U bent hier: Home / Holocaustfraude gijzelt Europa

Holocaustfraude gijzelt Europa

by J.L. de Kreek — last modified 09-06-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaustfraude van de groep van Esther Voet en Ronnie Eisenmann en Ronny Naftaniel en Lodewijk Assher en Leon de Winter en Arnon Grunberg gijzelt Europa. In ieder geval pychologisch. In Duitsland zijn er forse straffen gesteld op het ontkennen van een gebeurtenis die in het echt niet heeft plaatsgevonden. In 2000 zijn officiële opschrift gestelde protocollen gepubliseerd voor handelen van de SS met de gevangenen van de werkkampen. Auschwitz was geen vernietigingskamp. Auschwitz was in het oorlogsrecht rechtmatig verblijf voor vijanden van de Staat.

Overal in alle landen werden vijanden van de Staat steevast opgesloten in werkkampen. Auschwitz is gebouwd als archrarisch modelkamp door het bedrijf van de geestelijk vader wiens familie ook Hitler betaald heeft en de Knesset in Israël sponsort. De Joden zijn door het terrorisme van Israël in oprichting collectief en individueel vijanden van de Staat geworden omdat de Joodse leiding als eerste in 1933 de oorlog verklaarde aan Duitsland. De Joodse leiding is de oorlog tegen Duitsland begonnen. Hitler reageerde met anti Joodse maatregelen op terrorisme gerelateerde dreigingen uit kringen van Amerikaanse Joden.

De leiding der Asjkenazische Joden is in 1897 een virulent antisemitische haat campagne begonnen tegen de assimilerende en emanciperende broeders en zusters die hun geluk succesvol beproefde in de Diaspora om hen als slavenvolk op te drijven naar het wereld-getto Israël en 'on the fly' de oorlogsindustrie van de Zionistisch geïnspireerde Adolf Hitler van arbeidskracht te voorzien. De SS was verplicht goed zorg te dragen voor de gezondheid van de slaven van Auschwitz. Het staat gewoon in de bevelen die zij schriftelijk kregen.

Er is geen enkele helderheid te krijgen over de vraag of Joden structureel vergast zijn. Overtuigende bronnen beweren dat massa vergassen van mensen met Zyclon-B zoals dat voorgesteld wordt in de geschiedenisboekjes technisch niet kan. Wel is helder dat van alle zes miljoen Joden in werkelijkheid niet meer dan de helft is omgekomen. Mogelijk zelfs minder. Na de bombardementen op Dresden werd ook eerst gesteld dat er een paar honderd duizend slachtoffers waren terwijl het er misschien 25 of 35-duizend zijn. Navraag doen bij de officiële instanties levert geen enkel bevredigend resultaat over de daadwerkelijk bij hen bekende aantallen.

Ook is de kwalificatie “Holocaust” op zichzelf vreemd aan de genocide op de Joden omdat deze kwalificatie zonder meer impliceert dat de Joden het offer vrijwillig gebracht hebben. Zeker is dat Joden zich niet uit eigen vrije wil hebben laten deporteren om als slaven te sterven in de door typhus geplaagde kampen van de aanstaande koninklijke familie der Joden. De Joden in Auschwitz zijn gecrepeerd in het belang van de stichting van de staat Israël. De Tweede Wereldoorlog is de oorlog van de helden van Wilders, de leden van de bestuurlijke lichamen van Israël in oprichting van 1897 tot 1940.

Met andere woorden. Israël en Amerika zijn volledig verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 en de vernietiging van Duitsland en het Duitse volk. Dit door de Verenigde Staten van Amerika en Israël in oprichting vernietigde Duitsland wordt nog altijd bezet gehouden door de Amerikanen en gegijzeld door de Holocaustfraude waarvan het onder grote druk van de Joodse leiding geen blijk geven kan of mag. Het is gewoon heel vervelend te constateren dat Hitler empirisch gelijk had met wat hij beweerde over de Joden.

Hij respecteerde de ebenburtige Joden die emancipeerde en assimileerde en consequent beschermd zijn en zelfs tot diep in de oorlog door de arbeiderspartij van Hitler gerespecteerd zijn in der Angriff, en benoemde het Zionistisch monster als de internationale jodenrij, het tinnef, geteisem, tuig, wat collectief en individueel op Robbeneiland, Guantanamo Bay of de Goelag thuishoort. Zionisme is een hele nare aandoening onder Joden waarbij ze liegen, bedriegen en terroriseren dat het een lieve lust is om wereldmacht te verkrijgen voor de 'coprorate oligargy' die ook de torens van de Twin Towers heeft laten opblazen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus