen joden zijn vergast. Bovendien is de familie Hitler ook vergast bewijst de Shoah database van Yad Vashem dus wat willen de joden nog?

Bepaalde joden willen dat de wereldgemeenschap naar hun pijpen danst. Omdat te bereiken vergassen en verbranden ze de eigen broeders en zusters in de kampen van de financiers van de Knesset, terroriseren zij de Nederlandse rechtspraak om de waarheid van de feiten niet te erkennen en vallen zij bloedverwanten van hun slachtoffers uit Auschwitz en Sobibór aan met lasterlijke aanklachten om niet ontmaskerd te worden.

Esther Voet is een handlanger van de organisatie die het fundament gelegd heeft voor het antisemitisme van Adolf Hitler en de miljoenen geslachtofferde joden waarvoor zij zegt op te komen. Haar organisatie het CIDI is onderdeel van de naoorlogse operatie van de Moffen om de feiten te verhelen en te voorkomen dat iedereen voortijdig doorziet dat de Nazi's domweg gewonnen hebben en met elkaar het Israëlisch bestuur zijn. Israël heeft de Joden vergast. Israël heeft Hitler betaald. Israël heeft Auschwitz gebouwd.

Israël is anders dan iedereen denkt opgericht te Basel 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres toen de helden van Geert Wilders de mensenrechten voor de Joden ontbonden en hen diskwalificeerde als bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars. Doel: realisatie Exodus. Een andere held van Wilders schrijft dat de Tweede Wereldoorlog een joodse oorlog is dus hij zal wel gelijk hebben. De Holocaust is de schuld van de Zionisten. Joden met een obsessie voor geld en macht en schijt aan het geloof.

Joden die wilde zijn als ongelovigen en zich laafde aan de tradities van de katholieken. De Holocaust is het project van joden naar wiens rokken overal op aarde gedanst word. De grote mannen en meneren die verkeren met andere heren in het bancaire leven. De familie Rothschild is de familie die de grootste bijdrage geleverd heeft aan de Holocaust eenvoudigweg door Adolf Hitler dertig miljoen Dollar te betalen om een desnoods gewelddadige revolutie te beginnen en de vergassingen in het kamp van de familie te laten plaatsvinden.

Esther Voet gaat nooit in op het eenvoudige feit dat de militairen van Jabotinsky reeds in 1933 kampeerde op het terrein van Auschwitz en dat het kamp via de onderneming juridisch eigendom was van de familie Rothschild die ook de Knesset sponsort en in de 18eeeuw manager van joodse getto's was. Men zal jood zijn en anno 2014 niet mogen uitkomen voor de schandalige wijze waarop de Zionisten omgaan met de belangen van de joden als collectief en individueel, want dat is antisemitisme.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus