U bent hier: Home / Interview met hetzuur.nl

Interview met hetzuur.nl

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2013 16:55
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws heeft op 01 februari 2013 een interview gehouden met de maker van hetzuur.nl over de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam in de zaak van de wraking van mr. Mijnsberge, en de gevolgen daarvan voor de veiligheid van de Staat. Hetzuur.nl noemt het schokkend zoals de wrakingskamer reageert. Precies zoals voorspeld: pathologisch als slachtoffer.

Volgens De Kreek, maker van hetzuur.nl, zijn maatregelen onvermijdelijk. In de wrakingszaak spiegelt het internationaal terrorisme waar de VVD zich niet tegen verzet en zelfs steun aan verleent. Volgens De Kreek is er geen hoop voor de samenleving indien de trant die de VVD heeft ingezet, doorzet. Liberaal en kapitalistisch ziet het niet dat de VVD en de leden in eigen persoon de schuldigen zijn aan de economische crisis, omdat ze weigeren het eigen terrorisme in de politiek rechtens af te straffen.

De Kreek laat er in het interview met Goede Nieuws geen misverstand over bestaan dat de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam gisteren in de zaak van de wraking van raadsheer mr. Mijnsberge, problematisch is in verband met de veiligheid van de Staat en het Koninklijk Huis. De Kreek verwijst onder andere naar de aanslag op Koninginnedag 2010 en is ervan overtuigd dat deze calamiteit in positieve zin anders verlopen was indien de personen verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging van het Koninkrijk rekening houden mochten met de voorzienbare negatieve effecten van illegale oorlogen voor betrokken samenlevingen.

Dat de oorlog in Irak problematisch is voor de internationale gemeenschap hoeft geen betoog volgens De Kreek. Het is volgens de door justitie belaagde maker van hetzuur.nl jammer dat de wannabe's in media en wetenschap niet begrijpen dat dit illegale geweld de basis legt voor de negatieve wereld economie. Volgens De Kreek missen economen het bewustzijn dat zij een beeld van de realiteit bezitten die niet waarachtig is. Economen houden geen rekening met feiten buiten de economische modellen. Economische wetenschap is volgens De Kreek systematisch onzin. In ogen van De Kreek is de cum laude economie van PvdA politicus Wouter Bos, een brevet van onvermogen.

De beschikking gisteren gegeven door het Gerechtshof te Amsterdam in de zaak van de wraking van raadsheer Mijnsberge, bewijst volgens De Kreek de grote problemen waar de samenleving in zit. Dat die problemen grappig genoeg vrijwel exact overeenkomen met de profetieën uit Openbaring is volgens De Kreek geen toeval. Het standaardwerk “Op weg naar Armageddon” van de onafhankelijke professor terrorisme Bob De Graaff bewijst volgens De Kreek dat terrorisme en utopie hand in hand gaan.

De bijpassende theorie is volgens De Kreek de kruisvaart-these die voorspelt dat de nationale en internationale politiek vandaag de dag gedomineerd wordt door een ordinaire christelijke kruistocht met moderne middelen tegen in eerste instantie de Islam en vervolgens de hele mensheid. Volgens De Kreek draait de illegale oorlog in Irak feitelijk om het slopen van de Haram-al-Sharif en bouw van de Derde Tempel. Volgens De Kreek stond ook de Exodus in dit teken. Het ultieme oogmerk lijkt volgens De Kreek inhuldiging van één van de leden van de Rotschildbankiers als eerste prins van Groot Israël én zaligmaker voor de Kerk van Rome.

Bij en tijdens zijn onderzoek naar de oorlog zonder geldige reden in Irak is De Kreek feiten op het spoor gekomen die verband houden met de Jodenvervolging van 1940-1945 en die onloochenbaar bewijzen dat de gevaren die er te duchten waren met de Duitse Bezetter uit een andere hoek kwamen dan de typisch Duitse Ggründlichkeit. De Kreek voelt zich “zwaar, zeer zwaar, benadeeld” in verband met wat hij “de grootste leugens in het universum” noemt: de sprookjes der Zionisten ende Heilige Zionistische Zaak.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus