U bent hier: Home / Holocaust schuld Israël

Holocaust schuld Israël

by J.L. de Kreek — last modified 26-01-2014 12:05

Israël heeft de Joden vergast om Palestina in bezit te krijgen. De kolonisatie drift der Zionisten is de sturende kracht geweest achter de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Meer in het bijzonder zijn schuldig: de Rothschilds, Herlz, Nordau, Jabotinsky, Hitler, Bush. Ze'ev Jabotinsky is een alles bepalende sleutelrol persoonlijkheid preluderend op de catastrofe. Zijn epistel 'the Iron Wall' is belangrijker dan 'Mein Kampf'. In zijn graf te Israël op 'Mount Herzl' kijkt hij uit over de zes miljoen joden in de Shoah-database van Yad Vashem te Jeruzalem die hij vermoord heeft.

De geschriften van Ze'ev Jabotinsky zijn van het grootste belang voor de geschiedschrijving in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Meeste is nergens te vinden. Niet online. Ook niet bij Bol.com. Bij Bol.com is wel te vinden het bewijs dat Hitler door de Rothschilds en de Rockefellers en Koninklijke Shell in 1929 30 miljoen betaald is om een gewelddadige revolutie te beginnen. Ook is in dat werk de bekentenis te ontdekken van Adolf Hitler dat hij niks heeft tegen 'ebenburtige' Joden waarmee hij vanzelfsprekend Sefardim bedoelt die assimilatie en emancipatie voorstaan. In de geschiedenis zijn zij daardoor beter opgenomen in de samenleving.

De Holocaust begint bij de Zionisten. Te Basel 29-31 augustus 1897 wanneer zij eenzijdig de mensenrechten voor de Joden ontbinden. Dat de tekst van de protocollen van dit congres geen standaard onderdeel uitmaakt van het algemeen Holocaustonderwijs is een bijzonder grote schande waarvoor Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissens en ook Loe de Jong en Harry Mulisch en Hans Knoop en Krabbe persoonlijk aangekeken moeten worden! Ze'ev Jabotinsky is een gedreven jongeling wanneer hij op het podium van het Zionistische toneel verschijnt. Heel Oost Europa reist hij af om de bestuurders te bewerken zodat zij meegaan in de door de Zionisten uitgevonden Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk.

Lenni Brenner, beroemde Joodse geschiedschrijver die in Israël en door Zionisten als een ziekte wordt uitgescheten, is bijzonder goed in het academisch beschrijven van de wandelgangen van Ze'ev Jabotinsky. Wat er te vinden is over het schrijven van Jabotinsky verraadt de geest van een zieke racist met lust tot kolonisatie en maling aan het uitroeien van de 'Red Indians'. Kort en goed kan de Tweede Wereldoorlog nog even overgedaan worden in het gebouw van het CIDI. Komen de Partizanen langs om alles in beslag te nemen en Esther Voet te gijzelen tot ze uitgeleverd en vervolgd wordt door justitie. Het is waarachtig allemaal mogelijk met de recente onthullende ontdekking van de geschriften van Zion die door Esther Voet bewust aan het oog van iedereen ontrokken worden gehouden.

Israël is geen Joodse Staat. In het Joods Recht geldt een meer dan tweeduizend jaar oud verbod op het politiek en/of maatschappelijk stichten van enige Joodse staat dwz revisioneren van de Diaspora. Dit verbod kan niet anders dan ontbonden worden door G-d persoonlijk omdat het een decreet van G-d de Almachtige is. Jodendom vereist minimaal dat betrokkenen de belangrijkste regels van het Joods Recht respecteren en dat is dat Joden nooit en te nimmer op enigerlei wijze de Diaspora revisioneren. Joden koloniseren Israël niet. Kapitalistische parasieten die zich Zionisten noemen koloniseren en roeien 'on the fly' negers, indianen en joden uit. Ze'ev Jabotinsky bewijst het allemaal. Inclusief de Zionisten van nu die voorkomen dat iedereen goed zicht heeft op deze racist die de belangen van Joden ondergeschikt maakte aan zijn grootsheidswaanzin, lust tot kolonisatie en zelfverheerlijking.

De muntWie Adolf Hitler begrijpen wil moet beginnen bij de Zionisten. Alsdan wordt snel ontdekt dat de Zionisten en Nazi's hetzelfde ideaal en DNA bezitten en feitelijk de keerzijde zijn van dezelfde medaille. Adolf Hitler had geen kans gemaakt als de Zionisten hem niet hadden groot gemaakt. Israël, the Jewish Colonial Trust, the Jewish Company, the Society of Jews, the World Zionist Movement, allemaal andere namen voor hetzelfde Nazisme als van Adolf Hitler. De David Ster is geen relevant Joods symbool. Het is in Europa vooral gebruikt door de Rothschild bankiers die het als versiering hadden op hun huis in Judengasse 148 te Frankfurt am Mein. Rothschild city. Alles in verband met WOII en de Shoah draagt de handtekening van de Rotchilds, Herzl, Nordau, Jabotinsky en Asscher.

De rechtvaardige conclusie in verband met WOII en de Shoah is dat de Rothschilds de 'wiedergutmachung' nog niet voldaan hebben en Israël opgedoekt worden moet. Dat land heeft geen bestaansrecht omdat het gesticht is ten koste van zes miljoen door Israël vergaste joden. Israël heeft het Zyclon-B uitgevonden, gebruikt, betaald en Auschwitz gebouwd. Reeds in de Eerste Wereldoorlog had Israël een bepalende sleutelrol in verband met het betrekken van de Verenigde Staten bij de gevechten. Vanaf 1897 na het Eerste Zionistische Congres is Europa en de Wereld vergeven geraakt van de Zionistische geheime agenten die in alle uithoeken het antisemitisme hebben losgemaakt en de politiek hebben aangezet tot de expulsie van de Joden uit Europa. Zij noemen dit Diaspora Revisionisme alsof dat niet hetzelfde is als antisemitisme.

Share |
comments powered by Disqus