U bent hier: Home / Holocaust schuld Joden

Holocaust schuld Joden

by J.L. de Kreek — last modified 11-04-2013 08:30
Opgeslagen onder:

Aangenomen dat er een Holocaust geweest is, bewijst louter het gebruik van dat woord de schuld van Joden. Holocaust op zichzelf is iets typisch Joods. Het betekent brand- of zoenoffer. Het volgt uit de wet op het schuldoffer en is voor Joden iets allerheiligst, aldus de Bijbel. Holocaust wordt voor het eerst genoemd in Genesis 8 vers 20 wanneer Noach een altaar bouwt voor G-d en enkele van alle reine dieren en reine vliegende schepselen nam en ter brandoffers bracht. Het wordt ook gebruikt in Leviticus en Numeri. Auschwitz is het altaar waar Asjkenazische Joden enkele van alle Joden en andere mensen namen en Zionistisch gebrandofferd hebben voor G-d, doel was kolonisatie van Palestina. Joden brengen altijd Holocaust. Het aan G-d geofferde gaat volledig in rook op bij een Holocaust, vandaar de schoorstenen van Auschwitz.

Joden die weten hoe het zit met de massamoorden op de Joden van 1940-1945 spreken liever van een Shoah. Zij vinden het woord Holocaust gegeven aan deze misdrijven ongepast en beledigend voor Joden. Zij hebben geen offer gebracht. Hen is een catastrofe overkomen. Het is de elite der Asjkenazische Joden geweest die de Jodenvervolging van 1940-1945 gewild, gemanaged en betaald hebben. Het blijkt allemaal letterlijk uit de Zionistische bibliotheek die niemand leest en waarin letterlijk staat dat deze kliek rijke Asjkenazische Joden wilde dat het antisemitisme erger werd in het Europa na de Franse Revolutie. Van het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep mag dit allemaal niet geschreven worden want dat is het groepsbeledigen van Joden in verband met ras of geloof.

Het kleinkind van oma De Kreek kan het niks schelen wat de Nazi Joden zeggen dat hij moet napraten. Hij weet dat het de Joodse elite geweest is die zijn Joodse grootmoeder en haar familie naar Auschwitz afgevoerd hebben als brandhout voor het offer om de Goden mild te stemmen ten behoeve van het stelen van Palestina van de oorspronkelijke bewoners. Dit kleinkind van deze Joodse mevrouw die net als Anne Frank beestachtig is weggevoerd en vermoord in respectievelijk Auschwitz en Bergen-Belsen vindt het tot zijn Joodse achtergrond behoren Ronny Naftaniel, en Kustaw Bessems en Esther Voet en die andere zieke zielen de feiten in het gezicht te wrijven. Feitelijk heeft er geen Holocaust plaatsgevonden want er zijn uiteindelijk significant minder dan zes miljoen Joden vermoord, en het was een Shoah.

De Nazi's zijn Joden of waren huurlingen van Joden. Net als Hitler. Hitler was niet honderd procent Joods en is betaald door Joden. Hij was genoeg Joods om als iemand met een Joodse achtergrond door het leven te gaan, net als Micha Kat. De Asjkenazische elite bedreigt de wereld terroristisch met hun Zionisme thans reeds zo'n ruim honderd vijf en twintig jaar om Europa Jodenvrij te krijgen. De Joden die na de Eerste Wereldoorlog vanuit Oost Europa met grote getale de grens met West Europa overstaken zijn daar ten gevolge van Zionistisch geïnspireerde pogroms gekomen. Het kleinkind van oma De Kreek maakt het niet uit met wie de wraak op Auschwitz afgerekend wordt, zolang het de feitelijke daders zijn. Als de Duitsers het gedaan hebben zijn de Duisters schuldig.

Nu blijkt dat Joden de intellectueel daders zijn, zijn Joden schuldig. Deze Joden maken het overigens makkelijk bovenstaande feiten op te dissen want deze Joden schrijven zelf in hun eigen geschriften dat WOII hun oorlog was en dat zij antisemitisme wilde en dat zij geaccrediteerde antisemieten aanwezen voor de controle van de massa. Er zijn foute Duitsers, er zijn goede Duitsers. Zo zijn er ook foute en goede Joden. De foute Joden hebben de goede Joden en de Duisters en de rest van Europa naar de brandstapel geholpen om het in Palestina nog beter te hebben dan ze het al hadden. Ze schrijven het zelf dus het is waar.

Het mag alleen allemaal niet gelezen en nagepraat worden van het Meldpunt Discriminatie Internet omdat de Joden zich dan groepsbeledigd voelen. Daarom bedreigt Ronald Eissens de rechtspraak en de officier van justitie met 'dire consequences' wanneer de Holocaust ontkend wordt. Dat Ronald Eissens van het MDI zichzelf daarmee niet helpt bewijst deze tekst. De Holocaust niet ontkennen houdt vanzelfsprekend in dat de vingers ook naar de originele daders gewezen horen te worden. Dat is de Asjkenazische elite, lui als Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Kustaw Bessems, Loor Schrijft, Leon de Winter, Aron Grunberg, Harry Mulisch. Hun Joodse groepsaanduiding Asjkenazim heeft taalkundig iets geestigs. Dat is het feit dat de tekens NAZI daarin reeds eeuwen prominent voorkomen.

Ook het woord Nasi is Joods. Dat betekent president van een rechtspreken college. De president van de rechtbank die maandag aanstaande bedreigd door Ronald Eissens de Holocaust van het CIDI, MDI en de Joodse Omroep op het kleinkind van oma De Kreek zal goedkeuren is een Nasi. Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Kustaw Bessems, Loor Schrijft, Leon de Winter, Aron Grunberg, Harry Mulisch zijn Nazi's en liegen dat de Joodse elitaire voorouders niet schuldig zijn aan de massamoorden van 1940-1945 op de Joodse onderklassen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus
Blok 24A

Hoertje van Zion
met de gele vlek
werkend naast het hek
kek en blij
want arbeid maakt vrij

Bordeel Auschwitz

bordeelauschwitz.jpg

Voorkant van blok 24a, de ingang van het bordeel zit aan de achterkant van het gebouw. Lees wikipeadia over de kampbordelen in WOII.

Jood Jack Berstein schrijft

During World War II, the Zionist leadership cooperated with the Nazis by delivering lower class Jews to the concentration camps.