U bent hier: Home / Holocaust oorlogsdoel Israël

Holocaust oorlogsdoel Israël

by J.L. de Kreek — last modified 15-06-2015 11:55
Opgeslagen onder:

Israël is opgericht te Basel augustus 1897 als vereniging Erez Israël met als doel Europa te ontdoen van de bulk van Joden en Palestina te roven van de oorspronkelijke bewoners voor de stichting van een wereld-getto voor de Joden. Omdat door de Verlichting in 1897 het antisemitisme in West Europa welhaast verdampt was zijn de Zionisten een virulent antisemitische campagne begonnen om de Jodenhaat tot leven te wekken in Europa.

De grote Zionistische leider Herzl die in Israël wordt geëerd als 'foundingfather' is de architect van de Holocaust. In 1895 reeds heeft hij de door hem uitgevonden 'Endlösung der Judenfrage' op de internationale agenda gezet. In zijn epistel 'der Judenstaat' en zijn dagboeken legt Herzl het fundament voor de deportatie van de Joden per treinen en de slavernij in de transitcentra. In Oost Europa is Herzl behulpzaam bij het losmaken van de pogroms tegen Joden door te corresponderen met autoriteiten en hen aan te sporen te helpen bij en tijdens de door hem bedachte Endlösung.

De Zionisten van 1897 zien de antisemieten als hun beste vrienden. De antisemieten zijn toen reeds geaccrediteerd door de Zionisten om de massa te controleren. De Zionisten slaan Joodsverzet tegen hun plannen om de Joden op te drijven naar het wereld-getto met harde hand neer. Er komen strikte beperkingen op vrije meningsuiting die tot de dag van vandaag worden nageleefd door bijvoorbeeld Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. De Zionisten ondersteunen Hitler en zijn groep om een gewelddadige revolutie te beginnen in Europa tegen het socialisme waar veel Joodse arbeiders zich toe aangetrokken voelen.

Eichmann en Feder zijn grote vrienden van de Zionisten. De Joodse bankiers van de Zionisten commanderen de legers van de grote machten met hun geld. Iedereen is voor vrede van hen afhankelijk. Deze Joodse bankiers laten middels hun onderneming ook Auschwitz bouwen. De locatie van Auschwitz is reeds in 1933 uitgekozen door leden van de door de Zionistisch militair leider opgerichte Bruinhemden. Deze militair leider weigert voorafgaande de Tweede Wereldoorlog vrede zonder dat de bulk van Joden is gedeporteerd. Ook verklaart deze militair leider der Zionisten voorafgaande de Tweede Wereldoorlog dat deze oorlog een Joodse oorlog is.

In 1929 betalen Joden mee aan het oorlogskapitaal van Hitler. In 1933 verklaart Israël in oprichting de oorlog aan Duitsland. Daarmee het Joodse volk in een klap vijand van de Staat makend. Als logische reactie worden Joden in Duitsland gedetineerd. De Joodse leiding maakt deportatie afspraken met Hitler die worden nagekomen door de Nationaal Socialisten. Zowel de oprichter van de SS als opvallend veel commandanten van het kamp Auschwitz hebben een Joodse achtergrond. In sommige kampen wordt met de Shekkel betaald. De Zionisten trainen met de Italiaanse fascisten. De rest is geschiedenis.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus