U bent hier: Home / Holocaust Joods ritueel

Holocaust Joods ritueel

by J.L. de Kreek — last modified 23-06-2013 06:55
Opgeslagen onder:

Holocaust is origineel een Joods ritueel wat teruggaat tot het oude testament. Het betekent letterlijk brandoffer. Het volgt uit de wet op het schuldoffer en is iets allerheiligst, aldus de Bijbel. Holocaust wordt voor het eerst genoemd in Genesis 8 vers 20 waar Noach een altaar bouwt voor Jehova en enkele van alle reine dieren en reine vliegende schepselen nam en ter brandoffers bracht. Het wordt ook gebruikt in Leviticus en Numeri. De Holocaust van 1940 – 1945 maakte onderdeel uit van een ruimer plan: de kolonisatie van Palestina.

Het getal van zes miljoen is rechtstreeks terug te voeren op de Kabbala. De Kabbala of Kabbalah is een Joods religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Volgens de Kabbala is zes miljoen het nummer van de perfecte geest maal tien. Tien is het nummer van de ‘Sephoroth‘, de goddelijke oorsprong van Jehova zoals gezien in de Kabbala. Zes miljoen is tien maal het aantal letters van de Thora. Kortom: zes miljoen is numerologisch gepredestineerd in de Kabbala. Zes miljoen is het nummer. Er zijn nooit meer doden er zijn nooit minder doden.

Nobelprijswinnaar Elie Wiesel die het woord Holocaust voor de Shoah bedacht heeft en overigens pathologisch onwaarheid spreekt dat hij in een kamp gezeten heeft, heeft ook zes miljoen boeken verkocht. Zes miljoen is Kabbalistisch het perfecte nummer. Ook al is het aantal doden van Auschwitz reeds twintig jaar geleden officieel met drie miljoen naar beneden bijgesteld, het aantal geholocauste Joden is en blijft zes miljoen. Vanaf 1900 (!) tot en met 1945 gaat het in de New York Times wel negentien keer over zes miljoen Joodse zielen die verdrukt zijn. De bewijzen staan hier.

Mensen die straf willen op ontkenning van de Holocaust horen daarbij te zeggen dat de Holocaust door Joden zelf gebracht is. Niet alleen gebruik van het woord Holocaust voor de Shoah impliceert dit, ook het feit dat de Zionisten al in 1897 wilde dat het antisemitisme erger werd in Europa en Hitler ingefluisterd en betaald en Auschwitz gebouwd hebben bewijst dat Joden zelf de grote ellende over Europa hebben afgeroepen. Het bijzondere aan het Holocaustonderwijs is dat niemand het mag hebben over de schuld van Joden aan de diepgaande Nazi-collaboratie. Het blijkt allemaal makkelijk uit de bergen Zionistische lectuur die middels internet voorhanden is.

Gelukkig is het de Joden niet gelukt zes miljoen van het eigen volk te vermoorden als kabbalistische excuus voor de kolonisatie van Palestina. Tegelijk, blij zijn met deze mislukking is geen zegen want dat wordt door de Zionisten gestraft met 'dire consequences' in verband met het beledigen van Joden wegens ras of geloof. Het is niet waarschijnlijk dat organisaties als het Centrum Informatie Documentatie Internet of de Joodse Omroep of het Meldpunt Discriminatie Internet of de Anne Frank Stichting of medewerkers nog een lange loopbaan als gerespecteerde medeburgers tegemoet zullen zien. Zij maken onlosmakelijk onderdeel uit van de terroristische wereldbeweging die Joden met het Zionisme gevormd hebben.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus