U bent hier: Home / Holocaust onbewezen mythe

Holocaust onbewezen mythe

by J.L. de Kreek — last modified 07-11-2013 12:50
Opgeslagen onder:

De Holocaust op zes miljoen Joden is een onbewezen mythe. Dat grote aantallen Joden afgevoerd en bruusk vermoord zijn staat buiten kijf. Ter discussie staat het specifieke getal van zes miljoen vermoorde Joden. Daarvoor is géén enkel spoor van bewijs te vinden. Nergens zijn resten terug te vinden van de massamoorden op de Joden in de veronderstelde aantallen. Ook in Babi Yar niet.

Er is een ondergrens en een bovengrens aan de meest waarschijnlijke aantallen vermoorde Joden. De ondergrens is een komma zeven miljoen. De bovengrens is drie komma drie miljoen. In theorie kunnen ook beduidend minder Joden vermoord zijn. Eenvoudig is vast te stellen dat er géén betrouwbare cijfers bestaan van de aantallen Joden voor en na de oorlog. De gehanteerde statistieken vermelden zelf dat het schattingen zijn. Bovendien staat in de Thora het verbod op het tellen van Joden en de waarschuwing dat dit leiden kan tot een plaag.

Het getal zes miljoen is voorts te relateren aan de Khaballa. Het is een bijzonder getal. Heilig. Extreem specifiek. Volgens de Kabbala is zes miljoen het nummer van de perfecte geest maal tien. Tien is het nummer van de ‘Sephoroth‘, de goddelijke oorsprong van G-d zoals gezien in de Kabbala. Zes miljoen is tien maal het aantal letters van de Thora. Zes miljoen is numerologisch gepredestineerd in de Kabbala. Zes miljoen is het nummer. Er zijn nooit meer doden er zijn nooit minder doden.

Ook dat het kamp Auschwitz reeds in 1994 officieel het aantal vermoorde Joden met drie miljoen naar beneden bijgesteld heeft, leidde niet tot aanpassing van het getal van precies zes miljoen joden gebrandofferd Joden. Voorts maken Amerikaanse Zionisten in 1900 reeds reclame met Holocaust op zes miljoen Joden in Europa om geld te collecteren. De Holocaust is gelogen. Het huidige Holocaustonderwijs is naoorlogse psychologische oorlogsvoering van de Zionistische beramers van de Tweede Wereldoorlog en de 'Endlösung der Judenfrage'. Ook zijn er getuigen die gezien hebben dat na WOII in treinwagons geroosterde Duitse militairen gebruikt zijn als relikwie voor Holocaust propaganda.

De waarheid van de feiten onderwijst dat de Tweede Wereldoorlog en de Shoah projecten van de Zionisten zijn om de wereld naar de afgrond te dragen en daarvan zelf te profiteren. De Tweede Wereldoorlog is de rooftocht van de Rothschild bankiers familie om terug te grijpen wat het meent verloren te hebben met de Franse Revolutie en mensenrechten. De Tweede Wereldoorlog en de Shoah diende in de hoofdzaak de verrijking van de Rothschild bankiers familie persoonlijk. De Joodse rijkdommen moesten geëxecuteerd worden van de Zionistische ondersteuners van de Rothschild racisten. De Zionisten en de Nazi's zijn matties, maatjes, vrienden.

Het Zionisme en het Nazisme lijkt als twee druppels water op elkaar. De Zionisten en de Nazi's hebben dezelfde doelstelling. Het zijn twee gezichten van dezelfde januskop. Letterlijk de keerzijde van dezelfde medaille. De Zionisten zijn de grote vijanden van de Joden. De gevaarlijke Jodenjagers. De Zionisten van het eerste uur hebben de Duitse en andere antisemieten geaccrediteerd om de massa te controleren. Het is allemaal opgeschreven door de Zionisten zelf in geschriften die zij altijd vakkundig voor zichzelf gehouden hebben. Middels geweld en gecontroleerde verspreiding van hun blauwdruk voor de Holocaust hebben de Zionisten altijd kunnen voorkomen dat iedereen weet dat WOII en de Shoah de wil van Zion is.

Joden waarvan na de Tweede Wereldoorlog geen spoor terug gevonden is kunnen net zo makkelijk een nieuw leven begonnen zijn ergens in Palestina, Oost Europa of Amerika. Het oogmerk van Auschwitz was immers het zijn van een agrarisch model (kibbutz) en slavenkamp voor de onderneming van de financierende Rothschild bankiers, en transitcentrum voor Joden om het door de Duitsers bezette Oost Europa te koloniseren. Er is ook een route geweest naar Palestina die door Joden gebruikt is en niemand weet wie en hoeveel daarvan gebruik gemaakt hebben. Er zijn betrouwbare getuigenissen die verklaren dat Joden niet alleen per goederen wagons naar Oost Europa vertrokken.

Ook gingen Joden per eerste klas trein, zaken gevuld met sieraden en andere waardevolle goederen. Dit beeld komt overeen met het plan van de deportatie van de Europese Joden van de Zionistische leider Herzl uit 1897 waarbij Joden zelf het transport betalen moesten. De Joden hebben zelf het transport betaald. Dat is middels de geëxecuteerde vermogens gegaan. De Zionisten zijn de grote verraders van de Joden. De gevaarlijkste Nazi collaborateurs. De grote Nazi's zelf. De mannen en vrouwen die met Joodsheid de wereld misleiden.

Seculiere kapitalisten die het in Palestina nog beter hebben wilde dan ze het reeds hadden, met de Joden makkelijk bij elkaar gepakt in het wereld-getto want dat is beter te managen. De Tweede Wereldoorlog en de Shoah is de oorlog en geweld van de oud slavendrijvers, aristocratie en het Vaticaan tegen Joden in het bijzonder en de mensheid in het algemeen om in de huidige tijd te cumuleren tot de geprofeteerd Apocalyps waarna de Rothschilds ook formeel gekroond worden als koninklijke familie van Groot Nazistisch Israël.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus