U bent hier: Home / Holocaust politiek Zionisten

Holocaust politiek Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 09-08-2013 10:40
Opgeslagen onder:

Het hoge woord moet eruit: de Holocaust is politiek van de Zionisten. Hebzucht van Khazars. De Zionisten wilde een Holocaust op zes miljoen Joden als kabbalistisch excuus voor de Exodus. De Holocaust begint te Basel 29-31 augustus 1897. Eerste Zionistische Congres. De Zionisten manifesteren zich ondemocratisch als de vertegenwoordigers van àlle Joden op aarde en ontbinden eenzijdig de mensenrechten voor de Joden. Ook noemen zij de Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars. De officiële notulen van de vergadering bewijzen deze historische feiten.

Vanaf dat moment voeren de Zionisten een agressieve en vijandige politiek om de door hen uitgevonden Totaal Oplossing van het Jodenvraagstuk te realiseren. Ondersteund door de familie die financieel de strijdkrachten van de grote naties commandeerde, en van wie iedereen afhankelijk was voor vrede. Voorbereidingshandelingen om terroristische aanslagen te plegen op Turkey zijn er in ieder geval verricht door Zionisten. Plannen zijn ontwikkeld om Joodse rijkdommen te liquideren door het accrediteren van antisemieten voor de controle van de massa. De Zionisten hebben het al in 1897 over slavenarbeid, deportatie met treinen en concentratenkampen in Europa en de symbiose met het antisemitisme. Ook terminologie als 'lebensraum' is door de Zionisten ingebracht.

De Zionisten zagen Joden als beesten die zij ritueel offeren konden in de kampen, traditioneel lijken wassend voordat ze in rook opgaan. Dat zijn de feiten. Na de oorlog hebben de Zionisten gelogen dat er zes miljoen Joden vergast zijn. Ook is de Zionistische wil tot strikte beperkingen van vrije meningsuiting vervuld. Holocaust ontkennen is strafbaar, terwijl Zionisten geen Joden zijn en dus ook niet van een Holocaust gesproken worden kan zoals dat bedoeld is in de Bijbel. De Joden weten al sinds de oprichting van de Zionistische beweging dat het de organisatie van Nazi's is. Niemand luistert omdat Europa vooral geïnspireerd is door het Vaticaan waar de Zionisten al aan het begin van de oprichting van de Zionistische organisatie een goede band mee hebben.

De oprichter van de Zionistische organisatie Theodore Herzl, die ook geëerd wordt als 'founding father' van Israël, was eind 19e eeuw bij de Paus op bezoek met het oogmerk zonder democratisch verkregen vergunning alle Joden te bekeren tot het Katholicisme. Behalve hijzelf en een inner circle. Als oplossing van het Jodenvraagstuk. Herzl heeft ook het deporteren met treinen en het wereld-getto Israël en de kampen bedacht. Het werk van de Zionisten met Herzl voorop heeft gestaan in het teken van verrijking van de Rothschild bankiersfamilie. Theodore Herzl schrijft het zelf in zijn persoonlijke dagboek notities. Ook laat hij in der Judenstaat zien dat het Zionistische idee om zelfverrijking gaat. De hondertienduizend Joden die gedeporteerd zijn uit Nederland zijn weggevoerd en afgemaakt omdat de Zionisten zo nodig een wereld-getto voor alle Joden wilde.

Dat is vragen om de grootst mogelijke politieke stront en strafvervolging van personen in Nederland die verondersteld worden het Joodse belang te dienen en feitelijk 'hardcore' Nazi's blijken te zijn. Zionisme en Jodendom is als homofilie en voetbal. Gaat niet samen. Sluit elkaar uit. Zionisme is het tegenovergestelde van Jodendom. Zionisme heeft niks met Jodendom te maken. Joden hebben geen interesse in Zionisme, behalve er tegen te waarschuwen omdat Zionisme en Nazisme letterlijk de keerzijde van dezelfde medaille zijn. Zionisme is Nazisme. De Zionisten zijn de prominente Nazi's. De gewone Nazi's, de top Nazi's als Hitler en Himmler en Heydrich en Von Ribentrop, en de prominente Nazi's zoals Nordau, Jabotinsky, Herzl, Pinsker .

De aristocratische Nazi's zijn Zionisten. De betalende en bepalende Nazi's, dat zijn de Zionisten. Israël is het broeinest van Nazi's rond de muren van het wereld-getto voor de Joden waar de finale afrekening met het Jodendom nog plaatsvinden zal wanneer de Katholieke kerk als derde tempel te Jeruzalem geïnstalleerd wordt door de kruisvaarders. Zionisme is politiek van kruisvaarders. Politiek van Jezuïeten. Het is een ideologie met wortels en/of takken in het Vaticaan. Zionisme, Nazi's, Rothschild en het Vaticaan zijn symbiotisch verknocht met elkaar als een organisch geheel. Manifestatie van dezelfde idee.

Feitelijk begint de Holocaust wanneer halverwege de 19e eeuw de eerste pogroms in Oost Europa worden uitgevoerd. In Odessa. De stad die verrassend onder bestuur stond van Joden. Deze Joden zijn bekeerde Khazars, Ashkenazim, 'say no more', met een achtergrond in het Romeinse of althans Byzantijnse rijk. Die de onderklasse Joden laten creperen omdat daarvan Zionistisch voordeel getrokken wordt als internationaal voorbeeld van het grote antisemitische kwaad. Het is verrassend in de archieven te lezen dat de correspondentie van de Zionisten met het Oost Europees bestuur over gewenste medewerking van dat bestuur aan de door de Zionisten gewilde Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk vergezeld gaat van pogroms in Oost Europa. Ook vreemd dat Auschwitz gebouwd is door Zionisten die ook Hitler betaald hebben, en dat Zionisten paramilitair trainde met de facisten in Italie en de eerste Bruinhemden waren in Duitsland. Alsof het niks te beteken heeft. Tijd voor een 'Notice and Take Down’ Israël.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus