U bent hier: Home / Holocaustontkenning goede zaak

Holocaustontkenning goede zaak

by J.L. de Kreek — last modified 09-12-2014 08:50
Opgeslagen onder:

Aangezet door de strafzaak tegen hetzuur.nl is het de week van de Holocaustontkenning. Ook Micha Kat van Klokkenluideronline wordt vervolgd omdat hij de Holocaust ontkent. Micha Kat is onderzoeksjournalist. Ook heeft Micha Kat een Joodse achtergrond. In Duitsland wordt een spreek, bewijs en verdedig verbod gehandhaafd in verband met de Holocaust.

De Duitsers die ervan beschuldigd worden de Holocaust te hebben gepleegd mogen niet eens bewijzen dat het lasterlijke aanklachten zijn. De kwalificatie Holocaust voor de genocide op de Joden is een blatante belediging van Joden wegens ras of geloof omdat deze kwalificatie inhoudt dat de Joden vrijwillig de broeders en zusters geofferd hebben. Zo is het niet gegaan. De Zionisten hebben Hitler en de antisemieten betaald om de Joden onvrijwillig te vervolgen. 

Ook zijn er geen zes miljoen Joden vermoord. Het is allemaal uit te rekenen aan de hand van de niet betwiste bronnen. Alle officiële niet ontkende niet gecorrumpeerde cijfers bewijzen dat er géén zes miljoen Joden vermoord zijn. Wie navraag doet bij de International Tracing Service te Bad Arolsen die tientallen miljoenen stukken in de archieven zegt te hebben krijgt geen enkel cijfer openbaar gemaakt. Dat is ronduit bizar. Er is geen enkel publiek toegankelijk archief waaruit concreet blijken kan dat er zes miljoen Joden zijn vermoord. Het archief wat de meeste gegevens schijnt te bevatten zwijgt als het graf over de aantallen vermoorde Joden.

Dan zit er niks anders op dan zelf aan het rekenen te slaan, en dan blijkt de rekensom bijzonder eenvoudig te zijn. Het aantal vermoorde Joden heeft altijd bestaan uit vier miljoen Joden die vermoord waren in Auschwitz, en twee miljoen elders. Per 1994, dus al weer twintig jaar geleden, is het aantal in Auschwitz vermoorde Joden officieel naar beneden bijgesteld door aftrekking van drie miljoen Joden die kennelijk niet bij de aantallen opgeteld hoorden te zijn. Het aantal vermoorde Joden blijkt tot 1994 steeds dubbel geteld te zijn. Ook blijkt opvallend vaak de naam “Hitler” terug te komen in de Shoah Database van Yad Vashem.

Het is allemaal even wat anders dan Esther Voet wil dat iedereen gelooft. Om te zorgen dat niemand de waarheid te weten krijgt bedreigt Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet met 'dire consequences' als de Holocaust wordt ontkend. De strafzaak De munttegen hetzuur.nl duurt nu al sinds 2011. Alle hardware werd in beslag genomen. Een beetje fatsoenlijke procesgang is er niet geweest. De advocaat-generaal denkt dat het recht van de verdediging op het laatste woord hetzelfde is als het laatste spreken door een verdachte. De Zionisten hebben de onderneming van betrokken ondernemer met het beste aanbod voor advocaten en journalisten, efficiënt plat gelegd. Zoals de Zionisten in Israël huizen van Palestijnen plat walsen zo molesteren de Zionisten in Nederland de onderneming van goudeerlijke journalisten die de zieke symbiose tussen de Nazi's en Zionisten blootleggen.

Pijnlijk is het want eerst nu blijkt dat de Zionisten onder voorzitterschap van homoburgevader Onno Hoes van de VVD waarachtig pathologische leugenaars te zijn die anderen de schuld geven van hún genocide op de Joden, kennelijk om te profiteren van de Holocaustfraude en om het antisemitisch vuurtje brandend te houden of overgebleven Joden in de toekomst totaal te vernietigen in het wereld-getto te Palestina. Dat Palestijnen vaak Joods bloed bezitten en onder Islamitisch bestuur bekeerd zijn tot de Islam wordt zo weinig verteld door de Zionisten van het CIDI of het Meldpunt Discriminatie Internet. Née, zij willen Holocaustliegen. Zij willen dat iedereen stikt in hún leugens.

Alles bij elkaar genomen is het meer dan helder dat de Zionisten uit zijn op maatschappij ontwrichtende schade en schendingen van fundamentele rechten van anderen. Niet alleen door de Holocaust te liegen. Niet alleen omdat de Zionisten Hitler willens en wetens hebben aangezet. Ook omdat antidemocratische activiteiten, schendingen van fundamentele rechten, rassenscheiding, en in slavernij houden van Joden en andere minderheden, de kern van het Zionisme is. Zionisme is de filosofie die ten grondslag ligt aan racisme, antisemitisme en fascisme. De 'Endlösung der Judenfrage' was het oorlogsdoel van de Zionisten sinds 1897.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus